Преструктуриране и конверсия на лозя

Видео резюме
от наш експерт:

Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор 2019-2023 г., Селскостопански механизми

Мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“

Процедура чрез подбор на проекти „Вино, промоционални програми и лицензии“,

КОЙ МОЖЕ ДА КАНДИДАТСТВА?

 1. Производители, които са физически или юридически лица или група, или организация на физически или юридически лица, вписани в лозарския регистър като гроздопроизводители с регистрирани лозарски стопанства;
 2. Производители на винено грозде, които имат валидни разрешения за презасаждане и разрешения, които са издадени на база права за презасаждане, произтичащи от същото стопанство. Последните могат да бъдат допустими за кандидатстване по реда на настоящата национална програма, само ако срокът им на валидност изтича най-късно на 31 декември 2023 г.;
 3. Производители, които имат лозя в добро агротехническо състояние, подлежащи на изкореняване и /или на подобряване техниките на управление;
 4. Производители, които са представили план за преструктуриране и конверсия на лозя. Целта на плана е описание на планираните действия, предвидените разходи и очаквания резултат от неговото изпълнение;

Примерни сектори: Производство на хлебни и тестени изделия, хранителни подправки и овкусители, пиво и безалкохолни напитки, текстил, машини и оборудване, метални изделия, компютърна и комуникационна техника и др. 

ЗА КАКВО МОЖЕ ДА СЕ КАНДИДАТСТВА?

ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ ЗА СЛЕДНИТЕ ДЕЙНОСТИ:

Подмярка „Конверсия на сортовия състав на насажденията“

Допустими технологични дейности:

 1. Изкореняване
 2. Засаждане
 3. Изграждане на подпорна конструкция
 4. Подмярка „Промяна на местонахождението на лозята“

Допустими технологични дейности:

 1. Изкореняване
 2. Засаждане
 3. Изграждане на подпорна конструкция
 • Подмярка „Подобряване на техниките за управление на лозята“

Допустими технологични дейности:

 1. Изграждане на подземни колектори за дренаж, шахти и канали за отводняване
 2. Изграждане/реконструкция на тераси
 3. Изграждане на автоматизирани системи за капково напояване
 4. Смяна на подпорна конструкция
 5. Изграждане на подпорна конструкция на новосъздадени насаждения
 6. Смяната на формировката

ФИНАНСИРАНЕ:

 1. Максималният размер на финансовата помощ е до 75% от стойността на действителните разходи за изпълнение на всяка дейност на база пределни цени;
 2. Максималният размер на всички разходи по проект или проекти, подадени от един кандидат в рамките на един прием, е   1 500 000 лева.
 3.  

За нас
говорят във:

За нас
говорят също:

Милен Тонев - управител и собственик на Kolichka BAR, говори за работата си с novek

Novek e една от най-предпочитаните консултантски фирми в България. Когато искате да подготвите успешен европейски проект, бизнес план или да се преборите за банково финансиране на Вашия бизнес.

Novek управлява Finansirane.eu – платформа, която подкрепя предприемачите в България като предоставя информация и „know-how“по кандидатстване за евро субсидии. Концепцията на платформата е да помага на хората да взимат решения и да дава практически съвети за реализирането на инвестиционни проекти.

Помагаме както на нови, така и на съществуващи бизнеси да финансират и разширят своята дейност. Проучваме как Вашата идея може да получи финансиране, подготвяме успешни и изпълними европейски проекти, инвестиционни проекти, оказваме съдействие за банково кредитиране, подготвяме успешни бизнес планове.

Къде е бъдещето?

Ние от novek вярваме, че бъдещето е човешки капитал и информация. Ако управляваме успешно тези два актива, ще можем успешно да се адаптираме за бъдеще, в което финансовата грамотност и информацията, са двигателят на всеки успешен бизнес.

Ние от novek вярваме, че бъдещето е човешки капитал и информация. Ако управляваме успешно тези два актива, ще можем успешно да се адаптираме за бъдеще, в което финансовата грамотност и информацията, са двигателят на всеки успешен бизнес.