Благодарим за изпратените документи! Ще разгледаме кандидатурата ви и ще се свържем с одобрените кандидати. Успех!