Експертизата на novek по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор 2019-2023г.

Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор (НППЛВС) се прилага за програмния период 2019-2023г. Тя е насочена към преструктуриране и конверсия на лозя, популяризиране в трети държави, инвестиции в предприятия и застраховане на реколтата. Размерът на безвъзмездна помощ за един кандидат варира в рамките от 50% до 80% от общата стойност на действителните разходи, заложени по проекта, взависимост по коя мярка се кандидатства. Екипът на novek притежава над 10-годишна експертиза в подготовката и управлението на проекти по НППЛВС, като обединява голяма мрежа от специалисти (архитекти, проектанти, технолози, доставчици и строители). По този начин сме единствената организация в България, която може да предостави цялостно решение от А до Я при подготовката и изпълнението на даден проект.

Избери мярка от НППЛВС 2019-2023

Преструктуриране и конверсия на лозя

Инвестиции в подобряване техните за управление на лозята

Мярката е подходяща за

конверсия на сортовия състав на насаждението,преструктуриране на лозята; подобряване техниките на управление

Популяризиране пазарите на трети държави

Инвестиции в маркетинг и реклама

Мярката е подходяща за

Инвестиции в рекламни кампании, материали и дейности; организиране на дегустации, посещения и др.

Инвестиции в предприятия

Подобряване на материални и нематериални активи

Мярката е подходяща за

инвестиции в съоръжения за преработка и/или инфраструктура на предприятията в лозаро-винарския сектор

Застраховане на реколтата

Запазване на доходите на производителите на грозде при загуби в продукцията

Мярката е подходяща за

управление на рисковете и защита на доходите на земеделските производители при непредвидими ситуации

Събиране на реколтата на зелено

Ръчно отстраняване на гроздовете

Мярката е подходяща за

Подпомага се пълното ръчно отстраняване на гроздовете, докато все още не са узрели, като по този начин добивът от съответната заявена площ се намалява до нула.

Други мерки и услуги

novek работи по всички мерки от Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор в програмен период 2019-2023г. Услугите, които нашата организация предлага, са цялостни решения включващи подготовката, управлението и изпълнението на даден проект.

Защо да избереш novek?

   • Над 10 години в бизнесa с EU проекти
   • Цялостна мрежа от специалисти във всички области
   • Осигуряване на доставчици и изпълнители
   • Съдействие за кредит по инвестиционни проекти
   • Офиси в 5 града – София, Пловдив, Сливен, Монтана и Перник

Какво казват клиентите за нас?