Project Description

Освен изграждането на една нова био овощна градина от бадемови насаждения, този проекти представлява много повече. Сбъдването на една мечта и материализирането и в много добър краен продукт. Ето и малко технически параметри на проекта:

  • създаване на 61,00 дка трайни биологични насаждения от бадеми, сортове „Нонпарел“, „ Никитски“, „ Старт“;
  • изграждане на склад за съхранение на земеделска продукция, с обща площ 200 кв.м;
  • изграждане на автономна фотоволтаична електроцентрала, осигуряваща напълно независимо функциониране на обекта.
  • изграждане на ограда към овощна градина с био насаждения.;
  • закупуване на агротехнически инвентар, включващ:трактор, челен товарач, вентилаторна пръскачка, шредер, диск за косене на тревата около дънера на дръвчетата, машина с отклоняваща се секция, дискови брани, ремарке, навесен обръщателен плуг, свредел за почва.

Вижте какво разказва собственикът за работата си с нас. Може да видите още реализирани мечти тук.