Реализирани
Проекти на наши клиенти

Овцеферма
мярка 4.1 и мярка 4.1.2

>> Животновъдство, Производство, Селски райони

Овощна градина от био бадемови насъждения с европейски средства

>> Плодове и зеленчуци, Преработка, Производство, Селски райони

Преобразяването на едно стопанство само за няколко години.

>> Плодове и зеленчуци, Преработка, Производство, Селски райони

Оранжерия на бъдещето
по мярка 4.1 от ПРСР

>> Плодове и зеленчуци, Преработка, Производство, Селски райони

мярка 5.4 – Проект за преработка на Аквакултури

>> Аквакултури, Преработка, Селски райони

Разширение на зърно база
– Мярка 4.2

>> Преработка, Селски райони

Съхранение и сортиране
на плодове

>> Плодове и зеленчуци, Преработка

Европейските проекти
на една земеделска кооперация

>> Други, Животновъдство, Селски райони

Европейските проекти
на една земеделска кооперация

>> Други, Животновъдство, Селски райони

Алтернативен туризъм
- конна база

>> Селски райони, Туризъм