ОП „Иновации и конкурентоспособност“

/ОП „Иновации и конкурентоспособност“
ОП „Иновации и конкурентоспособност“2017-11-22T15:06:56+00:00

Експертизата на Novek по ОПИК 2014-2020

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ се прилага в България за втори програмен период: 2014-2020 г. Тя е насочена към адресиране на нуждите, преодоляване на предизвикателствата и оползотворяване на възможностите за
развитие пред българската икономика. Размерът на безвъзмездна помощ за един кандидат варира в рамките на 25% до 70% от общата стойност на проекта в зависимост дали кандидатът е микро, малко средно или голямо предприятие, както и дали местоположението на инвестицията е в северозападен, югозападен или друг район за планиране. Екипът на Novek притежава над 10 годишна експертиза в подготовката и управлението на проекти по ОПИК, като обединява голяма мрежа от специалисти (архитекти, проектанти, технолози, доставчици и строители). По този начин сме единствената организация в България, която може да предостави цялостно решение от А до Я при подготовката и изпълнението на даден проект.

Избери процедура от ОПИК 2014-2020

Развитие на управленския капацитет на МСП

Инвестиции, предоставящи подкрепа за развитие и укрепване на управленския капацитет на МСП в България и насърчаване използването на информационни и комуникационни технологии и услуги

Процедурата е подходяща за

Инвестиции за разработване, внедряване и сертифициране на: системи за управление на качеството; услуги по реинженеринг на процесите в предприятията и др.

Повишаване енергийната ефективност в големи предприятия

Инвестиции, целящи намаляване енергийната интензивност, чрез подкрепа за големите предприятия за насърчаване изпълнението на проекти за енергийна ефективност

Процедурата е подходяща за:

Дейности за повторно използване на остатъчната топлинна енергия в промишлеността; сертифициране на системи за енергиен мениджмънт; извършване на СМР, водещи до намаляване на енергоемкостта на съществуващия сграден фонд и др.

Разработване на продуктови и производствени иновации

Инвестиции водещи до нарастване на дела на предприятията, разработващи и разпространяващи иновации

Процедурата е подходяща за

Дейности по разработване на иновации в тематичните области на ИСИС: приложни научни изследвания в предприятието; проучване, придобиване и прилагане на резултати от научни изследвания, технологии, права по интелектуална собственост и др.

Енергийна ефективност за Малки и средни предприятия

Инвестиции за изпълнение на мерки за енергийна ефективност, чрез предоставяне на подкрепа за малки и средни предприятия

Процедурата е подходяща за

Дейности за постигане на устойчив растеж и конкурентоспособност на икономиката, чрез подкрепа за МСП

Енергийна ефективност за Малки и средни предприятия

Инвестиции за изпълнение на мерки за енергийна ефективност, чрез предоставяне на подкрепа за малки и средни предприятия

Процедурата е подходяща за

Дейности за постигане на устойчив растеж и конкурентоспособност на икономиката, чрез подкрепа за МСП

Други мерки и услуги

novek работи по всички мерки от ОПИК в програмен период 2014-2020. Услугите, които нашата организация предлага са цялостни решения включващи подготовката, управлението и изпълнението на даден проект.

Защо да избереш novek?

   • Над 10 години в бизнесa с EU проекти
   • Цялостна мрежа от специалисти във всички области
   • Осигуряване на доставчици и изпълнители
   • Съдействие за кредит по инвестиционни проекти
   • Офиси в 5 града – София, Пловдив, Слиевен, Монтана и Перник

Какво казват клиентите за нас?

Amazing theme and top class support, as I’m a beginner, Luke helped me above and beyond and was more than patient, his responses were quick and he has a genuine care for you to enjoy and move forward with your theme! Highly recommended!
Lucasgriffin, Avada
I bought this theme and i would like to recommend it to every one interested in building a website without knowledge of php or html. It is very convenient and the customer service is very reactive. I will say it in French „Bravo“ for this work!
Aajami, Avada
Let me say something. You have an amazing theme and amazing/awesome support. They helped me on weekend. This is what I call an „extra mile“ in customer relationship. So I gave 5 stars for the theme and if I could, I’d give 10 stars for support.
Gojcus, Avada

Консултантска фирма novek

Връзката между твоите идеи и европейските пари - Екипът на novek притежава над 10 годишна експертиза в подготовката и управлението на проекти по Европейски програми, като обединява голяма мрежа от специалисти (архитекти, проектанти, технолози, доставчици и строители). По този начин сме единствената организация в България, която може да предостави цялостно решение от А до Я при подготовката и изпълнението на даден проект по Европейска програма

Подготовка и управление на проекти

novek разработва и управлява проекти по Европейски програми, изготвя бизнес планове, има екип от проектанти, както и съдейства при изпълнението на твоя проект.