[fusion_builder_container hundred_percent=“no“ hundred_percent_height=“no“ hundred_percent_height_scroll=“no“ hundred_percent_height_center_content=“yes“ equal_height_columns=“no“ menu_anchor=““ hide_on_mobile=“small-visibility,medium-visibility,large-visibility“ status=“published“ publish_date=““ class=““ id=““ background_color=““ background_image=““ background_position=“center center“ background_repeat=“no-repeat“ fade=“no“ background_parallax=“none“ enable_mobile=“no“ parallax_speed=“0.3″ video_mp4=““ video_webm=““ video_ogv=““ video_url=““ video_aspect_ratio=“16:9″ video_loop=“yes“ video_mute=“yes“ video_preview_image=““ border_size=““ border_color=““ border_style=“solid“ margin_top=““ margin_bottom=““ padding_top=““ padding_right=““ padding_bottom=““ padding_left=““][fusion_builder_row][fusion_builder_column type=“2_3″ layout=“2_3″ spacing=““ center_content=“no“ link=““ target=“_self“ min_height=““ hide_on_mobile=“small-visibility,medium-visibility,large-visibility“ class=““ id=““ background_color=““ background_image=““ background_image_id=““ background_position=“left top“ background_repeat=“no-repeat“ hover_type=“none“ border_size=“0″ border_color=““ border_style=“solid“ border_position=“all“ padding_top=““ padding_right=““ padding_bottom=““ padding_left=““ margin_top=““ margin_bottom=““ animation_type=““ animation_direction=“left“ animation_speed=“0.3″ animation_offset=““ last=“no“][fusion_title hide_on_mobile=“small-visibility,medium-visibility,large-visibility“ class=““ id=““ content_align=“left“ size=“2″ font_size=““ line_height=““ letter_spacing=““ margin_top=““ margin_bottom=““ text_color=““ style_type=“default“ sep_color=““]

Мярка 1.2 „Здраве и безопасност“

[/fusion_title][fusion_tabs design=“classic“ layout=“horizontal“ justified=“yes“ backgroundcolor=““ inactivecolor=““ bordercolor=“#81d742″ icon=““ icon_position=““ icon_size=““ hide_on_mobile=“small-visibility,medium-visibility,large-visibility“ class=““ id=““][fusion_tab title=“Кой може да кандидатства?“ icon=“fa-user fas“]

Кандидатите по мярка 1.2 могат да бъдат:

Физически лица, юридически лица или еднолични търговци (ЕТ), регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите, дружества, в съответствие с раздел XV „Дружество“ на Закона за задълженията и договорите.

Клонове на юридически лица, регистрирани в България, не могат да участват в процедурата чрез подбор на проекти, поради липсата на самостоятелна правосубектност.

Изисквания към кандидатите по мярка 1.2

За да отговаря на условията за получаване на финансиране по мярка 1.2, кандидат-бенефициентите трябва да отговарят на следните изисквания:

 1. Да притежават валидно разрешително за стопански риболов, съгласно Закона за рибарството и аквакултурите (ЗРА);
 2. Да притежават удостоверение за придобито право за усвояване на ресурс от риба и други водни организми в предвидените от закона случаи;
 3. Да са собственици на риболовни кораби, регистрирани в Регистъра на риболовните кораби на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА), който е част от Регистъра на риболовните кораби на Съюза;
 4. Да притежават регистрация на кораба от Изпълнителна агенция „Морска администрация“;
 5. Да не са обявени в несъстоятелност или не са в открито производство по несъстоятелност;
 6. Да нямат изискуеми и ликвидни публични задължения към държавата;
 7. Да не са вписани в Централна база данни за отстраняванията съгласно Регламент (ЕО, Евратом) № 1302/2008 на Комисията от 17 декември 2008 година относно централната база данни за отстраняванията (OB L 344, 20.12.2008 г.);;
 8. Физическото лице – Едноличен търговец (ЕТ) и членовете на управителните органи на юридическите лица не са осъждани с влязла в сила присъда за престъпления против собствеността, стопанството, освен ако не са реабилитирани и не са лишавани от правото да упражняват търговска дейност или да заемат ръководна, отчетна или материалноотговорна длъжност;
 9. Да не са в производство по ликвидация (с изключение на еднолични търговци);
 10. Юридическите лица и ЕТ са вписани в търговския регистър към Агенцията по вписванията;

[/fusion_tab][fusion_tab title=“За какво може да се кандидатства?“ icon=“fa-thumbs-up far“]

Безвъзмездна финансова помощ по мярка 1.2 се предоставя за дейности,  допринасящи за подобряване на хигиената, безопасността, здравето и условията на труд на рибарите:

 1. Инвестиции на борда на корабите;
 2. Инвестиции в индивидуално оборудване, при условие че те надхвърлят изискванията, определени в законодателството на ЕС и националното законодателство.

[/fusion_tab][fusion_tab title=“Размер на финансовата помощ“ icon=“fa-euro-sign fas“]

Общия размер на безвъзмездната финансова помощ /БФП/ по мяркя 1.2 е 452 456,82 лева.

Максимален интензитет на БФП за един проект е от 50% до 100%

Максималният размер на   БФП за един проект не трябва да надвишава 10 000 лева.

[/fusion_tab][fusion_tab title=“Допустими разходи “ icon=“fa-check-circle far“]

Допустими за финансиране са разходи, извършени от кандидата преди подаването на формуляра за кандидатстване по програмата, но не по-рано от 01.01.2014 г. за:

 1. закупуване на ноу-хау, патентни права и лицензи, необходими за изготвяне и/или изпълнение на проекта;
 2. подготовка и изпълнение на проекта, които са до 5 на сто от общата стойност на допустимите разходи по проекта;

Допустими за финансиране са следните разходи, предназначени за осъществяване на дейностите и целите на мярката:

Закупуването и в съответните случаи, монтажът на следните съоръжения:

 1. спасителни плотове;
 2. хидростатични разединители за спасителни плотове;
 3. лични локаторни маяци, като например радио буйове (EPIRB), които могат да бъдат прикрепени в спасителните жилетки и работното облекло на рибарите;
 4. лични спасителни средства за плаване (PFD), по-специално спасителни хидрокостюми (immersion suits) или костюми за оцеляване в морска среда (survival suits), спасителни пояси и спасителни жилетки;
 5. сигнални фалшфойери;
 6.  устройства за изстрелване на спасителни въжета;
 7.  системи за спасяване на човек зад борда (MOB);
 8.  огнеборско оборудване, като например пожарогасители, противопожарни одеяла, пожарни детектори и детектори за дим, дихателни апарати;
 9. противопожарни врати;
 10.  отсекателни клапани за горивни резервоари;
 11. детектори за газове и алармени системи за наличие на газове;
 12.  сантинни помпи и алармени системи за пропускане на вода;
 13. оборудване за радио и спътникови комуникации;
 14. водонепроницаеми люкове и врати;
 15. предпазители за машинното оборудване, например за лебедките и барабаните за мрежи;
 16. проходи и трапове за достъп;
 17. прожектори, палубно и аварийно осветление;
 18.  освобождаващи предпазни механизми в случай че риболовен уред се закачи за подводно препятствие;
 19. камери и монитори за осигуряване на безопасност;
 20.  оборудване и елементи, необходими за подобряване на палубната безопасност.

По отношение на операциите за доставка на оборудване, целящи подобряване на здравните условия на рибарите на борда на риболовните кораби:

 1. закупуване и монтаж на комплекти за първа помощ;
 2. закупуване на лекарства и средства за спешно лечение на борда;
 3. доставката на телемедицински системи, включително на електронни технологии, оборудване и съоръжения за медицински изображения, подходящи за дистанционни консултации на борда на корабите;
 4. доставка на справочници и ръководства за подобряване на здравните условия на борда; д) информационни кампании за подобряване на здравните условия на борда.

По отношение на операциите за доставка на оборудване, целящи подобряване на хигиенните условия за рибарите на борда на риболовните кораби:

 1. санитарни съоръжения, като например тоалетни и умивални съоръжения;
 2. кухненски съоръжения и оборудване за съхранение на хранителни продукти;
 3. пречиствателни уреди за питейна вода;
 4. почистващо оборудване за поддържане на санитарните условия на борда;
 5. справочници и ръководства за подобряване на хигиената на борда, включително софтуерни инструменти.

По отношение на операциите за доставка на оборудване, целящи подобряване на работните условия на борда на риболовните кораби:

 1. палубни леери;
 2. шелтердекови конструкции и модернизация на каютите с оглед осигуряване на защита от неблагоприятни метеорологични условия;
 3. елементи във връзка с подобряване на безопасността в каютите и осигуряването на общи пространства за екипажа;
 4. съоръжения за намаляване на ръчното повдигане на товари, с изключение на машините, които са пряко свързани с риболовните операции като например лебедките;
 5.  боя против подхлъзване и гумени постелки;
 6. изолационно оборудване против шум, топлина или студ и оборудване за подобряване на вентилацията;
 7. работно облекло и екипировка за осигуряване на безопасност, като например водонепропускливи защитни ботуши, предпазители за очите и дишането, защитни ръкавици и шлемове или защитна екипировка срещу падане;
 8. предупредителни знаци за безопасност и при аварии;
 9. анализ на рисковете и оценки за определяне на рисковете за рибарите както в пристанищата, така и при плаване, с оглед вземане на мерки за намаляване на рисковете; й) справочници и ръководства за подобряване на работните условия на борда.

Допустими за подпомагане са и разходи за информация и комуникация.

[/fusion_tab][/fusion_tabs][/fusion_builder_column][fusion_builder_column type=“1_3″ layout=“1_3″ spacing=““ center_content=“no“ link=““ target=“_self“ min_height=““ hide_on_mobile=“small-visibility,medium-visibility,large-visibility“ class=““ id=““ background_color=““ background_image=““ background_image_id=““ background_position=“left top“ background_repeat=“no-repeat“ hover_type=“none“ border_size=“0″ border_color=““ border_style=“solid“ border_position=“all“ padding_top=““ padding_right=““ padding_bottom=““ padding_left=““ margin_top=““ margin_bottom=““ animation_type=““ animation_direction=“left“ animation_speed=“0.3″ animation_offset=““ last=“no“][fusion_title hide_on_mobile=“small-visibility,medium-visibility,large-visibility“ class=““ id=““ content_align=“left“ size=“1″ font_size=““ line_height=““ letter_spacing=““ margin_top=““ margin_bottom=““ text_color=““ style_type=“default“ sep_color=““]

Важна информация

[/fusion_title][fusion_checklist icon=““ iconcolor=““ circle=““ circlecolor=““ size=“13px“ divider=““ divider_color=““ hide_on_mobile=“small-visibility,medium-visibility,large-visibility“ class=““ id=““][fusion_li_item icon=““]

Приема по мярка 1.2 януари-март 2020г.

[/fusion_li_item][/fusion_checklist][fusion_separator style_type=“none“ hide_on_mobile=“small-visibility,medium-visibility,large-visibility“ class=““ id=““ sep_color=“#81d742″ top_margin=““ bottom_margin=““ border_size=““ icon=““ icon_circle=““ icon_circle_color=““ width=““ alignment=“center“ /][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container][fusion_builder_container hundred_percent=“no“ hundred_percent_height=“no“ hundred_percent_height_scroll=“no“ hundred_percent_height_center_content=“yes“ equal_height_columns=“no“ menu_anchor=““ hide_on_mobile=“small-visibility,medium-visibility,large-visibility“ status=“published“ publish_date=““ class=““ id=““ background_color=“#f8f8f8″ background_image=“https://novek.bg/wp-content/uploads/2014/06/bkgd131.jpg“ background_position=“center center“ background_repeat=“no-repeat“ fade=“no“ background_parallax=“fixed“ enable_mobile=“no“ parallax_speed=“0.3″ video_mp4=““ video_webm=““ video_ogv=““ video_url=““ video_aspect_ratio=“16:9″ video_loop=“yes“ video_mute=“yes“ video_preview_image=““ border_size=““ border_color=““ border_style=“solid“ margin_top=““ margin_bottom=““ padding_top=““ padding_right=““ padding_bottom=““ padding_left=““][fusion_builder_row][fusion_builder_column type=“1_1″ layout=“1_1″ spacing=““ center_content=“no“ link=““ target=“_self“ min_height=““ hide_on_mobile=“small-visibility,medium-visibility,large-visibility“ class=““ id=““ background_color=““ background_image=““ background_image_id=““ background_position=“left top“ background_repeat=“no-repeat“ hover_type=“none“ border_size=“0″ border_color=““ border_style=“solid“ border_position=“all“ padding_top=““ padding_right=““ padding_bottom=““ padding_left=““ margin_top=““ margin_bottom=““ animation_type=““ animation_direction=“left“ animation_speed=“0.3″ animation_offset=““ last=“no“][fusion_code]W2ZjIGlkPScyJyB0eXBlPSdwb3B1cCddWy9mY10g[/fusion_code][/fusion_builder_column][fusion_builder_column type=“1_1″ layout=“1_1″ spacing=““ center_content=“no“ link=““ target=“_self“ min_height=““ hide_on_mobile=“small-visibility,medium-visibility,large-visibility“ class=““ id=““ background_color=““ background_image=““ background_image_id=““ background_position=“left top“ background_repeat=“no-repeat“ hover_type=“none“ border_size=“0″ border_color=““ border_style=“solid“ border_position=“all“ animation_type=““ animation_direction=“left“ animation_speed=“0.3″ animation_offset=““ last=“no“][fusion_tagline_box backgroundcolor=“rgba(255,255,255,0.3)“ shadow=“no“ shadowopacity=“0.70″ border=“1″ bordercolor=““ highlightposition=“left“ content_alignment=“left“ link=“http://novek.bg/form-view/2″ button=“Заяви безплатна консултация“ linktarget=“_self“ modal=““ button_size=“large“ button_type=“flat“ buttoncolor=“default“ title=“Нека поговорим за това как ще превърнем твоята идея в поредната успешна история“ description=“0JfQsNGP0LLQuCDQsdC10LfQv9C70LDRgtC90LAg0LrQvtC90YHRg9C70YLQsNGG0LjRjyDQv9C+INC80Y/RgNC60LAgMS4yINCyINC90Y/QutC+0Lkg0L7RgiDQvdCw0YjQuNGC0LUg0L7RhNC40YHQuCDQsiDQs9GA0LDQtNC+0LLQtdGC0LUg0KHQvtGE0LjRjywg0J/Qu9C+0LLQtNC40LIsINCh0LvQuNCy0LXQvSwg0JzQvtC90YLQsNC90LAg0LjQu9C4INCf0LXRgNC90LjQug==“ margin_top=““ margin_bottom=““ hide_on_mobile=“small-visibility,medium-visibility,large-visibility“ class=““ id=““ animation_type=“fade“ animation_direction=“up“ animation_speed=“0.3″ animation_offset=““ button_border_radius=“0″ /][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container][fusion_builder_container hundred_percent=“no“ hundred_percent_height=“no“ hundred_percent_height_scroll=“no“ hundred_percent_height_center_content=“yes“ equal_height_columns=“no“ menu_anchor=““ hide_on_mobile=“small-visibility,medium-visibility,large-visibility“ status=“published“ publish_date=““ class=““ id=““ background_color=“#000000″ background_image=““ background_position=“center center“ background_repeat=“no-repeat“ fade=“no“ background_parallax=“none“ enable_mobile=“no“ parallax_speed=“0.3″ video_mp4=““ video_webm=““ video_ogv=““ video_url=““ video_aspect_ratio=“16:9″ video_loop=“yes“ video_mute=“yes“ video_preview_image=““ border_size=““ border_color=““ border_style=“solid“ margin_top=““ margin_bottom=““ padding_top=““ padding_right=““ padding_bottom=““ padding_left=““][fusion_builder_row][fusion_builder_column type=“1_1″ layout=“1_1″ spacing=““ center_content=“no“ link=““ target=“_self“ min_height=““ hide_on_mobile=“small-visibility,medium-visibility,large-visibility“ class=““ id=““ background_color=““ background_image=““ background_image_id=““ background_position=“left top“ background_repeat=“no-repeat“ hover_type=“none“ border_size=“0″ border_color=““ border_style=“solid“ border_position=“all“ padding_top=““ padding_right=““ padding_bottom=““ padding_left=““ margin_top=““ margin_bottom=““ animation_type=““ animation_direction=“left“ animation_speed=“0.3″ animation_offset=““ last=“no“][fusion_text columns=““ column_min_width=““ column_spacing=““ rule_style=“default“ rule_size=““ rule_color=““ hide_on_mobile=“small-visibility,medium-visibility,large-visibility“ class=““ id=““]

Вижте и някои релевантни идейни разработки по мярка Мярка 1.2 „Здраве и безопасност“

[/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container][fusion_builder_container hundred_percent=“no“ hundred_percent_height=“no“ hundred_percent_height_scroll=“no“ hundred_percent_height_center_content=“yes“ equal_height_columns=“no“ menu_anchor=““ hide_on_mobile=“small-visibility,medium-visibility,large-visibility“ status=“published“ publish_date=““ class=““ id=““ background_color=““ background_image=““ background_position=“center center“ background_repeat=“no-repeat“ fade=“no“ background_parallax=“none“ enable_mobile=“no“ parallax_speed=“0.3″ video_mp4=““ video_webm=““ video_ogv=““ video_url=““ video_aspect_ratio=“16:9″ video_loop=“yes“ video_mute=“yes“ video_preview_image=““ border_size=““ border_color=““ border_style=“solid“ margin_top=““ margin_bottom=““ padding_top=““ padding_right=““ padding_bottom=““ padding_left=““][fusion_builder_row][fusion_builder_column type=“1_1″ layout=“1_1″ spacing=““ center_content=“no“ link=““ target=“_self“ min_height=““ hide_on_mobile=“small-visibility,medium-visibility,large-visibility“ class=““ id=““ background_color=““ background_image=““ background_image_id=““ background_position=“left top“ background_repeat=“no-repeat“ hover_type=“none“ border_size=“0″ border_color=““ border_style=“solid“ border_position=“all“ padding_top=““ padding_right=““ padding_bottom=““ padding_left=““ margin_top=““ margin_bottom=““ animation_type=““ animation_direction=“left“ animation_speed=“0.3″ animation_offset=““ last=“no“][fusion_section_separator divider_type=“triangle“ divider_position=“center“ divider_candy=“bottom“ icon=““ icon_color=““ bordersize=““ bordercolor=“#000000″ backgroundcolor=“#000000″ hide_on_mobile=“small-visibility,medium-visibility,large-visibility“ class=““ id=““ /][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container][fusion_builder_container hundred_percent=“no“ hundred_percent_height=“no“ hundred_percent_height_scroll=“no“ hundred_percent_height_center_content=“yes“ equal_height_columns=“no“ menu_anchor=““ hide_on_mobile=“small-visibility,medium-visibility,large-visibility“ status=“published“ publish_date=““ class=““ id=““ background_color=““ background_image=““ background_position=“center center“ background_repeat=“no-repeat“ fade=“no“ background_parallax=“none“ enable_mobile=“no“ parallax_speed=“0.3″ video_mp4=““ video_webm=““ video_ogv=““ video_url=““ video_aspect_ratio=“16:9″ video_loop=“yes“ video_mute=“yes“ video_preview_image=““ border_size=““ border_color=““ border_style=“solid“ margin_top=““ margin_bottom=““ padding_top=““ padding_right=““ padding_bottom=““ padding_left=““][fusion_builder_row][fusion_builder_column type=“1_1″ layout=“1_1″ spacing=““ center_content=“no“ link=““ target=“_self“ min_height=““ hide_on_mobile=“small-visibility,medium-visibility,large-visibility“ class=““ id=““ background_color=““ background_image=““ background_image_id=““ background_position=“left top“ background_repeat=“no-repeat“ hover_type=“none“ border_size=“0″ border_color=““ border_style=“solid“ border_position=“all“ padding_top=““ padding_right=““ padding_bottom=““ padding_left=““ margin_top=““ margin_bottom=““ animation_type=““ animation_direction=“left“ animation_speed=“0.3″ animation_offset=““ last=“no“][fusion_text columns=““ column_min_width=““ column_spacing=““ rule_style=“default“ rule_size=““ rule_color=““ hide_on_mobile=“small-visibility,medium-visibility,large-visibility“ class=““ id=““]

Oчаквайте скоро

[/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container][fusion_builder_container hundred_percent=“no“ hundred_percent_height=“no“ hundred_percent_height_scroll=“no“ hundred_percent_height_center_content=“yes“ equal_height_columns=“no“ menu_anchor=““ hide_on_mobile=“small-visibility,medium-visibility,large-visibility“ status=“published“ publish_date=““ class=““ id=““ background_color=““ background_image=““ background_position=“center center“ background_repeat=“no-repeat“ fade=“no“ background_parallax=“none“ enable_mobile=“no“ parallax_speed=“0.3″ video_mp4=““ video_webm=““ video_ogv=““ video_url=““ video_aspect_ratio=“16:9″ video_loop=“yes“ video_mute=“yes“ video_preview_image=““ border_size=“1″ border_color=““ border_style=“solid“ margin_top=““ margin_bottom=““ padding_top=“20px“ padding_right=“0px“ padding_bottom=“20px“ padding_left=“0px“][fusion_builder_row][fusion_builder_column type=“1_1″ layout=“1_1″ spacing=““ center_content=“no“ link=““ target=“_self“ min_height=““ hide_on_mobile=“small-visibility,medium-visibility,large-visibility“ class=““ id=““ background_color=““ background_image=““ background_image_id=““ background_position=“left top“ background_repeat=“no-repeat“ hover_type=“none“ border_size=“0″ border_color=““ border_style=“solid“ border_position=“all“ padding_top=““ padding_right=““ padding_bottom=““ padding_left=““ margin_top=““ margin_bottom=““ animation_type=““ animation_direction=“left“ animation_speed=“0.3″ animation_offset=““ last=“no“][fusion_flip_boxes columns=“3″ icon=““ icon_color=““ circle=“yes“ circle_color=““ circle_border_color=““ icon_flip=““ icon_rotate=““ icon_spin=“no“ image=““ image_id=““ image_width=““ image_height=““ hide_on_mobile=“small-visibility,medium-visibility,large-visibility“ class=““ id=““ image_max_width=““][fusion_flip_box title_front=“Мярка 2.5 “ title_back=““ text_front=“от ПМДР“ background_color_front=““ title_front_color=““ text_front_color=““ background_color_back=““ title_back_color=““ text_back_color=““ border_size=““ border_color=““ border_radius=““ icon=“fa-angellist fab“ icon_color=““ circle=““ circle_color=““ circle_border_color=““ icon_flip=““ icon_rotate=““ icon_spin=“no“ image=““ image_id=““ image_max_width=“35″ image_height=“35″ animation_type=““ animation_direction=“left“ animation_speed=“0.1″ animation_offset=““]

По тази мярка можете да получите финансиране за дейности свързани с  развитието на аквакултури.

[/fusion_flip_box][fusion_flip_box title_front=“Мярка 1.4″ title_back=““ text_front=“от ПМДР“ background_color_front=““ title_front_color=““ text_front_color=““ background_color_back=““ title_back_color=““ text_back_color=““ border_size=““ border_color=““ border_radius=““ icon=“fa-docker fab“ icon_color=““ circle=““ circle_color=““ circle_border_color=““ icon_flip=““ icon_rotate=““ icon_spin=““ image=““ image_id=““ image_max_width=“35″ image_height=“35″ animation_type=““ animation_direction=“left“ animation_speed=“0.1″ animation_offset=““]

По тази мярка можете да получите финансиране за инвестиции в оборудване.

[/fusion_flip_box][fusion_flip_box title_front=“Мярка 1.5 “ title_back=““ text_front=“от ПМДР“ background_color_front=““ title_front_color=““ text_front_color=““ background_color_back=““ title_back_color=““ text_back_color=““ border_size=““ border_color=““ border_radius=““ icon=“fa-book-reader fas“ icon_color=““ circle=““ circle_color=““ circle_border_color=““ icon_flip=““ icon_rotate=““ icon_spin=““ image=““ image_id=““ image_max_width=“35″ image_height=“35″ animation_type=““ animation_direction=“left“ animation_speed=“0.1″ animation_offset=““]

По тази мярка можете да получите финансиране за разработване или въвеждане на нови технически или организационни знания, водещи до намаляване на въздействието от риболовните дейности върху околната среда.

[/fusion_flip_box][/fusion_flip_boxes][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]