2015-12-20T21:51:40+00:00

Съхранение и сортиране на плодове

База за сортиране и съхранение на плодове. Ето как би могло да изглежда бъдещето на модерното земеделие в сектор плодове и зеленчуци в България. Коста Петров, председател на Сдружение „Българска праскова“ за novek

2015-12-20T21:08:47+00:00

Производство на пелети по мярка 8.6

Когато става въпрос за пелети, може да се каже, че консултантите на novek са едни от най-добрите специалисти в страната, които базират опита си на реализирането на няколко проекта за производство на пелети [...]

2015-12-20T21:54:50+00:00

Алтернативен туризъм – конна база

През последните 20 години туризма в България се характеризира с много висок темп на развитие, което доведе до ултра-урбанизиране и пренасищане в туристическите курорти. Логично бе това да доведе до отлив на [...]