Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия

Видео резюме от наш експерт

Видео резюме
от наш експерт:

Кой може да кандидатства?

Могат да кандидатстват предприятия, които отговарят едновременно на следните условия:

  • Търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите;
  • Регистрирани не по-късно от 31.12.2019 г.
  • Микро, малки и средни предприятия
  • Да имат средносписъчен брой на персонала за 2021 г., който е ≥ 1 заето лице
  • Да са реализирали нетни приходи от продажби за 2021 финансова година, както следва:

Категория на предприятието

Нетни приходи от продажби

Микро

≥ 41 000 лева

Малко

≥ 82 000 лева

Средно

≥ 123 000 лева

За какво може да се кандидатства?

По процедурата са допустими услуги и решения от следните три групи съгласно „Списъка на допустимите услуги и решения в областта на ИКТ “ (Приложение 12):

Група I. – Дигитален маркетинг, платформи, уебсайтове и мобилни приложения

Група II. – Оптимизиране на управленските, производствените и логистичните процеси

Група III. – Осигуряване на киберсигурност в предприятията.

Размер на финансовата помощ: От 3000 до 20 000 лева

Процент на финансиране: 100%

За нас
говорят във:

За нас
говорят също:

Милен Тонев - управител и собственик на Kolichka BAR, говори за работата си с novek

Novek e една от най-предпочитаните консултантски фирми в България. Когато искате да подготвите успешен европейски проект, бизнес план или да се преборите за банково финансиране на Вашия бизнес.

Novek управлява Finansirane.eu – платформа, която подкрепя предприемачите в България като предоставя информация и „know-how“по кандидатстване за евро субсидии. Концепцията на платформата е да помага на хората да взимат решения и да дава практически съвети за реализирането на инвестиционни проекти.

Помагаме както на нови, така и на съществуващи бизнеси да финансират и разширят своята дейност. Проучваме как Вашата идея може да получи финансиране, подготвяме успешни и изпълними европейски проекти, инвестиционни проекти, оказваме съдействие за банково кредитиране, подготвяме успешни бизнес планове.

Къде е бъдещето?

Ние от novek вярваме, че бъдещето е човешки капитал и информация. Ако управляваме успешно тези два актива, ще можем успешно да се адаптираме за бъдеще, в което финансовата грамотност и информацията, са двигателят на всеки успешен бизнес.

Ние от novek вярваме, че бъдещето е човешки капитал и информация. Ако управляваме успешно тези два актива, ще можем успешно да се адаптираме за бъдеще, в което финансовата грамотност и информацията, са двигателят на всеки успешен бизнес.