Приложение № 1 към чл. 3, ал. 3 от  НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КРИТЕРИИТЕ ЗА НЕОБЛАГОДЕТЕЛСТВАНИТЕ РАЙОНИ И ТЕРИТОРИАЛНИЯ ИМ ОБХВАТ

В сила от 26.02.2008 г.

Приета с ПМС № 30 от 15.02.2008 г.

Обн. ДВ. бр.20 от 26 Февруари 2008г.изм. ДВ. бр.53 от 12 Юли 2011г.

EKATTE Област Община Наименование на
населено място
02676 Благоевград Банско Банско
17381 Благоевград Банско Гостун
21498 Благоевград Банско Добринище
39614 Благоевград Банско Кремен
53059 Благоевград Банско Обидим
54136 Благоевград Банско Осеново
76090 Благоевград Банско Филипово
02107 Благоевград Белица Бабяк
03504 Благоевград Белица Белица
77596 Благоевград Белица Горно Краище
15638 Благоевград Белица Гълъбово
20064 Благоевград Белица Дагоново
14521 Благоевград Белица Златарица
39270 Благоевград Белица Краище
40453 Благоевград Белица Кузьово
44762 Благоевград Белица Лютово
53998 Благоевград Белица Орцево
59330 Благоевград Белица Палатник
80649 Благоевград Белица Черешово
04217 Благоевград Благоевград Бистрица
14204 Благоевград Благоевград Габрово
17004 Благоевград Благоевград Горно Хърсово
20328 Благоевград Благоевград Дебочица
20540 Благоевград Благоевград Делвино
23652 Благоевград Благоевград Дренково
24367 Благоевград Благоевград Дъбрава
27231 Благоевград Благоевград Еленово
00134 Благоевград Благоевград Изгрев
37263 Благоевград Благоевград Клисура
43520 Благоевград Благоевград Лешко
43863 Благоевград Благоевград Лисия
68792 Благоевград Благоевград Логодаж
47370 Благоевград Благоевград Марулево
49179 Благоевград Благоевград Мощанец
53031 Благоевград Благоевград Обел
55107 Благоевград Благоевград Падеш
57159 Благоевград Благоевград Покровник
66055 Благоевград Благоевград Селище
78464 Благоевград Благоевград Церово
02600 Благоевград Гоце Делчев Баничан
06306 Благоевград Гоце Делчев Брезница
07003 Благоевград Гоце Делчев Буково
17347 Благоевград Гоце Делчев Господинци
17395 Благоевград Гоце Делчев Гоце Делчев
20585 Благоевград Гоце Делчев Делчево
21680 Благоевград Гоце Делчев Добротино
23460 Благоевград Гоце Делчев Драгостин
38666 Благоевград Гоце Делчев Корница
44416 Благоевград Гоце Делчев Лъжница
49432 Благоевград Гоце Делчев Мусомища
68391 Благоевград Гоце Делчев Средна
16763 Благоевград Гърмен Горно Дряново
20331 Благоевград Гърмен Дебрен
22616 Благоевград Гърмен Долно Дряново
37472 Благоевград Гърмен Ковачевица
40138 Благоевград Гърмен Крушево
43606 Благоевград Гърмен Лещен
53727 Благоевград Гърмен Ореше
54184 Благоевград Гърмен Осиково
62640 Благоевград Гърмен Рибново
66874 Благоевград Гърмен Скребатно
06834 Благоевград Кресна Будилци
11569 Благоевград Кресна Влахи
16136 Благоевград Кресна Горна Брезница
22068 Благоевград Кресна Долна Градешница
14492 Благоевград Кресна Кресна
54537 Благоевград Кресна Ощава
67369 Благоевград Кресна Сливница
39699 Благоевград Кресна Стара Кресна
02806 Благоевград Петрич Баскалци
03294 Благоевград Петрич Беласица
66322 Благоевград Петрич Богородица
05596 Благоевград Петрич Боровичене
11358 Благоевград Петрич Вишлене
12036 Благоевград Петрич Волно
14091 Благоевград Петрич Габрене
14581 Благоевград Петрич Гега
21885 Благоевград Петрич Долене
22143 Благоевград Петрич Долна Крушица
22246 Благоевград Петрич Долна Рибница
23488 Благоевград Петрич Драгуш
23697 Благоевград Петрич Дреново
31317 Благоевград Петрич Зойчене
35688 Благоевград Петрич Камена
37143 Благоевград Петрич Кладенци
37349 Благоевград Петрич Ключ
37989 Благоевград Петрич Коларово
40302 Благоевград Петрич Крънджилица
40508 Благоевград Петрич Кукурахцево
47799 Благоевград Петрич Мендово
56126 Благоевград Петрич Петрич
58061 Благоевград Петрич Право бърдо
59077 Благоевград Петрич Първомай
65293 Благоевград Петрич Самуилово
66901 Благоевград Петрич Скрът
69941 Благоевград Петрич Струмешница
81788 Благоевград Петрич Чурилово
81791 Благоевград Петрич Чуричени
87134 Благоевград Петрич Яворница
87312 Благоевград Петрич Яково
02693 Благоевград Разлог Баня
02960 Благоевград Разлог Бачево
15326 Благоевград Разлог Годлево
16754 Благоевград Разлог Горно Драглище
21748 Благоевград Разлог Добърско
22602 Благоевград Разлог Долно Драглище
27293 Благоевград Разлог Елешница
61813 Благоевград Разлог Разлог
03784 Благоевград Сандански Бельово
04933 Благоевград Сандански Бождово
11315 Благоевград Сандански Вихрен
15549 Благоевград Сандански Голем Цалим
15583 Благоевград Сандански Голешово
16403 Благоевград Сандански Горна Сушица
16969 Благоевград Сандански Горно Спанчево
20345 Благоевград Сандански Дебрене
21909 Благоевград Сандански Долени
31139 Благоевград Сандански Златолист
35362 Благоевград Сандански Калиманци
36734 Благоевград Сандански Кашина
37486 Благоевград Сандански Ковачево
40378 Благоевград Сандански Кръстилци
40926 Благоевград Сандански Кърланово
43030 Благоевград Сандански Ладарево
43181 Благоевград Сандански Лебница
43503 Благоевград Сандански Лехово
43699 Благоевград Сандански Лиляново
44625 Благоевград Сандански Любовище
44639 Благоевград Сандански Любовка
46526 Благоевград Сандански Малки Цалим
47754 Благоевград Сандански Мелник
56174 Благоевград Сандански Петрово
56410 Благоевград Сандански Пирин
56839 Благоевград Сандански Плоски
62918 Благоевград Сандански Рожен
69938 Благоевград Сандански Струма
70189 Благоевград Сандански Сугарево
77414 Благоевград Сандански Храсна
80618 Благоевград Сандански Черешница
87446 Благоевград Сандански Яново
04707 Благоевград Сатовча Боголин
10046 Благоевград Сатовча Ваклиново
12499 Благоевград Сатовча Вълкосел
15312 Благоевград Сатовча Годешево
21868 Благоевград Сатовча Долен
29372 Благоевград Сатовча Жижево
39089 Благоевград Сатовча Кочан
39726 Благоевград Сатовча Крибул
54225 Благоевград Сатовча Осина
56740 Благоевград Сатовча Плетена
65440 Благоевград Сатовча Сатовча
67270 Благоевград Сатовча Слащен
73519 Благоевград Сатовча Туховища
76203 Благоевград Сатовча Фъргово
06238 Благоевград Симитли Брежани
06522 Благоевград Симитли Брестово
17405 Благоевград Симитли Градево
21837 Благоевград Симитли Докатичево
22753 Благоевград Симитли Долно Осеново
29146 Благоевград Симитли Железница
40052 Благоевград Симитли Крупник
48012 Благоевград Симитли Мечкул
57162 Благоевград Симитли Полена
57203 Благоевград Симитли Полето
61978 Благоевград Симитли Ракитна
66247 Благоевград Симитли Сенокос
66460 Благоевград Симитли Симитли
70370 Благоевград Симитли Сухострел
35105 Благоевград Симитли Сушица
73184 Благоевград Симитли Тросково
10608 Благоевград Струмяни Велющец
12142 Благоевград Струмяни Вракуповица
16033 Благоевград Струмяни Гореме
16273 Благоевград Струмяни Горна Крушица
16362 Благоевград Струмяни Горна Рибница
21467 Благоевград Струмяни Добри лаки
23532 Благоевград Струмяни Драката
32322 Благоевград Струмяни Игралище
32665 Благоевград Струмяни Илинденци
35818 Благоевград Струмяни Каменица
37191 Благоевград Струмяни Клепало
38056 Благоевград Струмяни Колибите
40957 Благоевград Струмяни Кърпелево
47473 Благоевград Струмяни Махалата
49686 Благоевград Струмяни Микрево
51737 Благоевград Струмяни Никудин
55227 Благоевград Струмяни Палат
61772 Благоевград Струмяни Раздол
65930 Благоевград Струмяни Седелец
78046 Благоевград Струмяни Цапарево
00014 Благоевград Хаджидимово Абланица
03976 Благоевград Хаджидимово Беслен
14341 Благоевград Хаджидимово Гайтаниново
32648 Благоевград Хаджидимово Илинден
38532 Благоевград Хаджидимово Копривлен
44464 Благоевград Хаджидимово Лъки
51860 Благоевград Хаджидимово Нова Ловча
52101 Благоевград Хаджидимово Ново Лески
55467 Благоевград Хаджидимово Парил
56109 Благоевград Хаджидимово Петрелик
72268 Благоевград Хаджидимово Теплен
72374 Благоевград Хаджидимово Тешово
00059 Благоевград Якоруда Аврамово
03561 Благоевград Якоруда Бел камен
07822 Благоевград Якоруда Бунцево
38220 Благоевград Якоруда Конарско
32603 Благоевград Якоруда Смолево
81850 Благоевград Якоруда Черна Места
86101 Благоевград Якоруда Юруково
87338 Благоевград Якоруда Якоруда
62013 Бургас Айтос Раклиново
06687 Бургас Малко Търново Бръшлян
07627 Бургас Малко Търново Бяла вода
11051 Бургас Малко Търново Визица
17693 Бургас Малко Търново Граматиково
30020 Бургас Малко Търново Заберново
30483 Бургас Малко Търново Звездец
35451 Бургас Малко Търново Калово
46663 Бургас Малко Търново Малко Търново
67307 Бургас Малко Търново Сливарово
69328 Бургас Малко Търново Стоилово
27454 Бургас Несебър Емона
11538 Бургас Несебър Свети Влас
04056 Бургас Руен Билка
11363 Бургас Руен Вишна
21614 Бургас Руен Добромир
23755 Бургас Руен Дропла
24757 Бургас Руен Дюля
30234 Бургас Руен Заимчево
30435 Бургас Руен Звезда
35955 Бургас Руен Каменяк
36213 Бургас Руен Каравельово
49254 Бургас Руен Мрежичко
56647 Бургас Руен Планиница
62548 Бургас Руен Речица
62904 Бургас Руен Рожден
63166 Бургас Руен Рудина
67725 Бургас Руен Снежа
67767 Бургас Руен Снягово
67876 Бургас Руен Соколец
69990 Бургас Руен Струя
87638 Бургас Руен Ясеново
05726 Бургас Сунгурларе Босилково
35924 Бургас Сунгурларе Каменско
36004 Бургас Сунгурларе Камчия
58857 Бургас Сунгурларе Пчелин
65111 Бургас Сунгурларе Садово
06553 Бургас Царево Бродилово
07291 Бургас Царево Българи
38251 Бургас Царево Кондолово
38947 Бургас Царево Кости
07034 Варна Долни чифлик Булаир
15597 Варна Долни чифлик Голица
00789 Варна Дългопол Аспарухово
78519 Варна Дългопол Цонево
11898 Велико Търново Велико Търново Войнежа
12098 Велико Търново Велико Търново Вонеща вода
12396 Велико Търново Велико Търново Въглевци
14235 Велико Търново Велико Търново Габровци
61861 Велико Търново Велико Търново Райковци
03054 Велико Търново Елена Беброво
04460 Велико Търново Елена Блъсковци
05164 Велико Търново Елена Бойковци
06896 Велико Търново Елена Буйновци
20268 Велико Търново Елена Дебели рът
23710 Велико Търново Елена Дрента
27190 Велико Търново Елена Елена
32593 Велико Търново Елена Илаков рът
35729 Велико Търново Елена Каменари
38337 Велико Търново Елена Константин
38861 Велико Търново Елена Костел
46125 Велико Търново Елена Майско
48057 Велико Търново Елена Мийковци
68429 Велико Търново Елена Средни колиби
72607 Велико Търново Елена Тодювци
83171 Велико Търново Елена Шилковци
87326 Велико Търново Елена Яковци
20514 Велико Търново Златарица Дединци
22890 Велико Търново Златарица Долно Шивачево
35273 Велико Търново Златарица Калайджии
61830 Велико Търново Златарица Разсоха
62431 Велико Търново Златарица Резач
63118 Велико Търново Златарица Росно
67395 Велико Търново Златарица Сливовица
68494 Велико Търново Златарица Средно село
11750 Велико Търново Стражица Водно
72237 Велико Търново Стражица Теменуга
17208 Велико Търново Сухиндол Горско Косово
03616 Видин Белоградчик Белоградчик
39606 Видин Белоградчик Крачимир
54517 Видин Белоградчик Ошане
58092 Видин Белоградчик Праужда
58582 Видин Белоградчик Пролазница
62339 Видин Белоградчик Раяновци
65173 Видин Белоградчик Салаш
68655 Видин Белоградчик Стакевци
69910 Видин Белоградчик Струиндол
81459 Видин Белоградчик Чифлик
56980 Видин Макреш Подгоре
12797 Видин Чупрене Върбово
16571 Видин Чупрене Горни Лом
22424 Видин Чупрене Долни Лом
62493 Видин Чупрене Репляна
73612 Видин Чупрене Търговище
81757 Видин Чупрене Чупрене
30606 Враца Враца Згориград
44728 Враца Враца Лютаджик
55070 Враца Враца Паволче
80311 Враца Враца Челопек
27317 Враца Мездра Елисейна
30510 Враца Мездра Зверино
31190 Враца Мездра Злидол
32281 Враца Мездра Игнатица
35314 Враца Мездра Кален
43654 Враца Мездра Лик
44745 Враца Мездра Лютиброд
44759 Враца Мездра Лютидол
54047 Враца Мездра Оселна
54506 Враца Мездра Очиндол
62390 Враца Мездра Ребърково
72432 Враца Мездра Типченица
36436 Враца Роман Караш
47322 Враца Роман Марково равнище
66576 Враца Роман Синьо бърдо
68432 Враца Роман Средни рът
77493 Враца Роман Хубавене
02347 Габрово Габрово Баланите
04964 Габрово Габрово Боженците
05400 Габрово Габрово Борики
14218 Габрово Габрово Габрово
17991 Габрово Габрово Гръблевци
20225 Габрово Габрово Дебел дял
22959 Габрово Габрово Донино
29547 Габрово Габрово Жълтеш
30661 Габрово Габрово Здравковец
37352 Габрово Габрово Кметовци
37722 Габрово Габрово Кози рог
38577 Габрово Габрово Копчелиите
43339 Габрово Габрово Лесичарка
48605 Габрово Габрово Мичковци
81904 Габрово Габрово Чарково
32319 Габрово Дряново Игнатовци
35465 Габрово Дряново Каломен
61529 Габрово Дряново Радовци
12677 Габрово Дряново Царева ливада
02885 Габрово Севлиево Батошево
20119 Габрово Севлиево Дамяново
20287 Габрово Севлиево Дебелцово
40275 Габрово Севлиево Кръвеник
48742 Габрово Севлиево Млечево
69417 Габрово Севлиево Стоките
69451 Габрово Севлиево Столът
02563 Габрово Трявна Бангейци
03513 Габрово Трявна Белица
04025 Габрово Трявна Бижовци
27526 Габрово Трявна Енчовци
56719 Габрово Трявна Плачковци
58284 Габрово Трявна Престой
61323 Габрово Трявна Радевци
68823 Габрово Трявна Станчов хан
73403 Габрово Трявна Трявна
76220 Габрово Трявна Фъревци
81058 Габрово Трявна Черновръх
00062 Кърджали Ардино Аврамово
00607 Кърджали Ардино Ардино
00864 Кърджали Ардино Ахрянско
02991 Кърджали Ардино Башево
04248 Кърджали Ардино Бистроглед
07925 Кърджали Ардино Богатино
80176 Кърджали Ардино Боровица
77116 Кърджали Ардино Брезен
07747 Кърджали Ардино Бял извор
18544 Кърджали Ардино Главник
15607 Кърджали Ардино Голобрад
16910 Кърджали Ардино Горно Прахово
18321 Кърджали Ардино Гърбище
24880 Кърджали Ардино Дедино
21806 Кърджали Ардино Дойранци
22784 Кърджали Ардино Долно Прахово
24788 Кърджали Ардино Дядовци
27543 Кърджали Ардино Еньовче
29605 Кърджали Ардино Жълтуша
32946 Кърджали Ардино Искра
37085 Кърджали Ардино Китница
39952 Кърджали Ардино Кроячево
43164 Кърджали Ардино Латинка
44896 Кърджали Ардино Левци
43270 Кърджали Ардино Ленище
44584 Кърджали Ардино Любино
46156 Кърджали Ардино Мак
48756 Кърджали Ардино Млечино
49401 Кърджали Ардино Мусево
55124 Кърджали Ардино Падина
55525 Кърджали Ардино Паспал
55912 Кърджали Ардино Песнопой
58013 Кърджали Ардино Правдолюб
54260 Кърджали Ардино Рибарци
62894 Кърджали Ардино Родопско
63402 Кърджали Ардино Русалско
65646 Кърджали Ардино Светулка
70771 Кърджали Ардино Седларци
66562 Кърджали Ардино Синчец
68240 Кърджали Ардино Сполука
68597 Кърджали Ардино Срънско
69122 Кърджали Ардино Стар читак
69518 Кърджали Ардино Стояново
70319 Кърджали Ардино Сухово
47809 Кърджали Ардино Теменуга
73897 Кърджали Ардино Търна
73732 Кърджали Ардино Търносливка
77487 Кърджали Ардино Хромица
81921 Кърджали Ардино Червена скала
80964 Кърджали Ардино Чернигово
81596 Кърджали Ардино Чубрика
87059 Кърджали Ардино Ябълковец
07939 Кърджали Джебел Брежана
11689 Кърджали Джебел Воденичарско
14647 Кърджали Джебел Генерал Гешево
21525 Кърджали Джебел Добринци
29180 Кърджали Джебел Желъдово
29619 Кърджали Джебел Жълтика
32634 Кърджали Джебел Илийско
35972 Кърджали Джебел Каменяне
38371 Кърджали Джебел Контил
40676 Кърджали Джебел Купците
43178 Кърджали Джебел Лебед
48622 Кърджали Джебел Мишевско
68151 Кърджали Джебел Модрен
53271 Кърджали Джебел Овчево
57947 Кърджали Джебел Поточе
58387 Кърджали Джебел Припек
62654 Кърджали Джебел Ридино
63714 Кърджали Джебел Рожденско
63611 Кърджали Джебел Рът
70809 Кърджали Джебел Сипец
73715 Кърджали Джебел Търновци
75201 Кърджали Джебел Устрен
78313 Кърджали Джебел Цвятово
78642 Кърджали Джебел Църквица
81935 Кърджали Джебел Черешка
84019 Кърджали Джебел Щерна
87388 Кърджали Джебел Ямино
00905 Кърджали Кирково Априлци
13055 Кърджали Кирково Вълчанка
12886 Кърджали Кирково Върли дол
16821 Кърджали Кирково Горно Къпиново
17138 Кърджали Кирково Горски извор
17871 Кърджали Кирково Гривяк
20777 Кърджали Кирково Джерово
22678 Кърджали Кирково Долно Къпиново
23577 Кърджали Кирково Дрангово
30675 Кърджали Кирково Здравчец
36748 Кърджали Кирково Каялоба
36926 Кърджали Кирково Кирково
37767 Кърджали Кирково Козлево
39445 Кърджали Кирково Кран
41174 Кърджали Кирково Кремен
39877 Кърджали Кирково Крилатица
40511 Кърджали Кирково Кукуряк
44080 Кърджали Кирково Лозенградци
46680 Кърджали Кирково Малкоч
47891 Кърджали Кирково Метличка
49480 Кърджали Кирково Мъглене
51086 Кърджали Кирково Нане
53878 Кърджали Кирково Орлица
56808 Кърджали Кирково Пловка
58178 Кърджали Кирково Пресека
59054 Кърджали Кирково Първенци
65228 Кърджали Кирково Самокитка
35016 Кърджали Кирково Светлен
66024 Кърджали Кирково Секирка
68577 Кърджали Кирково Средско
68895 Кърджали Кирково Старейшино
69482 Кърджали Кирково Стоманци
69866 Кърджали Кирково Стрижба
72463 Кърджали Кирково Тихомир
78183 Кърджали Кирково Царино
80065 Кърджали Кирково Чавка
80090 Кърджали Кирково Чакаларово
81493 Кърджали Кирково Чичево
83226 Кърджали Кирково Шипок
83538 Кърджали Кирково Шумнатица
87309 Кърджали Кирково Яковица
00093 Кърджали Крумовград Аврен
04306 Кърджали Крумовград Благун
05181 Кърджали Крумовград Бойник
06728 Кърджали Крумовград Бряговец
06906 Кърджали Крумовград Бук
15727 Кърджали Крумовград Голям Девесил
15878 Кърджали Крумовград Голямо Каменяне
16660 Кърджали Крумовград Горни Юруци
17868 Кърджали Крумовград Гривка
18085 Кърджали Крумовград Гулия
20393 Кърджали Крумовград Девесилица
20403 Кърджали Крумовград Девесилово
20732 Кърджали Крумовград Джанка
21302 Кърджали Крумовград Доборско
22157 Кърджали Крумовград Долна кула
22544 Кърджали Крумовград Долни Юруци
27036 Кърджали Крумовград Егрек
35269 Кърджали Крумовград Калайджиево
35849 Кърджали Крумовград Каменка
36021 Кърджали Крумовград Кандилка
36717 Кърджали Крумовград Качулка
37558 Кърджали Крумовград Ковил
37622 Кърджали Крумовград Кожухарци
39565 Кърджали Крумовград Красино
40823 Кърджали Крумовград Къклица
43596 Кърджали Крумовград Лещарка
43726 Кърджали Крумовград Лимец
44344 Кърджали Крумовград Луличка
46471 Кърджали Крумовград Малка Чинка
46601 Кърджали Крумовград Малко Каменяне
46872 Кърджали Крумовград Малък Девесил
49103 Кърджали Крумовград Морянци
53713 Кърджали Крумовград Орешари
55097 Кърджали Крумовград Падало
55614 Кърджали Крумовград Пашинци
55751 Кърджали Крумовград Пелин
55899 Кърджали Крумовград Перуника
57950 Кърджали Крумовград Поточница
62617 Кърджали Крумовград Рибино
63505 Кърджали Крумовград Ручей
65190 Кърджали Крумовград Самовила
65454 Кърджали Крумовград Сбор
66545 Кърджали Крумовград Синигер
66716 Кърджали Крумовград Скалак
67132 Кърджали Крумовград Сладкодум
68936 Кърджали Крумовград Стари чал
81743 Кърджали Крумовград Стражец
70104 Кърджали Крумовград Студен кладенец
70559 Кърджали Крумовград Сърнак
72429 Кърджали Крумовград Тинтява
72610 Кърджали Крумовград Токачка
72730 Кърджали Крумовград Тополка
77267 Кърджали Крумовград Хисар
77428 Кърджали Крумовград Храстово
80145 Кърджали Крумовград Чал
81027 Кърджали Крумовград Черничево
81205 Кърджали Крумовград Чернооки
02124 Кърджали Кърджали Багра
03006 Кърджали Кърджали Бащино
03499 Кърджали Кърджали Бели пласт
04409 Кърджали Кърджали Бленика
04902 Кърджали Кърджали Божак
05205 Кърджали Кърджали Бойно
05325 Кърджали Кърджали Болярци
06567 Кърджали Кърджали Брош
07764 Кърджали Кърджали Бялка
10358 Кърджали Кърджали Велешани
11243 Кърджали Кърджали Висока поляна
12053 Кърджали Кърджали Воловарци
12694 Кърджали Кърджали Върбенци
15268 Кърджали Кърджали Гняздово
15641 Кърджали Кърджали Голяма бара
16267 Кърджали Кърджали Горна крепост
21511 Кърджали Кърджали Добриново
21991 Кърджали Кърджали Долище
24462 Кърджали Кърджали Дъждовница
24596 Кърджали Кърджали Дънгово
29413 Кърджали Кърджали Житарник
30260 Кърджали Кърджали Зайчино
30466 Кърджали Кърджали Звезделина
30475 Кърджали Кърджали Звезден
30569 Кърджали Кърджали Звъника
30586 Кърджали Кърджали Звънче
30747 Кърджали Кърджали Зелениково
31348 Кърджали Кърджали Зорница
32161 Кърджали Кърджали Иванци
32679 Кърджали Кърджали Илиница
35403 Кърджали Кърджали Калинка
35540 Кърджали Кърджали Калоянци
35732 Кърджали Кърджали Каменарци
37438 Кърджали Кърджали Кобиляне
37928 Кърджали Кърджали Кокиче
37962 Кърджали Кърджали Кокошане
38981 Кърджали Кърджали Костино
40169 Кърджали Кърджали Крушевска
40186 Кърджали Кърджали Крушка
41085 Кърджали Кърджали Кьосево
43856 Кърджали Кърджали Лисиците
44361 Кърджали Кърджали Лъвово
46139 Кърджали Кърджали Майсторово
46214 Кърджали Кърджали Македонци
49120 Кърджали Кърджали Мост
49343 Кърджали Кърджали Мургово
49521 Кърджали Кърджали Мъдрец
51442 Кърджали Кърджали Ненково
53816 Кърджали Кърджали Орешница
54479 Кърджали Кърджали Охлювец
55823 Кърджали Кърджали Пеньово
55885 Кърджали Кърджали Перперек
56054 Кърджали Кърджали Петлино
58342 Кърджали Кърджали Прилепци
58997 Кърджали Кърджали Пъдарци
62195 Кърджали Кърджали Рани лист
62445 Кърджали Кърджали Резбарци
62668 Кърджали Кърджали Ридово
65512 Кърджали Кърджали Сватбаре
65890 Кърджали Кърджали Севдалина
66754 Кърджали Кърджали Скална глава
67742 Кърджали Кърджали Снежинка
68014 Кърджали Кърджали Солище
69612 Кърджали Кърджали Стражевци
77339 Кърджали Кърджали Ходжовци
78149 Кърджали Кърджали Царевец
80248 Кърджали Кърджали Чеганци
80844 Кърджали Кърджали Черна скала
81267 Кърджали Кърджали Черньовци
81362 Кърджали Кърджали Чилик
81462 Кърджали Кърджали Чифлик
87494 Кърджали Кърджали Яребица
00828 Кърджали Момчилград Ауста
04008 Кърджали Момчилград Биволяне
12293 Кърджали Момчилград Врело
17186 Кърджали Момчилград Горско Дюлево
17988 Кърджали Момчилград Груево
18126 Кърджали Момчилград Гургулица
20755 Кърджали Момчилград Джелепско
23830 Кърджали Момчилград Друмче
30452 Кърджали Момчилград Звездел
38697 Кърджали Момчилград Кос
80131 Кърджали Момчилград Кременец
43493 Кърджали Момчилград Летовник
47144 Кърджали Момчилград Манчево
48917 Кърджали Момчилград Момина сълза
51097 Кърджали Момчилград Нановица
53076 Кърджали Момчилград Обичник
55169 Кърджали Момчилград Пазарци
56575 Кърджали Момчилград Пиявец
56767 Кърджали Момчилград Плешинци
57892 Кърджали Момчилград Постник
58757 Кърджали Момчилград Птичар
61063 Кърджали Момчилград Равен
62147 Кърджали Момчилград Ралица
65797 Кърджали Момчилград Свобода
65944 Кърджали Момчилград Седефче
70785 Кърджали Момчилград Сенце
67882 Кърджали Момчилград Соколино
72134 Кърджали Момчилград Татул
81517 Кърджали Момчилград Чобанка
81548 Кърджали Момчилград Чомаково
81734 Кърджали Момчилград Чуково
02261 Кърджали Черноочене Бакалите
03188 Кърджали Черноочене Безводно
03410 Кърджали Черноочене Бели вир
03986 Кърджали Черноочене Беснурка
05640 Кърджали Черноочене Боровско
05712 Кърджали Черноочене Босилица
05791 Кърджали Черноочене Бостанци
07472 Кърджали Черноочене Бърза река
10700 Кърджали Черноочене Верско
11613 Кърджали Черноочене Водач
11805 Кърджали Черноочене Вождово
11987 Кърджали Черноочене Войново
12423 Кърджали Черноочене Възел
14221 Кърджали Черноочене Габрово
20167 Кърджали Черноочене Даскалово
23114 Кърджали Черноочене Драганово
24774 Кърджали Черноочене Дядовско
29252 Кърджали Черноочене Женда
34117 Кърджали Черноочене Йончово
36066 Кърджали Черноочене Каняк
38176 Кърджали Черноочене Комунига
40796 Кърджали Черноочене Куцово
49326 Кърджали Черноочене Мурга
51192 Кърджали Черноочене Небеска
52153 Кърджали Черноочене Новоселище
52372 Кърджали Черноочене Ночево
55395 Кърджали Черноочене Паничково
55568 Кърджали Черноочене Патица
63392 Кърджали Черноочене Русалина
65841 Кърджали Черноочене Свободиново
67893 Кърджали Черноочене Соколите
68415 Кърджали Черноочене Среднево
68566 Кърджали Черноочене Средска
69657 Кърджали Черноочене Стражница
80830 Кърджали Черноочене Черна нива
87165 Кърджали Черноочене Яворово
02049 Кюстендил Бобов дол Бабино
04371 Кюстендил Бобов дол Блато
04501 Кюстендил Бобов дол Бобов дол
15446 Кюстендил Бобов дол Голема Фуча
15457 Кюстендил Бобов дол Голям Върбовник
16242 Кюстендил Бобов дол Горна Козница
38635 Кюстендил Бобов дол Коркина
44210 Кюстендил Бобов дол Локвата
46262 Кюстендил Бобов дол Мала Фуча
46317 Кюстендил Бобов дол Мали Върбовник
48711 Кюстендил Бобов дол Мламолово
02172 Кюстендил Бобошево Бадино
04314 Кюстендил Бобошево Блажиево
11232 Кюстендил Бобошево Висока могила
12351 Кюстендил Бобошево Вуково
21565 Кюстендил Бобошево Доброво
35804 Кюстендил Бобошево Каменик
66888 Кюстендил Бобошево Скрино
67252 Кюстендил Бобошево Слатино
68062 Кюстендил Бобошево Сопово
75174 Кюстендил Бобошево Усойка
78495 Кюстендил Бобошево Циклово
04220 Кюстендил Дупница Бистрица
17659 Кюстендил Дупница Грамаде
20612 Кюстендил Дупница Делян
20763 Кюстендил Дупница Джерман
39325 Кюстендил Дупница Крайни дол
39339 Кюстендил Дупница Крайници
39640 Кюстендил Дупница Кременик
56349 Кюстендил Дупница Пиперево
65245 Кюстендил Дупница Самораново
72758 Кюстендил Дупница Тополница
05565 Кюстендил Кочериново Боровец
07065 Кюстендил Кочериново Бураново
23323 Кюстендил Кочериново Драгодан
39997 Кюстендил Кочериново Крумово
69261 Кюстендил Кочериново Стоб
76180 Кюстендил Кочериново Фролош
78625 Кюстендил Кочериново Цървище
04323 Кюстендил Кюстендил Блатец
04491 Кюстендил Кюстендил Бобешино
04796 Кюстендил Кюстендил Богослов
07048 Кюстендил Кюстендил Буново
48355 Кюстендил Кюстендил Вратца
16026 Кюстендил Кюстендил Горановци
16141 Кюстендил Кюстендил Горна Брестница
16995 Кюстендил Кюстендил Горно Уйно
17680 Кюстендил Кюстендил Грамаждано
17751 Кюстендил Кюстендил Граница
18112 Кюстендил Кюстендил Гурбановци
18318 Кюстендил Кюстендил Гърбино
18352 Кюстендил Кюстендил Гърляно
18455 Кюстендил Кюстендил Гюешево
20208 Кюстендил Кюстендил Дворище
21782 Кюстендил Кюстендил Дождевица
22811 Кюстендил Кюстендил Долно село
22862 Кюстендил Кюстендил Долно Уйно
23282 Кюстендил Кюстендил Драговищица
29266 Кюстендил Кюстендил Жеравино
29386 Кюстендил Кюстендил Жиленци
32144 Кюстендил Кюстендил Ивановци
35835 Кюстендил Кюстендил Каменичка Скакавица
38515 Кюстендил Кюстендил Коприва
40765 Кюстендил Кюстендил Кутугерци
40991 Кюстендил Кюстендил Кършалево
43267 Кюстендил Кюстендил Лелинци
43373 Кюстендил Кюстендил Леска
43815 Кюстендил Кюстендил Лисец
44183 Кюстендил Кюстендил Лозно
44255 Кюстендил Кюстендил Ломница
46108 Кюстендил Кюстендил Мазарачево
52194 Кюстендил Кюстендил Ново село
57188 Кюстендил Кюстендил Полетинци
57319 Кюстендил Кюстендил Полска Скакавица
58129 Кюстендил Кюстендил Преколница
61457 Кюстендил Кюстендил Радловци
63536 Кюстендил Кюстендил Раждавица
62181 Кюстендил Кюстендил Раненци
62428 Кюстендил Кюстендил Режинци
63608 Кюстендил Кюстендил Ръсово
65047 Кюстендил Кюстендил Савойски
65142 Кюстендил Кюстендил Сажденик
67461 Кюстендил Кюстендил Слокощица
69167 Кюстендил Кюстендил Стенско
72045 Кюстендил Кюстендил Таваличево
73750 Кюстендил Кюстендил Търсино
78447 Кюстендил Кюстендил Церовица
78543 Кюстендил Кюстендил Црешново
78598 Кюстендил Кюстендил Цървена ябълка
78608 Кюстендил Кюстендил Цървендол
78611 Кюстендил Кюстендил Цървеняно
81606 Кюстендил Кюстендил Чудинци
83257 Кюстендил Кюстендил Шипочано
10050 Кюстендил Невестино Ваксево
10817 Кюстендил Невестино Ветрен
21292 Кюстендил Невестино Длъхчево-Сабляр
22112 Кюстендил Невестино Долна Козница
23827 Кюстендил Невестино Друмохар
27574 Кюстендил Невестино Еремия
30613 Кюстендил Невестино Згурово
32696 Кюстендил Невестино Илия
35119 Кюстендил Невестино Кадровица
49566 Кюстендил Невестино Мърводол
55542 Кюстендил Невестино Пастух
55734 Кюстендил Невестино Пелатиково
62058 Кюстендил Невестино Раково
62284 Кюстендил Невестино Рашка Гращица
67619 Кюстендил Невестино Смоличано
69571 Кюстендил Невестино Страдалово
72494 Кюстендил Невестино Тишаново
78584 Кюстендил Невестино Църварица
80251 Кюстендил Невестино Чеканец
62685 Кюстендил Рила Рилски манастир
55083 Кюстендил Рила Падала
55539 Кюстендил Рила Пастра
62671 Кюстендил Рила Рила
67698 Кюстендил Рила Смочево
53254 Кюстендил Сапарева баня Овчарци
62520 Кюстендил Сапарева баня Ресилово
65365 Кюстендил Сапарева баня Сапарева баня
65379 Кюстендил Сапарева баня Сапарево
06392 Кюстендил Трекляно Брест
07226 Кюстендил Трекляно Бъзовица
14101 Кюстендил Трекляно Габрешевци
16554 Кюстендил Трекляно Горни Коритен
16804 Кюстендил Трекляно Горно Кобиле
21422 Кюстендил Трекляно Добри дол
22410 Кюстендил Трекляно Долни Коритен
22650 Кюстендил Трекляно Долно Кобиле
23399 Кюстендил Трекляно Драгойчинци
31200 Кюстендил Трекляно Злогош
36960 Кюстендил Трекляно Киселица
38786 Кюстендил Трекляно Косово
47929 Кюстендил Трекляно Метохия
56887 Кюстендил Трекляно Побит камък
68535 Кюстендил Трекляно Средорек
70411 Кюстендил Трекляно Сушица
73047 Кюстендил Трекляно Трекляно
75232 Кюстендил Трекляно Уши
81325 Кюстендил Трекляно Чешлянци
52218 Ловеч Априлци Априлци
10567 Ловеч Априлци Велчево
23621 Ловеч Априлци Драшкова поляна
66771 Ловеч Априлци Скандалото
00028 Ловеч Ловеч Абланица
07260 Ловеч Ловеч Българене
24373 Ловеч Ловеч Дъбрава
43579 Ловеч Ловеч Лешница
46396 Ловеч Ловеч Малиново
67948 Ловеч Ловеч Соколово
69225 Ловеч Ловеч Стефаново
07884 Ловеч Тетевен Бабинци
10272 Ловеч Тетевен Васильово
14386 Ловеч Тетевен Галата
15148 Ловеч Тетевен Глогово
15165 Ловеч Тетевен Гложене
15758 Ловеч Тетевен Голям извор
17419 Ловеч Тетевен Градежница
20996 Ловеч Тетевен Дивчовото
46437 Ловеч Тетевен Малка Желязна
62579 Ловеч Тетевен Рибарица
72343 Ловеч Тетевен Тетевен
80902 Ловеч Тетевен Черни Вит
02302 Ловеч Троян Балабанско
02448 Ловеч Троян Балканец
03486 Ловеч Троян Бели Осъм
03558 Ловеч Троян Белиш
05445 Ловеч Троян Борима
15703 Ловеч Троян Голяма Желязна
16986 Ловеч Троян Горно трапе
18109 Ловеч Троян Гумощник
21590 Ловеч Троян Добродан
24476 Ловеч Троян Дълбок дол
35290 Ловеч Троян Калейца
44241 Ловеч Троян Ломец
53707 Ловеч Троян Орешак
55587 Ловеч Троян Патрешко
70500 Ловеч Троян Старо село
72309 Ловеч Троян Терзийско
73198 Ловеч Троян Троян
80981 Ловеч Троян Черни Осъм
81476 Ловеч Троян Чифлик
83212 Ловеч Троян Шипково
36943 Ловеч Угърчин Кирчево
43325 Ловеч Угърчин Лесидрен
67057 Ловеч Угърчин Славщица
68076 Ловеч Угърчин Сопот
02909 Ловеч Ябланица Батулци
46886 Ловеч Ябланица Малък извор
87014 Ловеч Ябланица Ябланица
03928 Монтана Берковица Берковица
07510 Монтана Берковица Бързия
39044 Монтана Берковица Котеновци
43414 Монтана Берковица Лесковец
55930 Монтана Берковица Песочница
78286 Монтана Берковица Цветкова бара
80635 Монтана Берковица Черешовица
12961 Монтана Вършец Вършец
16119 Монтана Вършец Горна Бела речка
16866 Монтана Вършец Горно Озирово
22019 Монтана Вършец Долна Бела речка
68179 Монтана Вършец Спанчевци
14773 Монтана Георги Дамяново Георги Дамяново
14965 Монтана Георги Дамяново Главановци
15299 Монтана Георги Дамяново Говежда
20941 Монтана Георги Дамяново Дива Слатина
24534 Монтана Георги Дамяново Дълги дел
27348 Монтана Георги Дамяново Еловица
38488 Монтана Георги Дамяново Копиловци
47771 Монтана Георги Дамяново Меляне
57474 Монтана Георги Дамяново Помеждин
16300 Монтана Чипровци Горна Лука
29115 Монтана Чипровци Железна
47353 Монтана Чипровци Мартиново
48475 Монтана Чипровци Митровци
58116 Монтана Чипровци Превала
61090 Монтана Чипровци Равна
80354 Монтана Чипровци Челюстница
81390 Монтана Чипровци Чипровци
02837 Пазарджик Батак Батак
51874 Пазарджик Батак Нова махала
76162 Пазарджик Батак Фотиново
03592 Пазарджик Белово Белово
14163 Пазарджик Белово Габровица
24414 Пазарджик Белово Дъбравите
48903 Пазарджик Белово Момина клисура
66319 Пазарджик Белово Сестримо
06207 Пазарджик Брацигово Брацигово
29522 Пазарджик Брацигово Жребичко
61220 Пазарджик Брацигово Равногор
62973 Пазарджик Брацигово Розово
00881 Пазарджик Велинград Абланица
07836 Пазарджик Велинград Биркова
07853 Пазарджик Велинград Бозьова
07867 Пазарджик Велинград Бутрева
10450 Пазарджик Велинград Велинград
12989 Пазарджик Велинград Враненци
18527 Пазарджик Велинград Горна Дъбева
17823 Пазарджик Велинград Грашево
23234 Пазарджик Велинград Драгиново
41136 Пазарджик Велинград Кръстава
47559 Пазарджик Велинград Медени поляни
55631 Пазарджик Велинград Пашови
59224 Пазарджик Велинград Побит камък
63687 Пазарджик Велинград Рохлева
65534 Пазарджик Велинград Света Петка
70648 Пазарджик Велинград Сърница
78272 Пазарджик Велинград Цветино
81863 Пазарджик Велинград Чолакова
86115 Пазарджик Велинград Юндола
05459 Пазарджик Лесичово Боримечково
20362 Пазарджик Пазарджик Дебръщица
55556 Пазарджик Пазарджик Паталеница
78570 Пазарджик Пазарджик Црънча
02717 Пазарджик Панагюрище Баня
07572 Пазарджик Панагюрище Бъта
53103 Пазарджик Панагюрище Оборище
55302 Пазарджик Панагюрище Панагюрище
57128 Пазарджик Панагюрище Поибрене
56277 Пазарджик Пещера Пещера
61371 Пазарджик Пещера Радилово
23008 Пазарджик Ракитово Дорково
38844 Пазарджик Ракитово Костандово
62004 Пазарджик Ракитово Ракитово
10104 Пазарджик Септември Варвара
10851 Пазарджик Септември Ветрен дол
16732 Пазарджик Септември Горно вършило
66202 Пазарджик Септември Семчиново
66439 Пазарджик Септември Симеоновец
69835 Пазарджик Стрелча Стрелча
00610 Перник Брезник Арзан
02066 Перник Брезник Бабица
02614 Перник Брезник Банище
03099 Перник Брезник Бегуновци
04042 Перник Брезник Билинци
06286 Перник Брезник Брезник
06313 Перник Брезник Брезнишки извор
06639 Перник Брезник Брусник
10548 Перник Брезник Велковци
11034 Перник Брезник Видрица
14893 Перник Брезник Гигинци
15331 Перник Брезник Гоз
16382 Перник Брезник Горна Секирна
16612 Перник Брезник Горни Романци
18349 Перник Брезник Гърло
22263 Перник Брезник Долна Секирна
22506 Перник Брезник Долни Романци
24205 Перник Брезник Душинци
30048 Перник Брезник Завала
41126 Перник Брезник Конска
39150 Перник Брезник Кошарево
39517 Перник Брезник Красава
39855 Перник Брезник Кривонос
49374 Перник Брезник Муртинци
51490 Перник Брезник Непразненци
52324 Перник Брезник Ноевци
53463 Перник Брезник Озърновци
62373 Перник Брезник Ребро
17796 Перник Брезник Режанци
63519 Перник Брезник Ръжавец
65084 Перник Брезник Садовик
67163 Перник Брезник Слаковци
68059 Перник Брезник Сопица
68833 Перник Брезник Станьовци
87579 Перник Брезник Ярославци
03887 Перник Земен Беренде
04340 Перник Земен Блатешница
12228 Перник Земен Враня стена
14146 Перник Земен Габровдол
16167 Перник Земен Горна Врабча
16170 Перник Земен Горна Глоговица
20972 Перник Земен Дивля
22054 Перник Земен Долна Врабча
27320 Перник Земен Еловдол
29012 Перник Земен Жабляно
30778 Перник Земен Земен
35482 Перник Земен Калотинци
49357 Перник Земен Мурено
53415 Перник Земен Одраница
55141 Перник Земен Падине
56280 Перник Земен Пещера
62356 Перник Земен Раянци
67595 Перник Земен Смиров дол
80385 Перник Земен Чепино
27043 Перник Ковачевци Егълница
35434 Перник Ковачевци Калище
37513 Перник Ковачевци Ковачевци
38724 Перник Ковачевци Косача
43918 Перник Ковачевци Лобош
61947 Перник Ковачевци Ракиловци
65591 Перник Ковачевци Светля
66648 Перник Ковачевци Сирищник
67266 Перник Ковачевци Слатино
72223 Перник Перник Батановци
04618 Перник Перник Богданов дол
05760 Перник Перник Боснек
11209 Перник Перник Вискяр
11288 Перник Перник Витановци
15504 Перник Перник Големо Бучино
20986 Перник Перник Дивотино
23251 Перник Перник Драгичево
30836 Перник Перник Зидарци
37174 Перник Перник Кладница
39387 Перник Перник Кралев дол
43428 Перник Перник Лесковец
44656 Перник Перник Люлин
48037 Перник Перник Мещица
55871 Перник Перник Перник
56650 Перник Перник Планиница
61618 Перник Перник Радуй
62219 Перник Перник Расник
63152 Перник Перник Рударци
66072 Перник Перник Селищен дол
70038 Перник Перник Студена
81952 Перник Перник Черна гора
81623 Перник Перник Чуйпетлово
87480 Перник Перник Ярджиловци
02230 Перник Радомир Байкалско
05534 Перник Радомир Борнарево
11404 Перник Радомир Владимир
16208 Перник Радомир Горна Диканя
18263 Перник Радомир Гълъбник
20256 Перник Радомир Дебели лаг
22085 Перник Радомир Долна Диканя
23443 Перник Радомир Драгомирово
23649 Перник Радомир Дрен
24832 Перник Радомир Друган
29060 Перник Радомир Жедна
29622 Перник Радомир Житуша
32384 Перник Радомир Извор
36566 Перник Радомир Касилаг
41232 Перник Радомир Кленовик
38265 Перник Радомир Кондофрей
38460 Перник Радомир Копаница
51617 Перник Радомир Николаево
61354 Перник Радомир Радибош
61577 Перник Радомир Радомир
69064 Перник Радомир Старо село
69239 Перник Радомир Стефаново
75023 Перник Радомир Углярци
80488 Перник Радомир Червена могила
81709 Перник Радомир Чуковец
02645 Перник Трън Банкя
03873 Перник Трън Бераинци
04697 Перник Трън Богойна
05918 Перник Трън Бохова
07096 Перник Трън Бусинци
07137 Перник Трън Бутроинци
10478 Перник Трън Велиново
11017 Перник Трън Видрар
12139 Перник Трън Врабча
12348 Перник Трън Вукан
14979 Перник Трън Главановци
15134 Перник Трън Глоговица
16331 Перник Трън Горна Мелна
17077 Перник Трън Горочевци
20818 Перник Трън Джинчовци
21854 Перник Трън Докьовци
22201 Перник Трън Долна Мелна
24517 Перник Трън Дълга лука
27084 Перник Трън Ездимирци
27351 Перник Трън Еловица
27601 Перник Трън Ерул
30017 Перник Трън Забел
30716 Перник Трън Зелениград
37602 Перник Трън Кожинци
39027 Перник Трън Костуринци
41040 Перник Трън Къшле
43195 Перник Трън Лева река
43551 Перник Трън Лешниковци
44269 Перник Трън Ломница
44781 Перник Трън Лялинци
48249 Перник Трън Милкьовци
48252 Перник Трън Милославци
49182 Перник Трън Мракетинци
49196 Перник Трън Мрамор
51130 Перник Трън Насалевци
51343 Перник Трън Неделково
55453 Перник Трън Парамун
55814 Перник Трън Пенкьовци
58551 Перник Трън Проданча
61501 Перник Трън Радово
62205 Перник Трън Рани луг
62565 Перник Трън Реяновци
67458 Перник Трън Слишовци
68641 Перник Трън Стайчовци
69777 Перник Трън Стрезимировци
70086 Перник Трън Студен извор
73273 Перник Трън Трън
73479 Перник Трън Туроковци
76114 Перник Трън Филиповци
78327 Перник Трън Цегриловци
83209 Перник Трън Шипковица
87566 Перник Трън Ярловци
02974 Пловдив Асеновград Бачково
07870 Пловдив Асеновград Бор
12992 Пловдив Асеновград Врата
16955 Пловдив Асеновград Горнослав
21676 Пловдив Асеновград Добростан
29581 Пловдив Асеновград Жълт камък
38799 Пловдив Асеновград Косово
44834 Пловдив Асеновград Лясково
49151 Пловдив Асеновград Мостово
51127 Пловдив Асеновград Нареченски бани
51830 Пловдив Асеновград Новаково
53761 Пловдив Асеновград Орешец
70737 Пловдив Асеновград Сини връх
72789 Пловдив Асеновград Тополово
73147 Пловдив Асеновград Три могили
75254 Пловдив Асеновград Узуново
02035 Пловдив Брезово Бабек
62966 Пловдив Брезово Розовец
65526 Пловдив Брезово Свежен
70593 Пловдив Брезово Сърнегор
04563 Пловдив Карлово Богдан
10207 Пловдив Карлово Васил Левски
32226 Пловдив Карлово Иганово
35496 Пловдив Карлово Калофер
36186 Пловдив Карлово Каравелово
36498 Пловдив Карлово Карлово
37229 Пловдив Карлово Климент
37277 Пловдив Карлово Клисура
40939 Пловдив Карлово Кърнаре
49117 Пловдив Карлово Московец
49240 Пловдив Карлово Мраченик
55676 Пловдив Карлово Певците
62949 Пловдив Карлово Розино
67235 Пловдив Карлово Слатина
69420 Пловдив Карлово Столетово
77462 Пловдив Карлово Христо Даново
39921 Пловдив Кричим Кричим
18277 Пловдив Куклен Гълъбово
21324 Пловдив Куклен Добралък
63238 Пловдив Куклен Руен
78207 Пловдив Куклен Цар Калоян
87179 Пловдив Куклен Яврово
03530 Пловдив Лъки Белица
05623 Пловдив Лъки Борово
20883 Пловдив Лъки Джурково
23950 Пловдив Лъки Дряново
31423 Пловдив Лъки Здравец
44447 Пловдив Лъки Лъкавица
44478 Пловдив Лъки Лъки
46989 Пловдив Лъки Манастир
86012 Пловдив Лъки Югово
56335 Пловдив Първомай Буково
05150 Пловдив Родопи Бойково
20523 Пловдив Родопи Дедово
32408 Пловдив Родопи Извор
43671 Пловдив Родопи Лилково
66651 Пловдив Родопи Ситово
66809 Пловдив Родопи Скобелево
75188 Пловдив Родопи Устина
77373 Пловдив Родопи Храбрино
81774 Пловдив Родопи Чурен
00480 Пловдив Сопот Анево
68080 Пловдив Сопот Сопот
40333 Пловдив Хисаря Кръстевич
49624 Пловдив Хисаря Мътеница
69016 Пловдив Хисаря Старосел
05480 Сливен Котел Боринци
06135 Сливен Котел Братан
24270 Сливен Котел Дъбова
29283 Сливен Котел Жеравна
36854 Сливен Котел Кипилово
39030 Сливен Котел Котел
47528 Сливен Котел Медвен
51398 Сливен Котел Нейково
53919 Сливен Котел Орлово
54300 Сливен Котел Остра могила
69821 Сливен Котел Стрелци
72480 Сливен Котел Тича
04114 Сливен Сливен Бинкос
04947 Сливен Сливен Божевци
07613 Сливен Сливен Бяла
12414 Сливен Сливен Въглен
15237 Сливен Сливен Глушник
15936 Сливен Сливен Голямо Чочовени
17600 Сливен Сливен Градско
30257 Сливен Сливен Зайчари
32545 Сливен Сливен Изгрев
32915 Сливен Сливен Ичера
35537 Сливен Сливен Калояново
51929 Сливен Сливен Новачево
62061 Сливен Сливен Раково
67338 Сливен Сливен Сливен
68117 Сливен Сливен Сотиря
68549 Сливен Сливен Средорек
68864 Сливен Сливен Стара река
81387 Сливен Сливен Чинтулово
05551 Сливен Твърдица Боров дол
07644 Сливен Твърдица Бяла паланка
29533 Сливен Твърдица Жълт бряг
53847 Сливен Твърдица Оризари
65499 Сливен Твърдица Сборище
72165 Сливен Твърдица Твърдица
15944 Сливен Твърдица Шивачево
44402 Смолян Баните Баните
05737 Смолян Баните Босилково
11377 Смолян Баните Вишнево
12526 Смолян Баните Вълчан дол
15117 Смолян Баните Глогино
00850 Смолян Баните Гълъбово
20033 Смолян Баните Давидково
20198 Смолян Баните Две тополи
20290 Смолян Баните Дебеляново
23875 Смолян Баните Дрянка
30209 Смолян Баните Загражден
40326 Смолян Баните Кръстатица
46406 Смолян Баните Малка Арда
54002 Смолян Баните Оряховец
59313 Смолян Баните Планинско
62606 Смолян Баните Рибен дол
67355 Смолян Баните Сливка
70158 Смолян Баните Стърница
72922 Смолян Баните Траве
05462 Смолян Борино Борино
06879 Смолян Борино Буйново
37592 Смолян Борино Кожари
80159 Смолян Борино Чала
87223 Смолян Борино Ягодина
03112 Смолян Девин Беден
06269 Смолян Девин Брезе
17957 Смолян Девин Грохотно
18424 Смолян Девин Гьоврен
20465 Смолян Девин Девин
36796 Смолян Девин Кестен
44848 Смолян Девин Лясково
48547 Смолян Девин Михалково
54198 Смолян Девин Осиково
66130 Смолян Девин Селча
69465 Смолян Девин Стоманево
73105 Смолян Девин Триград
81815 Смолян Девин Чуруково
02779 Смолян Доспат Барутин
06700 Смолян Доспат Бръщен
23025 Смолян Доспат Доспат
31259 Смолян Доспат Змеица
41006 Смолян Доспат Късак
44642 Смолян Доспат Любча
78567 Смолян Доспат Црънча
80025 Смолян Доспат Чавдар
00196 Смолян Златоград Аламовци
21871 Смолян Златоград Долен
27588 Смолян Златоград Ерма река
31111 Смолян Златоград Златоград
40806 Смолян Златоград Кушла
69105 Смолян Златоград Старцево
69759 Смолян Златоград Страшимир
76011 Смолян Златоград Фабрика
05476 Смолян Мадан Бориново
05579 Смолян Мадан Боровина
06937 Смолян Мадан Букова поляна
07017 Смолян Мадан Буково
10910 Смолян Мадан Вехтино
12655 Смолян Мадан Върба
12718 Смолян Мадан Върбина
14413 Смолян Мадан Галище
40662 Смолян Мадан Купен
43387 Смолян Мадан Леска
43582 Смолян Мадан Лещак
43983 Смолян Мадан Ловци
46045 Смолян Мадан Мадан
48461 Смолян Мадан Митовска
49504 Смолян Мадан Мъглища
61162 Смолян Мадан Равнил
61176 Смолян Мадан Равнища
68451 Смолян Мадан Средногорци
70041 Смолян Мадан Студена
73599 Смолян Мадан Тънкото
78505 Смолян Мадан Цирка
83048 Смолян Мадан Шаренска
07911 Смолян Неделино Бурево
12896 Смолян Неделино Върли дол
12927 Смолян Неделино Върлино
18374 Смолян Неделино Гърнати
21004 Смолян Неделино Диманово
41157 Смолян Неделино Еленка
32559 Смолян Неделино Изгрев
37695 Смолян Неделино Козарка
39092 Смолян Неделино Кочани
40628 Смолян Неделино Кундево
51319 Смолян Неделино Неделино
53388 Смолян Неделино Оградна
68309 Смолян Неделино Средец
73883 Смолян Неделино Тънка бара
11301 Смолян Рудозем Витина
11870 Смолян Рудозем Войкова лъка
27365 Смолян Рудозем Елховец
32929 Смолян Рудозем Иваново
49165 Смолян Рудозем Мочуре
53309 Смолян Рудозем Оглед
56798 Смолян Рудозем Пловдивци
57399 Смолян Рудозем Поляна
62637 Смолян Рудозем Рибница
63207 Смолян Рудозем Рудозем
80399 Смолян Рудозем Чепинци
00597 Смолян Смолян Арда
03321 Смолян Смолян Белев дол
05414 Смолян Смолян Бориково
05801 Смолян Смолян Бостина
06923 Смолян Смолян Буката
02988 Смолян Смолян Букаците
11048 Смолян Смолян Виево
12512 Смолян Смолян Вълчан
14605 Смолян Смолян Гела
02782 Смолян Смолян Горна Арда
17052 Смолян Смолян Горово
17631 Смолян Смолян Градът
36631 Смолян Смолян Катраница
36974 Смолян Смолян Киселичево
39181 Смолян Смолян Кошница
39637 Смолян Смолян Кремене
40748 Смолян Смолян Кутела
43219 Смолян Смолян Левочево
44433 Смолян Смолян Лъка
48814 Смолян Смолян Могилица
49014 Смолян Смолян Момчиловци
49285 Смолян Смолян Мугла
53792 Смолян Смолян Орешица
55991 Смолян Смолян Петково
56962 Смолян Смолян Подвис
57282 Смолян Смолян Полковник Серафимово
61193 Смолян Смолян Равнината
62462 Смолян Смолян Река
66069 Смолян Смолян Селище
66384 Смолян Смолян Сивино
66957 Смолян Смолян Славейно
67547 Смолян Смолян Смилян
67653 Смолян Смолян Смолян
67965 Смолян Смолян Соколовци
68000 Смолян Смолян Солища
69345 Смолян Смолян Стойките
69585 Смолян Смолян Стража
72391 Смолян Смолян Тикале
73033 Смолян Смолян Требище
73482 Смолян Смолян Турян
73777 Смолян Смолян Търън
80412 Смолян Смолян Чеплетен
81520 Смолян Смолян Чокманово
83274 Смолян Смолян Широка лъка
04801 Смолян Чепеларе Богутево
30034 Смолян Чепеларе Забърдо
31351 Смолян Чепеларе Зорница
46286 Смолян Чепеларе Малево
53669 Смолян Чепеларе Орехово
55035 Смолян Чепеларе Павелско
58517 Смолян Чепеларе Проглед
77219 Смолян Чепеларе Хвойна
80371 Смолян Чепеларе Чепеларе
00504 София Антон Антон
20626 София Божурище Делян
31187 София Божурище Златуша
46259 София Божурище Мала Раковица
63121 София Божурище Росоман
04950 София Ботевград Боженица
05815 София Ботевград Ботевград
12283 София Ботевград Врачеш
18143 София Ботевград Гурково
39267 София Ботевград Краево
43788 София Ботевград Липница
43904 София Ботевград Литаково
51946 София Ботевград Новачене
61594 София Ботевград Радотина
62298 София Ботевград Рашково
66860 София Ботевград Скравена
73256 София Ботевград Трудовец
06050 София Годеч Бракьовци
07020 София Годеч Букоровци
07555 София Годеч Бърля
12770 София Годеч Върбница
14903 София Годеч Гинци
15309 София Годеч Годеч
15572 София Годеч Голеш
18037 София Годеч Губеш
35345 София Годеч Каленовци
38186 София Годеч Комщица
44300 София Годеч Лопушня
49334 София Годеч Мургаш
61100 София Годеч Равна
61652 София Годеч Разбоище
63001 София Годеч Ропот
67641 София Годеч Смолча
68775 София Годеч Станинци
73417 София Годеч Туден
83466 София Годеч Шума
02258 София Горна Малина Байлово
16794 София Горна Малина Горно Камарци
22647 София Горна Малина Долно Камарци
46231 София Горна Малина Макоцево
51281 София Горна Малина Негушево
54287 София Горна Малина Осоица
65419 София Горна Малина Саранци
70127 София Горна Малина Стъргел
22006 София Долна баня Долна баня
03890 София Драгоман Беренде
03900 София Драгоман Беренде извор
10269 София Драгоман Василовци
11332 София Драгоман Вишан
11483 София Драгоман Владиславци
15518 София Драгоман Големо Малово
16938 София Драгоман Горно село
18006 София Драгоман Грълска падина
22229 София Драгоман Долна Невля
22722 София Драгоман Долно Ново село
23354 София Драгоман Драгоил
23409 София Драгоман Драгоман
23635 София Драгоман Дреатин
35479 София Драгоман Калотина
40070 София Драгоман Круша
43484 София Драгоман Летница
46766 София Драгоман Мало Малово
51514 София Драгоман Несла
52043 София Драгоман Ново бърдо
58133 София Драгоман Прекръсте
62342 София Драгоман Раяновци
78255 София Драгоман Цацаровци
78553 София Драгоман Цръклевци
80265 София Драгоман Чеканец
81579 София Драгоман Чорул
81699 София Драгоман Чуковезер
87343 София Драгоман Ялботина
14074 София Елин Пелин Габра
15432 София Елин Пелин Голема Раковица
34120 София Елин Пелин Елешница
40227 София Елин Пелин Крушовица
52012 София Елин Пелин Нови хан
57921 София Елин Пелин Потоп
81760 София Елин Пелин Чурек
05147 София Етрополе Бойковец
06608 София Етрополе Брусен
27632 София Етрополе Етрополе
44313 София Етрополе Лопян
44389 София Етрополе Лъга
62582 София Етрополе Рибарица
87391 София Етрополе Ямна
31044 София Златица Златица
36484 София Златица Карлиево
56137 София Златица Петрич
78669 София Златица Църквище
07960 София Ихтиман Белица
04892 София Ихтиман Боерица
05390 София Ихтиман Борика
06851 София Ихтиман Бузяковци
07435 София Ихтиман Бърдо
10029 София Ихтиман Вакарел
10656 София Ихтиман Венковец
10690 София Ихтиман Веринско
29338 София Ихтиман Живково
32901 София Ихтиман Ихтиман
48369 София Ихтиман Мирово
49450 София Ихтиман Мухово
55600 София Ихтиман Пауново
57443 София Ихтиман Полянци
04830 София Ихтиман Стамболово
81253 София Ихтиман Черньово
38558 София Копривщица Копривщица
15374 София Костенец Голак
18561 София Костенец Горна Василица
24894 София Костенец Долна Василица
38916 София Костенец Костенец
54554 София Костенец Очуша
56993 София Костенец Подгорие
58863 София Костенец Пчелин
03191 София Костинброд Безден
07171 София Костинброд Бучин проход
17449 София Костинброд Градец
23707 София Костинброд Дреново
23844 София Костинброд Дръмша
57529 София Костинброд Понор
78197 София Костинброд Царичина
81356 София Костинброд Чибаовци
03842 София Мирково Бенковски
07051 София Мирково Буново
35821 София Мирково Каменица
48324 София Мирково Мирково
67636 София Мирково Смолско
24164 София Пирдоп Душанци
56407 София Пирдоп Пирдоп
11020 София Правец Видраре
35585 София Правец Калугерово
46961 София Правец Манаселска река
54170 София Правец Осиковица
54211 София Правец Осиковска Лакавица
58030 София Правец Правец
58044 София Правец Правешка Лакавица
61807 София Правец Разлив
65872 София Правец Своде
00391 София Самоков Алино
03441 София Самоков Бели Искър
03767 София Самоков Белчин
15285 София Самоков Говедарци
16599 София Самоков Горни Окол
18201 София Самоков Гуцал
22469 София Самоков Долни Окол
23039 София Самоков Доспей
23491 София Самоков Драгушиново
31228 София Самоков Злокучене
37294 София Самоков Клисура
37527 София Самоков Ковачевци
46067 София Самоков Маджаре
46276 София Самоков Мала църква
47264 София Самоков Марица
52249 София Самоков Ново село
57697 София Самоков Поповяне
58548 София Самоков Продановци
61604 София Самоков Радуил
61922 София Самоков Райово
62486 София Самоков Рельово
65231 София Самоков Самоков
83243 София Самоков Шипочане
83291 София Самоков Широки дол
87552 София Самоков Ярлово
02289 София Своге Бакьово
02899 София Своге Батулия
04546 София Своге Бов
14461 София Своге Бов
06272 София Своге Брезе
06327 София Своге Брезов дол
06985 София Своге Буковец
11510 София Своге Владо Тричков
14194 София Своге Габровница
18040 София Своге Губислав
21316 София Своге Добравица
21751 София Своге Добърчин
23798 София Своге Дружево
27228 София Своге Еленов дол
29163 София Своге Желен
30082 София Своге Завидовци
30329 София Своге Заноге
30350 София Своге Заселе
30847 София Своге Зимевица
32843 София Своге Искрец
43092 София Своге Лакатник
43390 София Своге Лесков дол
44330 София Своге Луково
47024 София Своге Манастирище
48129 София Своге Миланово
53374 София Своге Огоя
53610 София Своге Оплетня
54122 София Своге Осеновлаг
62387 София Своге Реброво
62414 София Своге Редина
65663 София Своге Свидня
65869 София Своге Своге
72655 София Своге Томпсън
78402 София Своге Церецел
78481 София Своге Церово
87028 София Своге Ябланица
06175 София Сливница Братушково
18133 София Сливница Гургулят
18294 София Сливница Гълъбовци
23474 София Сливница Драготинци
56558 София Сливница Пищане
56914 София Сливница Повалиръж
61621 София Сливница Радуловци
61964 София Сливница Ракита
02511 София Столична Балша
02659 София Столична Банкя
04234 София Столична Бистрица
07140 София Столична Бухово
11394 София Столична Владая
11884 София Столична Войнеговци
14831 София Столична Герман
22472 София Столична Долни Пасарел
29150 София Столична Железница
29204 София Столична Желява
37280 София Столична Клисура
37914 София Столична Кокаляне
41010 София Столична Кътина
44063 София Столична Лозен
44224 София Столична Локорско
46721 София Столична Мало Бучино
49597 София Столична Мърчаево
55419 София Столична Панчарево
56624 София Столична Плана
57011 София Столична Подгумер
68134 София Столична София
80011 София Чавдар Чавдар
80323 София Челопеч Челопеч
16852 Стара Загора Братя Даскалови Горно Ново село
67074 Стара Загора Братя Даскалови Славянин
18157 Стара Загора Гурково Гурково
21124 Стара Загора Гурково Димовци
38203 Стара Загора Гурково Конаре
44776 Стара Загора Гурково Лява река
58894 Стара Загора Гурково Пчелиново
15864 Стара Загора Казанлък Голямо Дряново
16780 Стара Загора Казанлък Горно Изворово
22633 Стара Загора Казанлък Долно Изворово
27499 Стара Загора Казанлък Енина
40292 Стара Загора Казанлък Крън
68446 Стара Загора Казанлък Средногорово
83106 Стара Загора Казанлък Шейново
83199 Стара Загора Казанлък Шипка
87641 Стара Загора Казанлък Ясеново
05671 Стара Загора Мъглиж Борущица
24342 Стара Загора Мъглиж Дъбово
49494 Стара Загора Мъглиж Мъглиж
66103 Стара Загора Мъглиж Селце
67341 Стара Загора Мъглиж Сливито
00309 Стара Загора Павел баня Александрово
00697 Стара Загора Павел баня Асен
14026 Стара Загора Павел баня Габарево
16924 Стара Загора Павел баня Горно Сахране
47101 Стара Загора Павел баня Манолово
54153 Стара Загора Павел баня Осетеново
66826 Стара Загора Павел баня Скобелево
73451 Стара Загора Павел баня Турия
73540 Стара Загора Павел баня Тъжа
73688 Стара Загора Павел баня Търничени
05431 Стара Загора Стара Загора Борилово
31276 Стара Загора Стара Загора Змейово
35153 Стара Загора Стара Загора Казанка
44687 Стара Загора Стара Загора Люляк
44851 Стара Загора Стара Загора Лясково
52252 Стара Загора Стара Загора Ново село
54314 Стара Загора Стара Загора Остра могила
58743 Стара Загора Стара Загора Пряпорец
59170 Стара Загора Стара Загора Пъстрово
70202 Стара Загора Стара Загора Сулица
69496 Стара Загора Чирпан Стоян-Заимово
04755 Търговище Антоново Богомолско
06919 Търговище Антоново Букак
10433 Търговище Антоново Великовци
10584 Търговище Антоново Вельово
15045 Търговище Антоново Глашатай
21275 Търговище Антоново Длъжка поляна
36169 Търговище Антоново Капище
39368 Търговище Антоново Крайполе
40258 Търговище Антоново Крушолак
40871 Търговище Антоново Къпинец
46735 Търговище Антоново Малоградец
48026 Търговище Антоново Мечово
48194 Търговище Антоново Милино
61251 Търговище Антоново Равно село
65752 Търговище Антоново Свирчово
68881 Търговище Антоново Стара речка
69136 Търговище Антоново Старчище
69146 Търговище Антоново Стеврек
80786 Търговище Антоново Черна вода
80892 Търговище Антоново Черни бряг
87521 Търговище Антоново Яребично
17230 Търговище Омуртаг Горско село
29088 Търговище Омуртаг Железари
30692 Търговище Омуртаг Зелена морава
31262 Търговище Омуртаг Змейно
58774 Търговище Омуртаг Птичево
58972 Търговище Омуртаг Пъдарино
22109 Търговище Попово Долна Кабда
38501 Търговище Търговище Копрец
53223 Търговище Търговище Овчарово
55201 Търговище Търговище Пайдушко
58579 Търговище Търговище Пролаз
03681 Хасково Ивайловград Белополци
06817 Хасково Ивайловград Бубино
10906 Хасково Ивайловград Ветрушка
11199 Хасково Ивайловград Вис
15179 Хасково Ивайловград Глумово
16835 Хасково Ивайловград Горно Луково
16941 Хасково Ивайловград Горноселци
17169 Хасково Ивайловград Горско
22705 Хасково Ивайловград Долно Луково
22825 Хасково Ивайловград Долноселци
35143 Хасково Ивайловград Казак
35997 Хасково Ивайловград Камилски дол
47545 Хасково Ивайловград Меден бук
53429 Хасково Ивайловград Одринци
55628 Хасково Ивайловград Пашкул
57769 Хасково Ивайловград Попско
65485 Хасково Ивайловград Сборино
77520 Хасково Ивайловград Хухла
80995 Хасково Ивайловград Черни рид
81044 Хасково Ивайловград Черничино
81829 Хасково Ивайловград Чучулига
06584 Хасково Маджарово Брусевци
14060 Хасково Маджарово Габерово
16496 Хасково Маджарово Горни Главанак
16907 Хасково Маджарово Горно поле
22856 Хасково Маджарово Долно Съдиево
27663 Хасково Маджарово Ефрем
46084 Хасково Маджарово Маджарово
46632 Хасково Маджарово Малко Попово
63313 Хасково Маджарово Румелия
66086 Хасково Маджарово Селска поляна
00446 Хасково Минерални бани Ангел войвода
70651 Хасково Минерални бани Сърница
39001 Хасково Свиленград Костур
07781 Хасково Стамболово Бял кладенец
61025 Хасково Стамболово Рабово
07692 Шумен Върбица Бяла река
12766 Шумен Върбица Върбица
32113 Шумен Върбица Иваново
39298 Шумен Върбица Крайгорци
51785 Шумен Върбица Нова Бяла река
70398 Шумен Върбица Сушина
81222 Шумен Върбица Чернооково
10762 Шумен Смядово Веселиново
29177 Шумен Смядово Желъд