Безплатна консултация | 02 489 69 59|office@novek.bg

Мярка 1.1 от ПМДР

Мярка 1.1 от ПМДР2016-10-27T11:03:07+00:00

„Диверсификация и нови форми на доход“

Кандидатите по тази мярка могат да бъдат:

  • Лица, регистрирани по Търговския закон, развиващи дейност в сектор рибарство.
  • Лица, регистрирани по Закона за кооперациите, развиващи дейност в сектор рибарство.

По тази мярка можете да получите финансиране за инвестиции, водещи до подобряване конкурентоспособността и жизнеспособността на предприятията в сектор рибарство, включително и на дребномащабния крайбрежен флот; и подобряване на безопасността и условията на труд.

По програмата се признават разходи за инвестиции на борда на корабите, риболовен туризъм, ресторанти; екологични услуги, свързани с рибарството и образователни дейности в областта на рибарството.

Общият бюджет на безвъзмездната финансова помощ /БФП/ по процедурата е 1 500 000 лева.

Минималния и максималния размер на БФП за проект /в лв./, предстои да бъде уточнен.

  • Максимален процент на съфинансиране: 50%-80%

Важна информация

  • Приема по мярка 1.1 се очаква да стартира през третото /3то/ тримесечие на 2016г.
Заяви безплатна консултация

Нека поговорим за това как ще превърнем твоята идея в поредната успешна история

Заяви безплатна консултация по мярка 1.1 в някой от нашите офиси в градовете София, Пловдив, Сливен, Монтана или Перник
Заяви безплатна консултация

Мярка 2.1

от ПМДР
По програмата се признават разходи за технически иновации в аквакултурата, насочени към понижаване на въздействието върху околната среда; иновации за насърчаване на устойчиво използване на ресурсите и др.

Мярка 2.2

от ПМДР
По тази програма можете да получите финансиране, водещо до подобряване на конкурентоспособността и жизнеспособността на предприятията в сектора на „Аквакултурите“, включително подобряване на на безопасността на условията на труд.

Мярка 5.4

от ПМДР
По тази програма можете да получите финансиране, насърчаващо инвестициите в секторите на преработването и предлагането на пазара.

Консултантска фирма novek

Връзката между твоите идеи и европейските пари - Екипът на novek притежава над 10 годишна експертиза в подготовката и управлението на проекти по Европейски програми, като обединява голяма мрежа от специалисти (архитекти, проектанти, технолози, доставчици и строители). По този начин сме единствената организация в България, която може да предостави цялостно решение от А до Я при подготовката и изпълнението на даден проект по Европейска програма

Подготовка и управление на проекти

novek разработва и управлява проекти по Европейски програми, изготвя бизнес планове, има екип от проектанти, както и съдейства при изпълнението на твоя проект.