„Застраховане на реколтата“

Кандидатите по тази мярка могат да бъдат:

  • Производители – физически или юридически лица, или групи физически или юридически лица, независимо от правния статут, предоставен на групата и на нейните членове от националното законодателство, вписани в Лозарския регистър, които стопанисват площ, засадена с винени сортове лози

Кандидатите трябва да имат сключен застрахователен договор с избрана от тях компания за съответната винарска година.

Допустими за подпомагане са разходите за застрахователните премии, ненадвишаващи максималния размера на подпомагане, определен въз основа на обичайните пазарни цени и стандартните предположения за загуба на доход за насажденията с винено грозде.

Допустимият максимален размер на застрахователната премия, върху която се изчислява финансовата помощ, се определя за всяка финансова година със заповед на  Министъра на земеделието, храните и горите.

Финансовото подпомагане не надвишава:

  • 80% от разходите за застрахователни премии, заплатени от производителите за застраховане срещу загуби, причинени от неблагоприятни климатични условия, които могат да бъдат приравнени към природни бедствия, като: слана, бури, градушка, заледяване, силен и проливен дъжд, тежка суша, която унищожава повече от 30% от средната продукция;
  • 50% от разходите за застрахователни премии, които освен споменатите по-горе рискове, включват и други загуби, причинени от неблагоприятни климатични условия;
  • 50% от разходите за застрахователни премии, заплатени от производителите за застраховане срещу загуби, причинени от животни, болести по растенията или нашествия от вредители.

Важна информация

  • Откриването на прием по мерките от програмата, ще се определя в ежегодно обновяван график.

Заяви безплатна консултация

Нека поговорим за това как ще превърнем твоята идея в поредната успешна история

Заяви безплатна консултация по мярка "Застраховане на реколтата" в някой от нашите офиси в градовете София, Пловдив, Сливен, Монтана или Перник

Your Content Goes Here

Заяви безплатна консултация

Преструктуриране и конверсия на лозя

Инвестиции в подобряване техните за управление на лозята

Мярката е подходяща за

конверсия на сортовия състав на насаждението,преструктуриране на лозята; подобряване техниките на управление

Популяризиране пазарите на трети държави

Инвестиции в маркетинг и реклама

Мярката е подходяща за

Инвестиции в рекламни кампании, материали и дейности; организиране на дегустации, посещения и др.

Инвестиции в предприятия

Подобряване на материални и нематериални активи

Мярката е подходяща за

инвестиции в съоръжения за преработка и/или инфраструктура на предприятията в лозаро-винарския сектор