Животновъдство

Начало/Животновъдство

Овцеферма – мярка 4.1 и мярка 4.1.2

2020-06-15T13:46:49+00:00

Овцеферма и овцевъдство - две думи, които все по-малко ще чуваме. Не такава е историята в едно малко село, в което има много трудолюбиви хора, които не спират да мечтаят. А когато мечтаеш много силно, тези мечти се материализират и превръщат в реалност. Това е един проект, благодарение на който, се осъществи много голям ремонт и реконструкция на съществуващи стопански постройки в модерна овцеферма и закупуването на съответното оборудване. В стопанството се отглеждат 861 бр. овце- майки. Инвестициите по проекта са насочени към цялостно модернизиране и реорганизация на животновъдното стопанство, чрез ремонт и реконструкция на съществуващи стопански постройки за отглеждане на овце и повишаване на конкурентоспособността на стопанството чрез закупуване на модерно и високотехнологично оборудване за овцефермата, повишаване на енерийната ефективност и повишаване на санитрано-хигиенните и екологичните условия в обекта. Инвеститорът има сключен Договор за контрол и сертификация съгласно Регламент ЕО 834/2007, по силата на който животновъдия обект, както и площите, предназначени за изхранване на овцете, се стопанисват и обработват, спазвайки разпоредбите за биологично животновъдсъво. Предмет на инвестицията: Ремонт, реконструкция и модернизация на сградния фонд; Закупуване на ново, модерно и високо-ефективно специализирано технологично оборудване; Закупуване и внедряване на фотоволтаична система за собствени нужди; Проекта е реализиран по Мярка 4.1 [...]

Европейските проекти на една земеделска кооперация

2015-12-20T21:08:40+00:00

Как европейските пари, могат да променят ефективността на работа в една земеделска кооперация? Чуйте какво казва Деян Русев от ЗКПУ "ЗОРА", за работата си с екипа на novek.