[fusion_builder_container background_parallax=“none“ enable_mobile=“no“ parallax_speed=“0.3″ background_repeat=“no-repeat“ background_position=“left top“ video_aspect_ratio=“16:9″ video_mute=“yes“ video_loop=“yes“ fade=“no“ padding_top=“20″ padding_bottom=“20″ hundred_percent=“no“ equal_height_columns=“no“ hide_on_mobile=“no“ border_sizes_top=“0px“ border_sizes_bottom=“0px“ border_sizes_left=“0px“ border_sizes_right=“0px“ type=“legacy“][fusion_builder_row][fusion_builder_column type=“2_3″ type=“2_3″ layout=“2_3″ last=“false“ spacing=“yes“ center_content=“no“ hide_on_mobile=“no“ background_color=““ background_image=““ background_repeat=“no-repeat“ background_position=“left top“ hover_type=“none“ link=““ border_position=“all“ border_color=““ border_style=““ padding_top=““ padding_right=““ padding_bottom=““ padding_left=““ margin_top=““ margin_bottom=““ animation_type=““ animation_direction=““ animation_speed=“0.1″ animation_offset=““ class=““ id=““ min_height=““ border_sizes_top=“0px“ border_sizes_bottom=“0px“ border_sizes_left=“0px“ border_sizes_right=“0px“ first=“true“ spacing_right=“2.6666666666666665%“][fusion_title hide_on_mobile=“small-visibility,medium-visibility,large-visibility“ class=““ id=““ content_align=“left“ size=“2″ font_size=““ line_height=““ letter_spacing=““ margin_top=““ margin_bottom=““ text_color=““ style_type=“default“ sep_color=““]

„Продуктивни инвестиции в аквакултурите“

Сектор „Малки проекти”

[/fusion_title][fusion_tabs design=“classic“ layout=“horizontal“ justified=“yes“ bordercolor=“#81d742″ hide_on_mobile=“small-visibility,medium-visibility,large-visibility“][fusion_tab title=“Кой може да кандидатства?“ icon=“fa-user fas“]

Допустими кандидати по настоящата процедура са: еднолични търговци (ЕТ) или юридически лица, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите, развиващи дейност в сектор „Аквакултура“.

Клонове на юридически лица, регистрирани в България, не могат да участват в процедурата чрез подбор на проекти поради липсата на самостоятелна правосубектност.

 1. Лицата, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите следва:

 

[/fusion_tab][fusion_tab title=“За какво може да се кандидатства?“ icon=“fa-thumbs-up far“]

Чрез прилагането на част от дейностите, предвидени в мярка 2.2 – „Продуктивни инвестиции в аквакултурите“, по отношение на продуктивните инвестиции в аквакултури, осъвременяването на обектите и диверсификация на доходите на предприятията за аквакултури, ще се даде възможност за подобряване на конкурентоспособността и жизнеспособността на предприятията в сектора на „Аквакултурите“, включително подобряване на на безопасността на условията на труд, по- специално на малки и средни предприятия /МСП/.

ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ:

 1. Инвестиции в повишаване на качеството или добавената стойност на продуктите от аквакултури;
 2. Инвестиции за диверсификация на дейностите (диверсификация на доходите на предприятията за аквакултури чрез развиване на допълнителни дейности, свързани с основната дейност на предприятието в областта на аквакултурите, включително за риболовен туризъм, свързани с аквакултурите екологични услуги или образователни дейности в областта на аквакултурите.
 3. Модернизация на стопанствата, включително закупуване на оборудване за предпазване на стопанствата от диви хищници, подобряването на условията на труд и безопасност за работещите;
 4. Инвестиции в повишаване на качеството или добавената стойност;
 5. Инвестиции за повишаване положителното въздействие върху околната среда и подобряване на ефективното използване на ресурсите, както и подобряването на ефективното използване на ресурсите, в т. ч. преминаване към възобновяеми източници на енергия; насърчаването на затворени системи за аквакултури

[/fusion_tab][fusion_tab title=“Размер на финансовата помощ“ icon=“fa-euro-sign fas“]

ФИНАНСИРАНЕ:

Максимален размер на БФП

Минимален размер на БФП

Процент финансиране

48 895 лв.

3 000 лв.

 

до 50 %

 

 

Максималният размер на допустимата безвъзмездна финансова помощ за целия програмен период за един бенефициент, заедно със свързаните с него лица, съгласно § 1, т. 13 и т. 14 от допълнителните разпоредби на Закона за публично предлагане на ценни книжа за сектор „Малки  проекти” е 97 790 лв.

ЗАБЕЛЕЖКА: 30%  за дейности за предприятия, непопадащи в определението за микро, малко или средно предприятие

[/fusion_tab][fusion_tab title=“Допустими разходи по мярка 2.2″ icon=“fa-check-circle far“]

 1. за закупуване на нови машини и оборудване  (включително компютърно), съоръжения и други (включително оборудване за транспорт на жива риба), 
 2. за специализирана складова техника и складови транспортни средства за обслужване на стопанството (електрокари и мотокари, теглителна техника, транспалетни колички и хладилни контейнери), включително придобити чрез финансов лизинг;
 3. закупуване на ноу-хау, патентни права и лицензи, необходими за изготвяне и/или изпълнение на проектното предложение;
 4. закупуване на софтуер,
 5. подготовка и изпълнение на проекта, оценки и анализи
 6. инвестиции във възобновяеми енергийни източници (ВЕИ)  за   получаване   на топлинна  и/или електроенергия
 7. за въвеждане на системи за контрол на качеството, безопасни условия на труд и опазване на околната среда и водите и достигане на съответствие с международно признати стандарти;
 8. обучение на персонала, зает с производствената дейност, пряко свързано с предвидената инвестиция
 9. обслужващи плавателни съдове, които обслужват и са пряко свързани с изпълнението на проекта, включително придобити чрез финансов лизинг;
 10. преместваеми обекти за продажба на дребно на собствено произведена продукция от аквакултура в аквакултурните стопанства;
 11. за съоръжения и/или оборудване за подобряване безопасността и условията на труд;
 12. разходи за информация и комуникация –
 13. Допустими за финансиране са разходи, извършени от кандидата преди подаването на формуляра за кандидатстване

[/fusion_tab][/fusion_tabs][/fusion_builder_column][fusion_builder_column type=“1_3″ type=“1_3″ layout=“1_3″ last=“true“ spacing=“yes“ center_content=“no“ hide_on_mobile=“no“ background_color=““ background_image=““ background_repeat=“no-repeat“ background_position=“left top“ hover_type=“none“ link=““ border_position=“all“ border_color=““ border_style=““ padding_top=““ padding_right=““ padding_bottom=““ padding_left=““ margin_top=““ margin_bottom=““ animation_type=““ animation_direction=““ animation_speed=“0.1″ animation_offset=““ class=““ id=““ min_height=““ border_sizes_top=“0px“ border_sizes_bottom=“0px“ border_sizes_left=“0px“ border_sizes_right=“0px“ first=“false“ spacing_left=“1.3333333333333333%“][fusion_title size=“2″ content_align=“left“ style_type=“default“ sep_color=““ margin_top=““ margin_bottom=““ class=““ id=““]Важна информация[/fusion_title][fusion_checklist icon=“fa-check fas“ size=“13px“ hide_on_mobile=“small-visibility,medium-visibility,large-visibility“][fusion_li_item icon=““]

Прием по мярка 2.2 сектор „Малки проекти“ :

Крайният срок за подаване на проектни предложения е: 17:00 часа на 07.01.2021 г.

[/fusion_li_item][/fusion_checklist][fusion_separator style_type=“none“ top_margin=““ bottom_margin=““ sep_color=“#81d742″ border_size=““ icon=““ icon_circle=““ icon_circle_color=““ width=““ alignment=“center“ class=““ id=““ /][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container][fusion_builder_container background_parallax=“none“ enable_mobile=“no“ parallax_speed=“0.3″ background_repeat=“no-repeat“ background_position=“left top“ video_aspect_ratio=“16:9″ video_mute=“yes“ video_loop=“yes“ fade=“no“ padding_top=“20″ padding_bottom=“20″ hundred_percent=“no“ equal_height_columns=“no“ hide_on_mobile=“no“ border_sizes_top=“0px“ border_sizes_bottom=“0px“ border_sizes_left=“0px“ border_sizes_right=“0px“ type=“legacy“][fusion_builder_row][fusion_builder_column type=“2_3″ type=“2_3″ layout=“2_3″ last=“false“ spacing=“yes“ center_content=“no“ hide_on_mobile=“no“ background_color=““ background_image=““ background_repeat=“no-repeat“ background_position=“left top“ hover_type=“none“ link=““ border_position=“all“ border_color=““ border_style=““ padding_top=““ padding_right=““ padding_bottom=““ padding_left=““ margin_top=““ margin_bottom=““ animation_type=““ animation_direction=““ animation_speed=“0.1″ animation_offset=““ class=““ id=““ min_height=““ border_sizes_top=“0px“ border_sizes_bottom=“0px“ border_sizes_left=“0px“ border_sizes_right=“0px“ first=“true“ spacing_right=“2.6666666666666665%“][fusion_title hide_on_mobile=“small-visibility,medium-visibility,large-visibility“ class=““ id=““ content_align=“left“ size=“2″ font_size=““ line_height=““ letter_spacing=““ margin_top=““ margin_bottom=““ text_color=““ style_type=“default“ sep_color=““]

„Продуктивни инвестиции в аквакултурите“

Сектор „Рециркулационни системи“ и Сектор „Изграждане на нови, както и разширяване и модернизация на съществуващи аквакултурни Аквакултури

[/fusion_title][fusion_tabs design=“classic“ layout=“horizontal“ justified=“yes“ bordercolor=“#81d742″ hide_on_mobile=“small-visibility,medium-visibility,large-visibility“][fusion_tab title=“Кой може да кандидатства?“ icon=“fa-user fas“]

ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ:

 ЕТ или ЮЛ, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите, развиващи дейност в сектор „Аквакултура“

да са регистрирани по реда на чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВД) (в случаите, когато канди

[/fusion_tab][fusion_tab title=“За какво може да се кандидатства?“ icon=“fa-thumbs-up far“]

Чрез мярката се цели подобряване на конкурентоспособността и жизнеспособността на предприятията в сектора на аквакултурите, включително подобряване на безопасността и условията на труд. Прилагането на мярката е насочено към изграждането на нови и модернизацията на съществуващи предприятията за аквакултури и диверсификация на доходите чрез развиване на допълнителни дейности.

 

ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ:

Сектор „Рециркулационни системи“

1.1 Продуктивни инвестиции в аквакултурите, включително производство на зарибителен материал;

1.2 Модернизация на стопанствата, свързани със здравето на животните и хуманното отношение към тях;

1.3 Инвестиции, намаляващи отрицателното въздействие или повишаващи положителното въздействие върху околната среда, както и подобряването на ефективното използване на ресурсите;

1.4 Инвестиции в повишаване на качеството или добавената стойност на продуктите от аквакултури;

1.5 Насърчаването на затворени системи за аквакултури, в които продуктите от аквакултури се отглеждат в затворени рециркулационни системи, като по този начин се свежда до минимум потреблението на вода;

1.6 Инвестиции в повишаването на енергийната ефективност и насърчаването на преминаването на предприятията за аквакултури към възобновяеми източници на енергия (на ниво допустимост капацитета на инсталацията да не е по-голям от потреблението, което е необходимо за проекта);

Сектор „Изграждане на нови, както и разширяване и модернизация на съществуващи аквакултурни стопанства“

1.1 Продуктивни инвестиции в аквакултурите, включително производство на зарибителен материал;

1.2Модернизация на стопанствата, свързани със здравето на животните и хуманното отношение към тях, включително закупуване на оборудване за предпазване на стопанствата от диви хищници;

1.3 Инвестиции, намаляващи отрицателното въздействие или повишаващи положителното въздействие върху околната среда, както и подобряването на ефективното използване на ресурсите;

1.4 Инвестиции в повишаване на качеството или добавената стойност на продуктите от аквакултури;

1.6 Инвестиции в повишаването на енергийната ефективност и насърчаването на преминаването на предприятията за аквакултури към възобновяеми източници на енергия (на ниво допустимост капацитета на инсталацията да не е по-голям от потреблението, което е необходимо за проекта);

[/fusion_tab][fusion_tab title=“Размер на финансовата помощ“ icon=“fa-euro-sign fas“]

ФИНАНСИРАНЕ:

Максимален размер на БФП

Минимален размер на БФП

Процент финансиране

 

550 000 лева

 

 

30 000 лева.

 

 

до 50 %

 

 

ЗАБЕЛЕЖКА: 30%  за дейности за предприятия, непопадащи в определението за микро, малко или средно предприятие

[/fusion_tab][fusion_tab title=“Допустими разходи по мярка 2.2″ icon=“fa-check-circle far“]

 1. ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ:

  Сектор „Рециркулационни системи“

  1. За строително-монтажни работи;
  2. За независим строителен надзор, авторски надзор и инвеститорски контрол, разходи за управление и отчитане на проекта
  3. Закупуване на нови машини, оборудване (включително компютърно), съоръжения и други, пряко свързани с предвидената инвестиция
  4. Оборудване за транспорт за жива риба и други водни животни;
  5. Плавателни съдове, обслужващи производството на аквакултури, които са пряко свързани с изпълнението на проекта, включително придобити чрез финансов лизинг;
  6. Специализирани транспортни средства, отговарящи на капацитета и нуждите на стопанството, свързани с производството на риба и други водни животни, включително придобити чрез финансов лизинг;
  7. Лабораторно оборудване, свързано с контрола на хидро-химичните показатели на водата и здравословното състояние на водните организми;
  8. Специализирана складова техника и складови транспортни средства за обслужване на стопанството (електрокари и мотокари, теглителна техника, транспалетни колички и хладилни контейнери), включително придобити чрез финансов лизинг;
  9. Закупуване на софтуер
  10. Обекти за продажба на дребно единствено на собствената продукция от аквакултури,
  11. Инвестиции във възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) за получаване на топлинна и/или електроенергия, и/или инвестиции свързани с намаляване на енергийните загуби,
  12. За закупуване на земя, която има пряка връзка с изпълнението на проекта
  13. Изграждане/монтаж на съоръжения и оборудване, свързани с намаляване отрицателното въздействие върху околната среда и/или ефективно използване на естествените ресурси в обектите за аквакултури (вкл. въвеждане на повторно използване на водата в проточни рибовъдни стопанства – оборотно водоснабдяване);

  Сектор „Изграждане на нови, както и разширяване и модернизация на съществуващи аквакултурни стопанства“

  1. Инвестиции във възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) за получаване на топлинна и/или електроенергия, и/или инвестиции свързани с намаляване на енергийните загуби,
  2. За закупуване на земя, която има пряка връзка с изпълнението на проекта
  3. Разходи за информация и комуникация
  4. Изграждане/монтаж на съоръжения и оборудване, свързани с намаляване отрицателното въздействие върху околната среда и/или ефективно използване на естествените ресурси в обектите за аквакултури (вкл. въвеждане на повторно използване на водата в проточни рибовъдни стопанства – оборотно водоснабдяване);

  Допустими за финансиране са разходи, извършени от кандидата преди подаването на формуляра за кандидатстване по програмата, но не по-рано от 01.01.2014 г.,

  1. Закупуване на ноу-хау, патентни права и лицензи, необходими за изготвяне и/или изпълнение на проекта;
  2. Разходи за подготовка на проекта, инженерни проучвания, оценки, анализи и изготвяне на технически и/или технологичен проект;
  3. Закупуване на земя, която има пряка връзка с изпълнението на проекта

[/fusion_tab][/fusion_tabs][/fusion_builder_column][fusion_builder_column type=“1_3″ type=“1_3″ layout=“1_3″ last=“true“ spacing=“yes“ center_content=“no“ hide_on_mobile=“no“ background_color=““ background_image=““ background_repeat=“no-repeat“ background_position=“left top“ hover_type=“none“ link=““ border_position=“all“ border_color=““ border_style=““ padding_top=““ padding_right=““ padding_bottom=““ padding_left=““ margin_top=““ margin_bottom=““ animation_type=““ animation_direction=““ animation_speed=“0.1″ animation_offset=““ class=““ id=““ min_height=““ border_sizes_top=“0px“ border_sizes_bottom=“0px“ border_sizes_left=“0px“ border_sizes_right=“0px“ first=“false“ spacing_left=“1.3333333333333333%“][fusion_title size=“2″ content_align=“left“ style_type=“default“ sep_color=““ margin_top=““ margin_bottom=““ class=““ id=““]Важна информация[/fusion_title][fusion_checklist icon=“fa-check fas“ size=“13px“ hide_on_mobile=“small-visibility,medium-visibility,large-visibility“][fusion_li_item icon=““]Прием по мярка 2.2 Сектор „Рециркулационни системи“ и Сектор „Изграждане на нови, както и разширяване и модернизация на съществуващи аквакултурни Аквакултури:

Индикативна дата за обявяване на процедурата: 25.10.2020 г.

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТА:
1. 24 месеца за одобрени проектни предложения, включващи СМР, считано от датата на подписване на административния договор за предоставяне на БФП;
2. 12 месеца за одобрени проектни предложения, без СМР, считано от датата на подписване на административния договор за предоставяне на БФП;
[/fusion_li_item][/fusion_checklist][fusion_separator style_type=“none“ top_margin=““ bottom_margin=““ sep_color=“#81d742″ border_size=““ icon=““ icon_circle=““ icon_circle_color=““ width=““ alignment=“center“ class=““ id=““ /][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container][fusion_builder_container background_color=“#f8f8f8″ background_image=“http://theme-fusion.com/avadaxml/wp-content/uploads/2014/06/bkgd13.jpg“ background_parallax=“fixed“ enable_mobile=“no“ parallax_speed=“0.3″ background_repeat=“no-repeat“ background_position=“center center“ video_aspect_ratio=“16:9″ video_mute=“yes“ video_loop=“yes“ fade=“no“ border_color=“#e5e4e4″ padding_top=“50px“ padding_bottom=“0px“ padding_left=“0px“ padding_right=“0px“ hundred_percent=“no“ equal_height_columns=“no“ hide_on_mobile=“no“ border_sizes_top=“1px“ border_sizes_bottom=“1px“ border_sizes_left=“0px“ border_sizes_right=“0px“ flex_column_spacing=“0px“ type=“legacy“][fusion_builder_row][fusion_builder_column type=“1_1″ type=“1_1″ layout=“1_1″ background_position=“left top“ background_color=““ border_color=““ border_style=“solid“ spacing=“yes“ background_image=““ background_repeat=“no-repeat“ padding_top=““ padding_right=““ padding_bottom=““ padding_left=““ margin_top=“0px“ margin_bottom=“0px“ class=““ id=““ animation_type=““ animation_speed=“0.3″ animation_direction=“left“ hide_on_mobile=“no“ center_content=“no“ min_height=“none“ last=“true“ hover_type=“none“ link=““ border_position=“all“ align_self=“flex-start“ first=“true“][fusion_code]W2ZjIGlkPScyJyB0eXBlPSdwb3B1cCddWy9mY10=[/fusion_code][/fusion_builder_column][fusion_builder_column type=“1_1″ type=“1_1″ layout=“1_1″ background_position=“left top“ background_color=““ border_color=““ border_style=“solid“ spacing=“yes“ background_image=““ background_repeat=“no-repeat“ padding_top=““ padding_right=““ padding_bottom=““ padding_left=““ margin_top=“0px“ margin_bottom=“0px“ class=““ id=““ animation_type=““ animation_speed=“0.3″ animation_direction=“left“ hide_on_mobile=“no“ center_content=“no“ min_height=“none“ last=“true“ hover_type=“none“ link=““ border_position=“all“ align_self=“flex-start“ first=“true“][fusion_tagline_box backgroundcolor=“rgba(255,255,255,.3)“ shadow=“no“ shadowopacity=“0.1″ border=“1px“ bordercolor=“#e5e4e4″ highlightposition=“left“ content_alignment=“left“ link=“http://novek.bg/form-view/2″ linktarget=“_self“ modal=““ button_size=“large“ button_type=“flat“ buttoncolor=““ button=“Заяви безплатна консултация“ title=“Нека поговорим за това как ще превърнем твоята идея в поредната успешна история“ description=“Заяви безплатна консултация по мярка 2.2 в някой от нашите офиси в градовете София, Пловдив, Сливен, Монтана или Перник“ margin_top=““ margin_bottom=““ animation_type=“fade“ animation_direction=“up“ animation_speed=“1″ animation_offset=““ class=““ id=““ button_border_radius=“0″ /][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container][fusion_builder_container hundred_percent=“no“ hundred_percent_height=“no“ hundred_percent_height_scroll=“no“ hundred_percent_height_center_content=“yes“ equal_height_columns=“no“ hide_on_mobile=“no“ status=“published“ background_color=“#000000″ background_position=“left top“ background_repeat=“no-repeat“ fade=“no“ background_parallax=“fixed“ enable_mobile=“no“ parallax_speed=“0.3″ video_aspect_ratio=“16:9″ video_loop=“yes“ video_mute=“yes“ border_color=“#000000″ border_style=“solid“ padding_top=“25″ padding_right=“0″ padding_bottom=“30″ padding_left=“0″ border_sizes_top=“0px“ border_sizes_bottom=“0px“ border_sizes_left=“0px“ border_sizes_right=“0px“ flex_column_spacing=“0px“ type=“legacy“][fusion_builder_row][fusion_builder_column type=“1_1″ type=“1_1″ layout=“1_1″ background_position=“left top“ background_color=““ border_color=““ border_style=“solid“ spacing=“yes“ background_image=““ background_repeat=“no-repeat“ padding_top=““ padding_right=““ padding_bottom=““ padding_left=““ margin_top=“0px“ margin_bottom=“0px“ class=““ id=““ animation_type=““ animation_speed=“0.3″ animation_direction=“left“ hide_on_mobile=“no“ center_content=“no“ min_height=“none“ last=“true“ hover_type=“none“ link=““ border_position=“all“ align_self=“flex-start“ first=“true“][fusion_text]

Вижте и някои релевантни идейни разработки по мярка 2.2 „Продуктивни инвестиции в аквакултури“

[/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container][fusion_builder_container hundred_percent=“yes“ overflow=“visible“ flex_column_spacing=“0px“ type=“legacy“][fusion_builder_row][fusion_builder_column type=“1_1″ type=“1_1″ layout=“1_1″ background_position=“left top“ background_color=““ border_color=““ border_style=“solid“ spacing=“yes“ background_image=““ background_repeat=“no-repeat“ padding_top=““ padding_right=““ padding_bottom=““ padding_left=““ margin_top=“0px“ margin_bottom=“0px“ class=““ id=““ animation_type=““ animation_speed=“0.3″ animation_direction=“left“ hide_on_mobile=“no“ center_content=“no“ min_height=“none“ last=“true“ hover_type=“none“ link=““ border_position=“all“ align_self=“flex-start“ first=“true“][fusion_section_separator divider_candy=“bottom“ icon=““ icon_color=““ bordersize=“1px“ bordercolor=“#000000″ backgroundcolor=“#000000″ class=““ id=““ /][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container][fusion_builder_container background_parallax=“none“ enable_mobile=“no“ parallax_speed=“0.3″ background_repeat=“no-repeat“ background_position=“left top“ video_aspect_ratio=“16:9″ video_mute=“yes“ video_loop=“yes“ fade=“no“ padding_top=“20″ padding_bottom=“20″ hundred_percent=“no“ equal_height_columns=“no“ hide_on_mobile=“no“ border_sizes_top=“0px“ border_sizes_bottom=“0px“ border_sizes_left=“0px“ border_sizes_right=“0px“ flex_column_spacing=“0px“ type=“legacy“][fusion_builder_row][fusion_builder_column type=“1_1″ type=“1_1″ layout=“1_1″ spacing=““ center_content=“no“ link=““ target=“_self“ min_height=““ hide_on_mobile=“small-visibility,medium-visibility,large-visibility“ class=““ id=““ background_color=““ background_image=““ background_image_id=““ background_position=“left top“ background_repeat=“no-repeat“ hover_type=“none“ border_color=““ border_style=“solid“ border_position=“all“ padding_top=““ padding_right=““ padding_bottom=““ padding_left=““ margin_top=““ margin_bottom=““ animation_type=““ animation_direction=“left“ animation_speed=“0.3″ animation_offset=““ last=“true“ border_sizes_top=“0px“ border_sizes_bottom=“0px“ border_sizes_left=“0px“ border_sizes_right=“0px“ first=“true“][fusion_text columns=““ column_min_width=““ column_spacing=““ rule_style=“default“ rule_size=““ rule_color=““ hide_on_mobile=“small-visibility,medium-visibility,large-visibility“ class=““ id=““]

реализирани проекти по Аквакултури – мярка 2.2

очаквайте скоро

[/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container][fusion_builder_container background_parallax=“none“ enable_mobile=“no“ parallax_speed=“0.3″ background_repeat=“no-repeat“ background_position=“left top“ video_aspect_ratio=“16:9″ video_mute=“yes“ video_loop=“yes“ fade=“no“ border_style=“solid“ padding_top=“20px“ padding_bottom=“20px“ padding_left=“0px“ padding_right=“0px“ hundred_percent=“no“ equal_height_columns=“no“ hide_on_mobile=“no“ border_sizes_top=“0px“ border_sizes_bottom=“0px“ border_sizes_left=“0px“ border_sizes_right=“0px“ flex_column_spacing=“0px“ type=“legacy“][fusion_builder_row][fusion_builder_column type=“1_1″ type=“1_1″ layout=“1_1″ background_position=“left top“ background_color=““ border_color=““ border_style=“solid“ spacing=“yes“ background_image=““ background_repeat=“no-repeat“ padding_top=““ padding_right=““ padding_bottom=““ padding_left=““ margin_top=“0px“ margin_bottom=“0px“ class=““ id=““ animation_type=““ animation_speed=“0.3″ animation_direction=“left“ hide_on_mobile=“no“ center_content=“no“ min_height=“none“ last=“true“ hover_type=“none“ link=““ border_position=“all“ align_self=“flex-start“ first=“true“][fusion_flip_boxes columns=“3″ circle=“yes“ icon_spin=“no“ hide_on_mobile=“small-visibility,medium-visibility,large-visibility“][fusion_flip_box title_front=“Мярка 1.1″ title_back=““ text_front=“от ПМДР“ background_color_front=““ title_front_color=““ text_front_color=““ background_color_back=““ title_back_color=““ text_back_color=““ border_size=“1px“ border_color=““ border_radius=“4px“ icon=“fa-expand“ icon_color=““ circle=“yes“ circle_color=““ circle_border_color=““ icon_rotate=““ icon_spin=“no“ image=““ image_max_width=“35″ image_height=“35″ animation_type=“0″ animation_direction=“down“ animation_speed=“0.1″ animation_offset=““]По тази мярка можете да получите финансиране за инвестиции, водещи до подобряване конкурентоспособността и жизнеспособността на предприятията в сектор рибарство.[/fusion_flip_box][fusion_flip_box title_front=“Мярка 2.1″ title_back=““ text_front=“от ПМДР“ background_color_front=““ title_front_color=““ text_front_color=““ background_color_back=““ title_back_color=““ text_back_color=““ border_size=“1px“ border_color=““ border_radius=“4px“ icon=“fa-rocket“ icon_color=““ circle=“yes“ circle_color=““ circle_border_color=““ icon_rotate=““ icon_spin=“no“ image=““ image_max_width=“35″ image_height=“35″ animation_type=“0″ animation_direction=“down“ animation_speed=“0.1″ animation_offset=““]По програмата се признават разходи за технически иновации в аквакултурата, насочени към понижаване на въздействието върху околната среда; иновации за насърчаване на устойчиво използване на ресурсите и др.[/fusion_flip_box][fusion_flip_box title_front=“Мярка 5.4″ title_back=““ text_front=““ background_color_front=““ title_front_color=““ text_front_color=““ background_color_back=““ title_back_color=““ text_back_color=““ border_size=“1px“ border_color=““ border_radius=“4px“ icon=“fa-thumbs-o-up“ icon_color=““ circle=“yes“ circle_color=““ circle_border_color=““ icon_rotate=““ icon_spin=“no“ image=““ image_max_width=“35″ image_height=“35″ animation_type=“0″ animation_direction=“down“ animation_speed=“0.1″ animation_offset=““]По тази програма можете да получите финансиране, насърчаващо инвестициите в секторите на преработването и предлагането на пазара.[/fusion_flip_box][/fusion_flip_boxes][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container][fusion_builder_container hundred_percent=“yes“ overflow=“visible“ flex_column_spacing=“0px“ type=“legacy“][fusion_builder_row][fusion_builder_column type=“1_1″ type=“1_1″ layout=“1_1″ background_position=“left top“ background_color=““ border_color=““ border_style=“solid“ spacing=“yes“ background_image=““ background_repeat=“no-repeat“ padding_top=““ padding_right=““ padding_bottom=““ padding_left=““ margin_top=“0px“ margin_bottom=“0px“ class=““ id=““ animation_type=““ animation_speed=“0.3″ animation_direction=“left“ hide_on_mobile=“no“ center_content=“no“ min_height=“none“ last=“true“ hover_type=“none“ link=““ border_position=“all“ align_self=“flex-start“ first=“true“][fusion_modal name=“fusion2″ title=“How About This Wicked Cool Popup Modal?“ size=“large“ background=““ border_color=““ show_footer=“yes“ class=““ id=““]

Avada’s Humbled History

[fusion_separator style_type=“single solid“ top_margin=“15″ bottom_margin=“10″ sep_color=“#cdcdcd“ icon=“fa-heart-o“ width=“820px“ class=““ id=““/]
test_graphic[/fusion_modal][/fusion_builder_column][fusion_builder_column type=“1_1″ type=“1_1″ layout=“1_1″ background_position=“left top“ background_color=““ border_color=““ border_style=“solid“ spacing=“yes“ background_image=““ background_repeat=“no-repeat“ padding_top=““ padding_right=““ padding_bottom=““ padding_left=““ margin_top=“0px“ margin_bottom=“0px“ class=““ id=““ animation_type=““ animation_speed=“0.3″ animation_direction=“left“ hide_on_mobile=“no“ center_content=“no“ min_height=“none“ last=“true“ hover_type=“none“ link=““ border_position=“all“ align_self=“flex-start“ first=“true“][fusion_title size=“1″ content_align=“left“ style_type=““ sep_color=““ margin_top=““ margin_bottom=““ class=““ id=““ /][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]