Професионална помощ при кандидатсване за инвестиционен кредит или мостово финансиране по ПРСР , ОПИК и ПМДР

„Ако не успееш да се подготвиш, то ти се подготвяш да се провалиш“ (Бенджамин Франклин)

Имам одобрен евро проект… Търся банково финансиране!

Какви са основните проблеми при банковото финансиране на проекти по европейски програми?

Липса на достатъчно обезпечение

Една от най-често срещаните причини за отказ на банката да финансира твоят проект е липсата на обезпечение или подходящи съдлъжници по кредита. Много често това се дължи на висока кредитна експозиция. Ние имаме решение на тези проблеми

Много банки/Различни критерии

Липсата на опит и детайлното познаване начина на работа на всяка конкретна банка, както и алгоритъма за одобрение на инвестицонен кредит или мостово финансиране, е втората най-честа причина за провал на успешното кредитиране.

Национален Гаранционен Фонд

Използването на национален гаранционен фонд (НГФ) и други финансови инструменти в кредитния микс, би могло да бъде малкото камъче – причина за невъзможността дадена банка да одобри твоя инвестиционен кредит.

КАК РЕШАВАМЕ ТЕЗИ ПРОБЛЕМИ?

Запознай се нашата система на работа…

ИНДИВИДУАЛЕН ПОДХОД КЪМ ВСЕКИ ПРОЕКТ.

Тъй като всеки проект е строго индивидуален сме разработили система, която гарантира индивидуален подход към подготовката за инвестиционен кредит, независимо от кредитната експозиция и текущото обезпечение на кандидата. Основните предимства при работа с нас са:

  • Над 10 годишен опит – в проектното финансиране
  • Говорим на един език – както с теб, така и с банките
  • 25 милиона – кредитно портфолио за 2018 г.
  • Специфично ноу-хау – обединяващо различни финансови инструменти

  • Официален партньор – с три от най-мощните банки в България

Готов си да поговорим?

ЗА ТОВА КАК ЩЕ РЕАЛИЗИРАШ СЛЕДВАЩАТА СИ ГОЛЯМА ИДЕЯ?

Ние сме novek и знаем добре, че банките не са кутии пълни с шоколадови бонбони!