Експертизата на Novek по ОПИК 2019

ОПИК 2019 или Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ се прилага в България за втори програмен период: 2014-2020 г. Тя е насочена към адресиране на нуждите, преодоляване на предизвикателствата и оползотворяване на възможностите за
развитие пред българската икономика. Размерът на безвъзмездна помощ за един кандидат варира в рамките на 25% до 70% от общата стойност на проекта в зависимост дали кандидатът е микро, малко средно или голямо предприятие, както и дали местоположението на инвестицията е в северозападен, югозападен или друг район за планиране. Екипът на Novek притежава над 10 годишна експертиза в подготовката и управлението на проекти по ОПИК 2019, като обединява голяма мрежа от специалисти (архитекти, проектанти, технолози, доставчици и строители). По този начин сме единствената организация в България, която може да предостави цялостно решение от А до Я при подготовката и изпълнението на даден проект.

Избери процедура от ОПИК 2020

Дигитализация на малки и средни предприятия

Инвестиции в ИКТ сектор - ERP, CRM системи и Business Inteligence системи, управление на производството (MOM/MES системи)

Процедурата е подходяща за

Инвестиции за разработване на CRM системи, ERP софтуер, интелигентни системи за управление на бизнеса управление на производството (MOM/MES системи); BI (Business Intelligence) и други.

Развитие на иновационни клъстери

Инвестиционни разходи (ДМА и ДНА), Разходи за персонал, Административни разходи, Разходи за услуги

ПРОЦЕДУРАТА Е ПОДХОДЯЩА ЗА

Дейности за укрепване на иновационния и научно-изследователския потенциал на клъстера и създаване на сътрудничества;
Дейности за развитие на иновационни клъстери (вкл. споделена инфраструктура и ноу-хау)

Други процедури

Стимулиране внедряването на иновации в предприятията

Инвестиции водещи до нарастване на дела на предприятията, разработващи и разпространяващи иновации

Процедурата е подходяща за

Дейности по разработване на иновации в тематичните области на ИСИС: приложни научни изследвания в предприятието; проучване, придобиване и прилагане на резултати от научни изследвания, технологии, права по интелектуална собственост и др.

Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия

Инвестиции, целящи закупуването на машини, съоръжения и оборудване, специализиран софтуер и др.

Процедурата е подходяща за:

Безвъзмездно финансиране за модернизация и подобряване на производствения капацитет до 70% и 1 000 000 лева

Други мерки и услуги

novek работи по всички мерки от ОПИК в програмен период 2014-2020. Услугите, които нашата организация предлага са цялостни решения включващи подготовката, управлението и изпълнението на даден проект.

Защо да избереш novek?

  • Над 10 години в бизнесa с EU проекти
  • Цялостна мрежа от специалисти във всички области
  • Осигуряване на доставчици и изпълнители
  • Съдействие за кредит по инвестиционни проекти
  • Офиси в 5 града – София, Пловдив, Слиевен, Монтана и Перник

Какво казват клиентите за нас?

Сериозна компания с голям авторитет! Изключително доволен съм от отношението и професионализма на целия екип

Илиян Иванов

Правим пореден проект с novek, а това говори само за едно – доволни сме от тяхната работа

Деян, ЗКПУ ЗОРА

Попаднах съвсем случайно на Novek, но съм впечатлен от професионализма и отговорността с които тези хора работят. Успех!

Кирил