Аквакултури

Начало/Аквакултури

мярка 5.4 – Проект за преработка на Аквакултури

2020-03-27T17:25:11+00:00

Изграждане на ново предприятие за преработка на риба и рибни продукти от Програмата за морско дело и рибарство на стойност 1 829 000 лева. По програмата са финансирани изграждането на сградата, която се състои от две основни части – производствена и административна. Също така са по проекта се финансира закупуването на необходимите машини за производството, необходимото обзавеждане за помещенията и хладилни автомобили.