Модернизация на образователната инфраструктура

Видео резюме
от наш експерт:

Кой може да кандидатства?

  • По Компонент 1 – Общински и държавни училища с над 301 ученици
  • По Компонент 2 – Общински и държавни училища с между 151 и 300 ученици
  • По Компонент 3 – Общински детски градини с до 2 групи, в т.ч. детски градини с яслена група.
  • По Компонент 4 – Общински детски градини с 3 и повече групи, в т.ч. детски градини с яслени групи

Размер на финансовата помощ

Максимален размер за проект:

  • Компонент 1: 4 500 000 лева с ДДС;
  • Компонент 2: 2 500 000 лева с ДДС;
  • Компонент 3: 1 000 000 лева с ДДС;
  • Компонент 4: 2 000 000 лева с ДДС.

 

Безвъзмездното финансиране е в размер на 100%.

Допустими дейности

Компоненти 1 и 2 – интервенции върху съществуващи училищни сгради

Дейност  1 (задължителна): Основен ремонт, реконструкция, основно обновяване, пристрояване, надстрояване на училищна образователна среда за придобиване на цялостен обновен облик на образователната институция

Интервенции в сградата могат да бъдат осъществени само ако Обследването за енергийна ефективност е доказало, че избраният пакет енергоспестяващи мерки ще доведе до най-малко клас на енергопотребление „С“

Пристрояване и надстрояване на съществуващи сгради за училищно образование е допустимо само ако е необходимо за преминаване на едносменен режим на обучение

Допустими са СМР дейности за изграждане/надграждане на STEM среда.

 

Дейност 2: Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане за сградите/помещенията (без STEM среда) на училището.

Оборудване на STEM среда (вкл. ВОСКС) е недопустимо по настоящата процедура.

 

Компоненти 3 и 4 – интервенции върху съществуващи сгради на детски градини

Дейност  1 (задължителна): Основен ремонт, реконструкция, основно обновяване, пристрояване, надстрояване на училищна образователна среда за придобиване на цялостен обновен облик на образователната институция

Интервенции в сградата могат да бъдат осъществени само ако Обследването за енергийна ефективност е доказало, че избраният пакет енергоспестяващи мерки ще доведе до най-малко клас на енергопотребление „С“.

Пристрояване и надстрояване на съществуващи сгради на детски градини е допустимо само при недостиг на места в детските градини.

 

Дейност 2: Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане на сградите/помещенията на детската градина

За нас
говорят във:

За нас
говорят също:

Милен Тонев - управител и собственик на Kolichka BAR, говори за работата си с novek

Novek e една от най-предпочитаните консултантски фирми в България. Когато искате да подготвите успешен европейски проект, бизнес план или да се преборите за банково финансиране на Вашия бизнес.

Novek управлява Finansirane.eu – платформа, която подкрепя предприемачите в България като предоставя информация и „know-how“по кандидатстване за евро субсидии. Концепцията на платформата е да помага на хората да взимат решения и да дава практически съвети за реализирането на инвестиционни проекти.

Помагаме както на нови, така и на съществуващи бизнеси да финансират и разширят своята дейност. Проучваме как Вашата идея може да получи финансиране, подготвяме успешни и изпълними европейски проекти, инвестиционни проекти, оказваме съдействие за банково кредитиране, подготвяме успешни бизнес планове.

Къде е бъдещето?

Ние от novek вярваме, че бъдещето е човешки капитал и информация. Ако управляваме успешно тези два актива, ще можем успешно да се адаптираме за бъдеще, в което финансовата грамотност и информацията, са двигателят на всеки успешен бизнес.

Ние от novek вярваме, че бъдещето е човешки капитал и информация. Ако управляваме успешно тези два актива, ще можем успешно да се адаптираме за бъдеще, в което финансовата грамотност и информацията, са двигателят на всеки успешен бизнес.