Производство

Начало/Производство

Овцеферма – мярка 4.1 и мярка 4.1.2

2020-06-15T13:46:49+00:00

Овцеферма и овцевъдство - две думи, които все по-малко ще чуваме. Не такава е историята в едно малко село, в което има много трудолюбиви хора, които не спират да мечтаят. А когато мечтаеш много силно, тези мечти се материализират и превръщат в реалност. Това е един проект, благодарение на който, се осъществи много голям ремонт и реконструкция на съществуващи стопански постройки в модерна овцеферма и закупуването на съответното оборудване. В стопанството се отглеждат 861 бр. овце- майки. Инвестициите по проекта са насочени към цялостно модернизиране и реорганизация на животновъдното стопанство, чрез ремонт и реконструкция на съществуващи стопански постройки за отглеждане на овце и повишаване на конкурентоспособността на стопанството чрез закупуване на модерно и високотехнологично оборудване за овцефермата, повишаване на енерийната ефективност и повишаване на санитрано-хигиенните и екологичните условия в обекта. Инвеститорът има сключен Договор за контрол и сертификация съгласно Регламент ЕО 834/2007, по силата на който животновъдия обект, както и площите, предназначени за изхранване на овцете, се стопанисват и обработват, спазвайки разпоредбите за биологично животновъдсъво. Предмет на инвестицията: Ремонт, реконструкция и модернизация на сградния фонд; Закупуване на ново, модерно и високо-ефективно специализирано технологично оборудване; Закупуване и внедряване на фотоволтаична система за собствени нужди; Проекта е реализиран по Мярка 4.1 [...]

Овощна градина от био бадемови насъждения с европейски средства

2020-06-15T13:32:51+00:00

Освен изграждането на една нова био овощна градина от бадемови насаждения, този проекти представлява много повече. Сбъдването на една мечта и материализирането и в много добър краен продукт. Ето и малко технически параметри на проекта: създаване на 61,00 дка трайни биологични насаждения от бадеми, сортове „Нонпарел“, „ Никитски“, „ Старт“; изграждане на склад за съхранение на земеделска продукция, с обща площ 200 кв.м; изграждане на автономна фотоволтаична електроцентрала, осигуряваща напълно независимо функциониране на обекта. изграждане на ограда към овощна градина с био насаждения.; закупуване на агротехнически инвентар, включващ:трактор, челен товарач, вентилаторна пръскачка, шредер, диск за косене на тревата около дънера на дръвчетата, машина с отклоняваща се секция, дискови брани, ремарке, навесен обръщателен плуг, свредел за почва. Вижте какво разказва собственикът за работата си с нас. Може да видите още реализирани мечти тук.

Преобразяването на едно стопанство само за няколко години.

2020-05-06T10:49:54+00:00

За няколко години, успяхме да промним целия облик на тази ферма, скътана в подножието на Карнобатско-Айтоската планина. От модернизация на целия технологичен парк - трактори, комбайни, ремаркета, плугове, до цялостно преобразяване на животновъдното стопанство (Очаквайте ново видео съвсем скоро). В това видео Деян Русев разказва за опитът му е Европейските програми и как те му помогнаха да преобрази целият бизнес, като в същото време това допринесе за осигуряването на над 20 преки и повече от 50 косвени работни места в региона

Оранжерия на бъдещето по мярка 4.1 от ПРСР

2020-03-27T17:46:41+00:00

Изграждане на нова оранжерия и административно-битова сграда по мярка 4.1 от ПРСР. Предмет на инвестицията са и основните технологични инсталации и оборудване, които гарантират успешно изпълнение на производствената програма и изцяло съобразени със съвременното ниво за хидропонните оранжерии. В оранжерията се култивират домати и краставици по съвременна технология, която осигурява оптимален растеж, развитие и продуктивност, независимо от почвените и външни климатични условия. Тя е иновативен за страната ни метод, чрез който добивите се увеличават значително, а продукцията е качествена – без да бъде оказвано негативно влияние върху околната среда и компонентите и.

Производство на пелети по мярка 8.6

2015-12-20T21:08:47+00:00

Когато става въпрос за пелети, може да се каже, че консултантите на novek са едни от най-добрите специалисти в страната, които базират опита си на реализирането на няколко проекта за производство на пелети от различна биомаса.  Екипът на novek притежава ноу-хау за проектирането, машините, консумативите и пазара на един бизнес, който е изключително труден, но в същото време много печеливш, ако бъде мениджиран правилно.