„Обучения за заети лица“

Кандидатите по тази мярка могат да бъдат:

 • Работодатели
 • Социални партньори

Целта на операцията е да повиши способността на заетите лица, да посрещнат настъпващите бързи промени на пазара на труда в резултат на структурни фактори като глобализацията, технологичните промени, застаряването на населението. В отговор на тези съвременни предизвикателства в рамките на операцията ще се предоставят обучения за заетите лица, работещи в микро, малки, средни и големи предприятия. В резултат ще се повиши адекватността на уменията им съобразено с актуалните нужди на бизнеса; ще се повиши производителността на труда им и ще се създадат условия за устойчива им заетост и съответно заемане на по-качествени работни места.

Примерни допустими дейности по процедурата:

 1. Предоставяне на обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация на заети лица;
 2. Обучение за придобиване на ключови компетентности на заети лица, съгласно Европейската квалификационна рамка по: Ключова компетентност № 2„Общуване на чужди езици”; Ключова компетентност № 4 „Дигитална компетентност”.
Размера на БФП (Безвъзмездна финансова помощ) за проект, е както следва:

 1. Минимален:
  • за Компонент 1: 15 000 лева;
  • за Компонент 2: 15 000 лева.
 2. Максимален:
  • за Компонент 1: до 3 911 660 лева.
  • за Компонент 2: до 391 166 лева.

Важна информация

 • Приема по процедурата се очаква да отвори през месец Април – 2016г.
Заяви безплатна консултация

Нека поговорим за това как ще превърнем твоята идея в поредната успешна история

Заяви безплатна консултация по мярка 4.1 в някой от нашите офиси в градовете София, Пловдив, Сливен, Монтана или Перник
Заяви безплатна консултация

Fully Responsive

This fully responsive slider ensures your content looks great on all screen sizes.

Perfect For All Sizes

No matter the size of your screen or device, your site will look fantastic.

Parallax Scrolling Effect

Beautiful butter smooth scrolling effect makes your slider stand out.

Eye Opening Effects

Parallax scrolling effect gives your slider the extra oomph it needs.

Full Size Control

Fusion Slider can handle all sizes with ease giving you full control of your slider.

Have No Limits

From fixed width to full width to full screen, Fusion Slider handles it all.