Провеждане на процедура за избор на изпълнител

Даваме ти следните възможности:
  1. Да проведем твоята процедура за избор на изпълнител по реда на ПМС № 80 от 9 май 2022 г. или ПМС № 160/2016 г.
  2. Да проведем твоята процедура за избор на изпълнител по реда на Закона за обществените поръчки.
  3. Да извършваме мониторинг на обявените процедури с публична покана, по които можеш да продаваш своите стоки/услуги.

Как да си гарантираш 100% усвояване на субсидията

Или увеличаване на продажбите...

Важна информация

Отделете следващите 3 минути, защото това, което ще прочетете може да трансформира Вашият бизнес.

Може би не знаете, но самото изпълнение на един проект е много по-сложно и пълно с подводни камъни.

Неспазването на някои изисквания може да доведе до частично или цялостно непризнаване на извършените разходи.

Един от важните моменти при изпълнението на проект е провеждането на процедура за избор на изпълнител.

Какво представлява тази процедура?

Истината е, че при всеки проект изборът на изпълнител е строго специфичен.

Под внимание се взимат изискванията на нормативните документи като ПМС и ЗОП, условията на финансиращата процедура, стойността на разходите и т.н.

Най-общо казано, процедурата за избор на изпълнител представлява набор от документи, който се изготвя и публикува публично, така че всеки заинтересован да може да предложи на бенефициента своята услуга/продукт.

Защо това е важно?

Както споменахме, неспазването на изискванията може до доведе до това разходите да не бъдат признати или дори да бъдат наложени санкции за, да речем, нарушаване на принципите на свободната конкуренция.

Мога ли да направя това сам?

Макар да не подценяваме нечии умения и квалификация, процедурите за избор на изпълнител представляват много специфична област, в която съветваме да се доверите на специалисти.

Така ще сте сигурни, че ще получите своята субсидия в пълен размер.

Искам да увелича своите продажби!

Освен бенефициентите по европейските програми, от въпросните процедури могат да се възползват и фирмите.

Ежедневно се обявяват стотици процедури, за които съответно, се търси изпълнител/доставчик.

Който можеш да бъдеш ти! От Novek следим всички обявени процедури и можем да подаваме твоите оферти, така че да правиш повече продажби.