Грижа за деца на работното място

Кандидатите по тази мярка могат да бъдат:

Работодатели;

Целта на настоящата процедура е предоставяне на възможности за съчетаване на професионалния и личния живот на родителите, както и наемане на безработни лица за полагане на грижи за деца в местоработата на родителя.

Дейностите предстоят да бъдат уточнени, но примерни на този етап са:

  1. Подбор на безработни лица, регистрирани в ДБТ, за определяне на възможностите им за включване в заетост, свързана с полагане на грижи за деца.
  2. Включване на безработни лица в обучение.
  3. Адаптиране и оборудване на подходящо помещение при работодателя за полагане на грижи за деца.

Общ бюджет на процедурата чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ /БФП/

15 мил. лв. 

Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ  150 000 лева.

Важна информация

  • Приема по процедурата предстои да бъде уточнен за 2020г.

Заяви безплатна консултация

Нека поговорим за това как ще превърнем твоята идея в поредната успешна история

Заяви безплатна консултация в някой от нашите офиси в градовете София, Варна, Пловдив, Сливен, Монтана или Перник
Заяви безплатна консултация

Професионална интеграция на младежи от резидентни услуги

от ОПРЧР

Операцията е насочена към включване на пазара на труда, професионално ориентиране и предоставяне на посреднически услуги на младежи от 16 до 21 г.

Социални предприятия за лицата с психични разстройства и интелектуални затруднения

ОПРЧР

Осигуряване на ресурси и финансиране за организиране на дейности за създаване на защитена работна среда на
насочени към лицата с психични разстройства и интелектуални затруднения, които имат
нужда от подкрепа за самостоятелен живот и социално включване.

Личностно развитие на лицата с психични разстройства и интелектуални затруднения

ОПРЧР

Подкрепа и социалното включване на лицата с психични разстройства и интелектуални затруднения, ползващи резидентна грижа,
включително в специализираните институции чрез реализиране на мерки в посока социално включване чрез формиране на умения за
самостоятелност, личностно развитие и др.