STEM Центрове и иновации в образованието

Видео резюме
от наш експерт:

кой може да кандидатства?

 • Училища
 • Групи от няколко училища

Цели на процедурата

 • Изграждане на образователна STEM среда, в която да се повишава интересът към науките и научните изследвания
 • Формиране на компетентности и умения за комуникация, работа в екип и стимулиране на креативност и предприемачески начин на мислене
 • Развиване на дигиталните умения на учениците за участие в цифровата икономика.

Конкретни дейности

Създаване на над 2240 училищни STEM центъра в цялата страна, включващи лаборатории, зали за роботика, приложно програмиране и пространства за електронно съдържание и други. Училищните центрове ще бъдат разделени в следните категории:

  • Кътове тип работилници / Мейкърспейс
  • Изследователски лаборатории
  • Класна стая за креативни дигитални създатели
  • Център за млади изследователи
  • Център за технологии в креативните индустрии
  • Център за дигитални създатели
  • Център по природни науки, изследвания и иновации
  • Високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи

Бюджет и обхват

Програмата предвижда да обхване всички 2243 училища в страната.

Съфинансиране от страна на бенефициента не се изисква.

 

Дейност 1: За изграждане на STEM среда в училища

Училища, които не са финансирани по НП за изграждане на STEM среда

Категории училища, според броя ученици

Индикативен размер на  средствата за финансиране на STEM център (в лв.)

до 50

50 000

от 51 до 200

150 000

от 201 до 400

200 000

от 401 до 1000

300 000

над 1001

600 000

 

Училища, които са финансирани по НП за изграждане на STEM среда

Категории училища, според броя ученици

Индикативен размер на  средствата за финансиране на STEM център (в лв.)

до 200

50 000

от 201 до 400

100 000

от 401 до 1000

200 000

над 1001

300 000

 

Дейност 2: Високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС)

Категории училища, според броя ученици

Индикативен размер на  средствата за финансиране на ВОСКС (в лв.)

до 50

10 000

от 51 до 200

30 000

от 201 до 400

50 000

от 401 до 1000

60 000

над 1001

80 000

За нас
говорят във:

За нас
говорят също:

Милен Тонев - управител и собственик на Kolichka BAR, говори за работата си с novek

Novek e една от най-предпочитаните консултантски фирми в България. Когато искате да подготвите успешен европейски проект, бизнес план или да се преборите за банково финансиране на Вашия бизнес.

Novek управлява Finansirane.eu – платформа, която подкрепя предприемачите в България като предоставя информация и „know-how“по кандидатстване за евро субсидии. Концепцията на платформата е да помага на хората да взимат решения и да дава практически съвети за реализирането на инвестиционни проекти.

Помагаме както на нови, така и на съществуващи бизнеси да финансират и разширят своята дейност. Проучваме как Вашата идея може да получи финансиране, подготвяме успешни и изпълними европейски проекти, инвестиционни проекти, оказваме съдействие за банково кредитиране, подготвяме успешни бизнес планове.

Къде е бъдещето?

Ние от novek вярваме, че бъдещето е човешки капитал и информация. Ако управляваме успешно тези два актива, ще можем успешно да се адаптираме за бъдеще, в което финансовата грамотност и информацията, са двигателят на всеки успешен бизнес.

Ние от novek вярваме, че бъдещето е човешки капитал и информация. Ако управляваме успешно тези два актива, ще можем успешно да се адаптираме за бъдеще, в което финансовата грамотност и информацията, са двигателят на всеки успешен бизнес.