Инвестиции, свързани с ефективно използване на вода в земеделските стопанства

Видео резюме
от наш експерт:

Инвестиции, свързани с ефективно използване на вода в земеделските стопанства

Кой може да кандидатсва?

Регистрирани земеделски стопани

Цел на подкрепата – внедряване на водоспестяващи поливни системи, инсталации за пречистване и рециклиране на отпадни и входящи води, съоръжения за съхранение на вода, системи за автоматично напояване, включващи цифрови и роботизирани решения и др.

Максимален размер на субсидията за един бенефициент – 650 хил. Лв

Процент на финансиране по проект – 50 %

Общ размер на публичния ресурс – 119,7 млн. лева

Примерни инвестиционни разходи:

  • поливни системи, включително инсталации за дъждуване, системи за капково напояване и други системи за ефективно използване на водния ресурс в процеса на напояване;
  • инсталации за пречистване и рециклиране на отпадни и входящи води, и за повторно използване на води;
  • оборудване/съоръжения за прилагане на иновативни технологии за пестене на вода;
  • съоръжения за съхраняване на вода – резервоари, цистерни и др.;
  • системи за автоматизирано напояване, включващи цифрови и роботизирани решения.

За нас
говорят във:

За нас
говорят също:

Милен Тонев - управител и собственик на Kolichka BAR, говори за работата си с novek

Novek e една от най-предпочитаните консултантски фирми в България. Когато искате да подготвите успешен европейски проект, бизнес план или да се преборите за банково финансиране на Вашия бизнес.

Novek управлява Finansirane.eu – платформа, която подкрепя предприемачите в България като предоставя информация и „know-how“по кандидатстване за евро субсидии. Концепцията на платформата е да помага на хората да взимат решения и да дава практически съвети за реализирането на инвестиционни проекти.

Помагаме както на нови, така и на съществуващи бизнеси да финансират и разширят своята дейност. Проучваме как Вашата идея може да получи финансиране, подготвяме успешни и изпълними европейски проекти, инвестиционни проекти, оказваме съдействие за банково кредитиране, подготвяме успешни бизнес планове.

Къде е бъдещето?

Ние от novek вярваме, че бъдещето е човешки капитал и информация. Ако управляваме успешно тези два актива, ще можем успешно да се адаптираме за бъдеще, в което финансовата грамотност и информацията, са двигателят на всеки успешен бизнес.

Ние от novek вярваме, че бъдещето е човешки капитал и информация. Ако управляваме успешно тези два актива, ще можем успешно да се адаптираме за бъдеще, в което финансовата грамотност и информацията, са двигателят на всеки успешен бизнес.