Project Description

Изграждане на нова оранжерия и административно-битова сграда по мярка 4.1 от ПРСР.

Предмет на инвестицията са и основните технологични инсталации и оборудване, които гарантират успешно изпълнение на производствената програма и изцяло съобразени със съвременното ниво за хидропонните оранжерии.

В оранжерията се култивират домати и краставици по съвременна технология, която осигурява оптимален растеж, развитие и продуктивност, независимо от почвените и външни климатични условия. Тя е иновативен за страната ни метод, чрез който добивите се увеличават значително, а продукцията е качествена – без да бъде оказвано негативно влияние върху околната среда и компонентите и.