Инвестиции за изгражданереконструкция и оборудване на животновъдни обекти за отглеждане и преценка на мъжки разплодни животни

Видео резюме
от наш експерт:

Инвестиции за изгражданереконструкция и оборудване на животновъдни обекти за отглеждане и преценка на мъжки разплодни животни

Кой може да кандидатства?

Развъдни организации съгласно Закона за животновъдството

Цел на подкрепата – насърчаване на развъдно-подобрителната дейност при едрите и дребни преживни животни, отглеждането на качествени мъжки разплодни животни с ценни наследствени, биологични и стопански качества

Максимален размер на субсидията за един бенефициент – 750 хил. Лв

Процент на финансиране по проект – 50 %

Общ размер на публичния ресурс – 5,5 млн. лева

Примерни инвестиционни разходи:

  • изграждане/реконструкция на животновъден обект за отглеждане на мъжки разплодни животни;
  • оборудване, свързано с дейностите по отглеждане на животните;
  • оборудване на лаборатория за окачествяване, охлаждане, замразяване и съхранение на семенна течност;
  • транспортни средства за разпространение, с цел използване на добития разплоден материал и др;

За нас
говорят във:

За нас
говорят също:

Милен Тонев - управител и собственик на Kolichka BAR, говори за работата си с novek

Novek e една от най-предпочитаните консултантски фирми в България. Когато искате да подготвите успешен европейски проект, бизнес план или да се преборите за банково финансиране на Вашия бизнес.

Novek управлява Finansirane.eu – платформа, която подкрепя предприемачите в България като предоставя информация и „know-how“по кандидатстване за евро субсидии. Концепцията на платформата е да помага на хората да взимат решения и да дава практически съвети за реализирането на инвестиционни проекти.

Помагаме както на нови, така и на съществуващи бизнеси да финансират и разширят своята дейност. Проучваме как Вашата идея може да получи финансиране, подготвяме успешни и изпълними европейски проекти, инвестиционни проекти, оказваме съдействие за банково кредитиране, подготвяме успешни бизнес планове.

Къде е бъдещето?

Ние от novek вярваме, че бъдещето е човешки капитал и информация. Ако управляваме успешно тези два актива, ще можем успешно да се адаптираме за бъдеще, в което финансовата грамотност и информацията, са двигателят на всеки успешен бизнес.

Ние от novek вярваме, че бъдещето е човешки капитал и информация. Ако управляваме успешно тези два актива, ще можем успешно да се адаптираме за бъдеще, в което финансовата грамотност и информацията, са двигателят на всеки успешен бизнес.