„Инвестиции в предприятия“

Кандидатите по тази мярка могат да бъдат:

 • винопроизводители, вписани в лозарския регистър;
 • организации и асоциации на винопроизводители или междубраншови организации

По тази мярка ще се финансира закупуване на нови машини и оборудване, вкл. и на компютърен софтуер,:

 • за преработка на грозде, контрол на ферментацията, оборудване за обработка на вино и гроздова мъст; оборудване за контрол на температурата;
 • оборудване за преместване на виното в избените помещения;
 • оборудване за съхранение, смесване, грижа и стареене на виното (бъчви за ферментация, терморегулиращи бъчви; стелажи, контейнери, хумидизатори, микрооксиженация; модулна система за позициониране на бъчви; автоматизирана стелажна система за съхранение на бутилирани вина);
 • оборудване за технология, свързана с пенливи вина;
 • оборудване за бутилиране, етикетиране, опаковане;
 • оборудване за управление на отпадните води;
 • оборудване на инфраструктурата на избата (тръбни линии, тръбопровод, различни мрежи; монтаж и помощни съоръжения; автоматични системи);
 • общи разходи, свързани с разходи, като хонорари на инженери и консултанти, предпроектни проучвания, придобиване на патентни права и лицензи.

Максималната стойност на един проект не може да надвишава 600 000 евро.

Максималният размер на финансовата помощ за микро-, малки и средни предприятия е до 50 % от стойността на извършените действителни разходи по проекта.

Важна информация

 • Първият прием по новата мярка „Инвестиции в предприятия“ от НППЛВС за периода 2019-2023 г. отваря от 17 юни до 27 юни 2019 г.

 • Със Заповед № РД 12-300/ 13.05.2019 г. за утвърждаване на образци на документи по мярка „Инвестиции в предприятия“, свързани с издаването на удостоверения за участие по мярка „Инвестиции в предприятия”, които могат да бъдат открити на Интернет страницата на ИАЛВ.

Заяви безплатна консултация

Нека поговорим за това как ще превърнем твоята идея в поредната успешна история

Заяви безплатна консултация по мярка "Инвестиции в предприятия" в някой от нашите офиси в градовете София, Пловдив, Сливен, Монтана или Перник

Your Content Goes Here

Заяви безплатна консултация

Преструктуриране и конверсия на лозя

Инвестиции в подобряване техните за управление на лозята

Мярката е подходяща за

конверсия на сортовия състав на насаждението,преструктуриране на лозята; подобряване техниките на управление

Популяризиране пазарите на трети държави

Инвестиции в маркетинг и реклама

Мярката е подходяща за

Инвестиции в рекламни кампании, материали и дейности; организиране на дегустации, посещения и др.

Застраховане на реколтата

Запазване на доходите на производителите на грозде при загуби в продукцията

Мярката е подходяща за

управление на рисковете и защита на доходите на земеделските производители при непредвидими ситуации