Дигитализация на малки и средни предприятия (МСП)

Кандидатите по тази мярка могат да бъдат:

  • микро, малки и средни предприятия,които са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите.

Развиващи основната си дейност в следните секторите:

  • Високотехнологични и средно високотехнологични промишлени производства;
  • Интензивни на знание услуги;
  • Нискотехнологични и средно нискотехнологични промишлени производства;

Цел на процедурата:

Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП чрез предоставяне на специализирани информационни и комуникационни технологични услуги.

Инвестиционни разходи за дълготрайни материални активи и дълготрайни нематериални активи и разходи за услуги.

  1. Разходи за услуги:

За управление на ресурсите в предприятията (ERP системи); управление на работата с клиенти (CRM системи); управление на производството (MOM/MES системи); BI (BusinessIntelligence) или друг вид базирани на ИКТ системи и приложения за управление на бизнес процесите в предприятията.

  1. Инвестиционни разходи:

Разходи за придобиване и въвеждане на информационни и комуникационни технологии  базирани софтуери за управление на бизнес процесите в предприятията, представляващи дълготрайни нематериални активи (ДНА).

Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) и/или специализирани софтуерни приложения, представляващи дълготрайни нематериални активи (ДНА), допринасящи за въвеждане на ИКТ базирани софтуери за управление на бизнес процесите в предприятията.

Финансиране:

Максимален процент на съфинансиране – 70%

Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ – 50 000 лв.

Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ  – 391 166 лв.

Важна информация

  • Процедурата се очаква да стартира месец Март 2020г., като крайният срок е предвиден за месец Май 2020г.

Заяви безплатна консултация

Нека поговорим за това как ще превърнем твоята идея в поредната успешна история

Заяви безплатна консултация по процедурата в някой от нашите офиси в градовете София, Пловдив, Сливен, Монтана или Перник
Заяви безплатна консултация