Плодове и зеленчуци

Начало/Плодове и зеленчуци

Овощна градина от био бадемови насъждения с европейски средства

2020-06-15T13:32:51+00:00

Освен изграждането на една нова био овощна градина от бадемови насаждения, този проекти представлява много повече. Сбъдването на една мечта и материализирането и в много добър краен продукт. Ето и малко технически параметри на проекта: създаване на 61,00 дка трайни биологични насаждения от бадеми, сортове „Нонпарел“, „ Никитски“, „ Старт“; изграждане на склад за съхранение на земеделска продукция, с обща площ 200 кв.м; изграждане на автономна фотоволтаична електроцентрала, осигуряваща напълно независимо функциониране на обекта. изграждане на ограда към овощна градина с био насаждения.; закупуване на агротехнически инвентар, включващ:трактор, челен товарач, вентилаторна пръскачка, шредер, диск за косене на тревата около дънера на дръвчетата, машина с отклоняваща се секция, дискови брани, ремарке, навесен обръщателен плуг, свредел за почва. Вижте какво разказва собственикът за работата си с нас. Може да видите още реализирани мечти тук.

Преобразяването на едно стопанство само за няколко години.

2020-05-06T10:49:54+00:00

За няколко години, успяхме да промним целия облик на тази ферма, скътана в подножието на Карнобатско-Айтоската планина. От модернизация на целия технологичен парк - трактори, комбайни, ремаркета, плугове, до цялостно преобразяване на животновъдното стопанство (Очаквайте ново видео съвсем скоро). В това видео Деян Русев разказва за опитът му е Европейските програми и как те му помогнаха да преобрази целият бизнес, като в същото време това допринесе за осигуряването на над 20 преки и повече от 50 косвени работни места в региона

Оранжерия на бъдещето по мярка 4.1 от ПРСР

2020-03-27T17:46:41+00:00

Изграждане на нова оранжерия и административно-битова сграда по мярка 4.1 от ПРСР. Предмет на инвестицията са и основните технологични инсталации и оборудване, които гарантират успешно изпълнение на производствената програма и изцяло съобразени със съвременното ниво за хидропонните оранжерии. В оранжерията се култивират домати и краставици по съвременна технология, която осигурява оптимален растеж, развитие и продуктивност, независимо от почвените и външни климатични условия. Тя е иновативен за страната ни метод, чрез който добивите се увеличават значително, а продукцията е качествена – без да бъде оказвано негативно влияние върху околната среда и компонентите и.

Съхранение и сортиране на плодове

2015-12-20T21:51:40+00:00

База за сортиране и съхранение на плодове. Ето как би могло да изглежда бъдещето на модерното земеделие в сектор плодове и зеленчуци в България. Коста Петров, председател на Сдружение „Българска праскова“ за novek