Мярка 2.4 „Преминаване към схеми по управление на околната среда и одитиране и към биологични аквакултури“

Кандидатите по тази мярка могат да бъдат:

  • Лица, регистри рани по търговския закон или Закона за кооперациите, развиващи дейност в сектор„Аквакултура”;
  • Физически лица;

По тази мярка можете да получите финансиране за:

  • Дейности, свързани с преминаването от традиционните производствени методи в областта на аквакултурите към биологични аквакултури;
  • Дейности свързани с участие в схемите на Съюза по управление на околната среда и одитиране;

Общият бюджет на безвъзмездната финансова помощ /БФП/ по процедурата е 1 038 741,31 лева.

Максимален интензитет на помощта от 50% до 100 %.

Минимален и максимален размер на БФП предстои да бъде определен.

Важна информация

  • Прием по мярка 2.4 юли-септември 2020г., като продължителността ще бъде 90 дни.

Заяви безплатна консултация

Нека поговорим за това как ще превърнем твоята идея в поредната успешна история

Заяви безплатна консултация по мярка 2.4 в някой от нашите офиси в градовете София, Пловдив, Сливен, Монтана или Перник

Your Content Goes Here

Заяви безплатна консултация

Мярка 5.4

от ПМДР

По тази програма можете да получите финансиране, насърчаващо инвестициите в секторите на преработването и предлагането на пазара.

Мярка 1.2

от ПМДР

Подобряване на хигиената, здравето, безопасността и условията на труд на рибарите.

Мярка 1.1

от ПМДР

Инвестиции, допринасящи за диверсифицирането на доходите на рибарите чрез развиването на допълващи дейности.