Подкрепа за инвестиции за комбиниране на възобновяемите източници за електрическа енергия със съоръжения за локално съхранение

Видео резюме
от наш експерт:

Кой може да кандидатства?

  • микро, малки, средни предприятия;
  • малки предприятия със средна пазарна капитализация (компании с финансови показатели на МСП, но средно списъчният брой на персонала им е до 499 служители)
  • дружества със средна пазарна капитализация от всички сектори с изключение на предприятията                    от сектор D  “Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ и сектор А “Селско, горско и рибно стопанство”.

За какво може да се кандидатства?

Системи за електрическа енергия от възобновяеми източници за собствено
потребление, в комбинация със съоръжения за локално съхранение на
произведената енергия, в т.ч.:

  • СМР;
  • Закупване на машини и съоръжения;
  • Разходи за трудови възнаграждения, консултантски услуги;
  • Разходи за придобиване на НМДА – патенти, софтуер.

Капацитетът на инсталираната мощност на индивидуален проект не може да надвишава 1 MW.

Процент на финансиране: 50%.

За нас
говорят във:

За нас
говорят също:

Милен Тонев - управител и собственик на Kolichka BAR, говори за работата си с novek

Novek e една от най-предпочитаните консултантски фирми в България. Когато искате да подготвите успешен европейски проект, бизнес план или да се преборите за банково финансиране на Вашия бизнес.

Novek управлява Finansirane.eu – платформа, която подкрепя предприемачите в България като предоставя информация и „know-how“по кандидатстване за евро субсидии. Концепцията на платформата е да помага на хората да взимат решения и да дава практически съвети за реализирането на инвестиционни проекти.

Помагаме както на нови, така и на съществуващи бизнеси да финансират и разширят своята дейност. Проучваме как Вашата идея може да получи финансиране, подготвяме успешни и изпълними европейски проекти, инвестиционни проекти, оказваме съдействие за банково кредитиране, подготвяме успешни бизнес планове.

Къде е бъдещето?

Ние от novek вярваме, че бъдещето е човешки капитал и информация. Ако управляваме успешно тези два актива, ще можем успешно да се адаптираме за бъдеще, в което финансовата грамотност и информацията, са двигателят на всеки успешен бизнес.

Ние от novek вярваме, че бъдещето е човешки капитал и информация. Ако управляваме успешно тези два актива, ще можем успешно да се адаптираме за бъдеще, в което финансовата грамотност и информацията, са двигателят на всеки успешен бизнес.