Безплатна консултация | 02 489 69 59|office@novek.bg

ОП „Развитие на човешки ресурси“

/ОП „Развитие на човешки ресурси“
ОП „Развитие на човешки ресурси“2016-10-27T11:03:07+00:00

Експертизата на Novek по ОП „РЧР“ 2014-2020

Оперативна програма „Развитие на човешки ресурси“ се прилага в България за втори програмен период: 2014-2020 г. Тя е насочена към  подобряване качеството на живот на хората в България, чрез усъвършенстване на човешкия капитал; постигане на високи нива на заетост; повишаване на производителността; достъп до качествено образование и учене през целия живот и засилване на социалното включване. Размерът на безвъзмездна финансова помощ за един кандидат варира в рамките на 50% и 100% от общата стойност на проекта, в зависимост от процедурата, по която се кандидатства, както и дали самият кандидат е частно лице или община. Екипът на Novek притежава над 10 годишна експертиза в подготовката и управлението на проекти по ОП „Развитие на човешки ресурси“, като обединява голяма мрежа от специалисти (регионалисти, географи и социолози). По този начин, се превръщаме в единствената организация в България, която може да предостави цялостно решения от А до Я, при подготовката и изпълнението на даден проект.

Избери процедура от ОП „РЧР“ 2014-2020

Ново работно място

Инвестиции, осигуряващи предпоставки за създаване на устойчиви работни места за безработни и неактивни

Мярката е подходяща за

наемане на безработни/неактивни; предоставяне на обучение, закупуване на оборудване и др.

Специфични обучения за заети

Инвестиции, повишаващи производителността на труда и адаптивността на наетия персонал

Процедурата е подходяща за

Инвестиции в обучения за придобиване на професионална квалификация, ключови компетенции и др.

Добри и безопасни условия на труд

Инвестиции, осигуряващи безопасни условия на труд и подобряване работната среда

Процедурата е подходяща за:

Въвеждане на системи за развитие на човешки ресурси, осигуряване на обучения и др.

Обучения за заети лица

Процедурата е подходяща за

Други мерки и услуги

novek работи по всички мерки от Оперативна програма“ Развитие на човешки ресурси“ в програмен период 2014-2020. Услугите, които нашата организация предлага са цялостни решения включващи подготовката, управлението и изпълнението на даден проект.

Защо да избереш Novek?

   • Над 10 години в бизнесa с EU проекти
   • Цялостна мрежа от специалисти във всички области
   • Осигуряване на доставчици и изпълнители
   • Съдействие за кредит по инвестиционни проекти
   • Офиси в 5 града – София, Пловдив, Сливен, Монтана и Перник

Какво казват клиентите за нас?

Амбициозен екип, постигащ отлични резултати! В бъдеще ще използвам услугите им отново!
Георги Пенчев, Преработвател
Благодаря на тези прекрасни хора, че успяха да сбъднат мечтата ми!
Албена Маринова, Хотелиер
Аз и моето семейство, благодарим на екипа на novek! Те успяха да постигнат това, за което ние се борим от години. Радваме се на прекрасна градина, нова техника и обилна продукция! Бих препоръчал на всеки земеделец,а и не само, да се обърне към тях за помощ, когато реши да кандидатства по европейска програма.

Консултантска фирма novek

Връзката между твоите идеи и европейските пари - Екипът на novek притежава над 10 годишна експертиза в подготовката и управлението на проекти по Европейски програми, като обединява голяма мрежа от специалисти (архитекти, проектанти, технолози, доставчици и строители). По този начин сме единствената организация в България, която може да предостави цялостно решение от А до Я при подготовката и изпълнението на даден проект по Европейска програма

Подготовка и управление на проекти

novek разработва и управлява проекти по Европейски програми, изготвя бизнес планове, има екип от проектанти, както и съдейства при изпълнението на твоя проект.