Национален план
за възстановяване
и устойчивост

Основната цел на национален план за възстановяване и устойчивост е да способства икономическото и социално възстановяване от кризата, породена от COVID-19 пандемията.

В преследването на тази цел са групирани набор от мерки и реформи.

По Плана могат да кандидатстват практически всички, в зависимост от естеството на дейността или проекта. 

По-долу може да видите най-често срещаните профили на бенефициенти, които могат да кандидатстват за финансиране:

 

Програми в сектор
земеделие

Програми за предприятия

Програми за физически лица

Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд


Научи още(Очаквайте скоро)

Програми за Общини и
Oбразователни институции