Програма за морско дело и рибарство

/Програма за морско дело и рибарство
Програма за морско дело и рибарство2018-03-14T07:28:13+00:00

Експертизата на novek по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020

Програмата за морско дело и рибарство (ПМДР) е насочена към постигането на динамично, устойчиво и конкуретоспособно развитие на рибарството и аквакултурата в периода 2014-2020 г. Размерът на безвъзмездна помощ за един кандидат варира в рамките на 50% до 100% от общата стойност на проекта, варираща в зависимост от избраната процедура. Екипът на Novek притежава над 10 годишна експертиза в подготовката и управлението на проекти по ПМДР, като обединява голяма мрежа от специалисти (архитекти, проектанти, технолози, доставчици и строители). По този начин сме единствената организация в България, която може да предостави цялостно решение от А до Я при подготовката и изпълнението на даден проект.

Предстоящи програми през 2018 година

Мярка 1.1

Инвестиции, целящи подобряване конкурентоспособността на предприятията в сектора и подобряване безопасността и условията на труд.

Мярката е подходяща за

Инвестиции на борда на корабите, риболовен туризъм, ресторанти, екологични услуги, свързани с рибарството и др.

Мярка 2.2

Инвестиции водещи до подобряване конкурентоспособността на предприятията в сектора на аквакултурите

Мярката е подходяща за

Инвестиции за диверсификация на дейностите и отглежданите видове; осъвременяване на стопанствата, вкл. закупуване на оборудване за предпазване собствеността и др.

Мярка 2.1

Инвестиции, подпомагащи засилването на технологичното развитие, иновациите и трансфера на знания

Мярката е подходяща за

Технически иновации в аквакултурата; иновации, насърчаващи устойчивото използване на ресурсите, за улесняване въвеждането на нови, устойчиви производствени методи и др.

Мярка 5.4

Инвестиции за преработване на продуктите от риболов и аквакултури

Мярката е подходяща за

Осъвременяване на стопанствата, вкл/ закупуване на оборудване за предпазване на стопанствата; инвестиции за повишаване качеството или добавената стойност; възстановяване на изкуствени водоеми, използвани за аквакултури и др.

Избери мярка от ПМДР 2014-2020

Мярка 1.1

Инвестиции, целящи подобряване конкурентоспособността на предприятията в сектора и подобряване безопасността и условията на труд.

Мярката е подходяща за

Инвестиции на борда на корабите, риболовен туризъм, ресторанти, екологични услуги, свързани с рибарството и др.

Мярка 2.1

Инвестиции, подпомагащи засилването на технологичното развитие, иновациите и трансфера на знания

Мярката е подходяща за

Технически иновации в аквакултурата; иновации, насърчаващи устойчивото използване на ресурсите, за улесняване въвеждането на нови, устойчиви производствени методи и др.

Мярка 2.2

Инвестиции водещи до подобряване конкурентоспособността на предприятията в сектора на аквакултурите

Мярката е подходяща за

Инвестиции за диверсификация на дейностите и отглежданите видове; осъвременяване на стопанствата, вкл. закупуване на оборудване за предпазване собствеността и др.

Мярка 5.4

Инвестиции за преработване на продуктите от риболов и аквакултури

Мярката е подходяща за

Осъвременяване на стопанствата, вкл/ закупуване на оборудване за предпазване на стопанствата; инвестиции за повишаване качеството или добавената стойност; възстановяване на изкуствени водоеми, използвани за аквакултури и др.

Други мерки и услуги

novek работи по всички мерки от ПМДР в програмен период 2014-2020. Услугите, които нашата организация предлага са цялостни решения включващи подготовката, управлението и изпълнението на даден проект.

Защо да избереш novek?

   • Над 10 години в бизнесa с EU проекти
   • Цялостна мрежа от специалисти във всички области
   • Осигуряване на доставчици и изпълнители
   • Съдействие за кредит по инвестиционни проекти
   • Офиси в 5 града – София, Пловдив, Слиевен, Монтана и Перник

Какво казват клиентите за нас?

Консултантска фирма novek

Връзката между твоите идеи и европейските пари - Екипът на novek притежава над 10 годишна експертиза в подготовката и управлението на проекти по Европейски програми, като обединява голяма мрежа от специалисти (архитекти, проектанти, технолози, доставчици и строители). По този начин сме единствената организация в България, която може да предостави цялостно решение от А до Я при подготовката и изпълнението на даден проект по Европейска програма

Подготовка и управление на проекти

novek разработва и управлява проекти по Европейски програми, изготвя бизнес планове, има екип от проектанти, както и съдейства при изпълнението на твоя проект.