2020-06-15T13:32:51+00:00

Овощна градина от био бадемови насъждения с европейски средства

Освен изграждането на една нова био овощна градина от бадемови насаждения, този проекти представлява много повече. Сбъдването на една мечта и материализирането и в много добър краен продукт. Ето и малко [...]

2020-05-06T10:49:54+00:00

Преобразяването на едно стопанство само за няколко години.

За няколко години, успяхме да промним целия облик на тази ферма, скътана в подножието на Карнобатско-Айтоската планина. От модернизация на целия технологичен парк - трактори, комбайни, ремаркета, плугове, до цялостно преобразяване [...]

2020-03-27T17:46:41+00:00

Оранжерия на бъдещето по мярка 4.1 от ПРСР

Изграждане на нова оранжерия и административно-битова сграда по мярка 4.1 от ПРСР. Предмет на инвестицията са и основните технологични инсталации и оборудване, които гарантират успешно изпълнение на производствената програма и изцяло [...]

2020-03-27T17:25:11+00:00

мярка 5.4 – Проект за преработка на Аквакултури

Изграждане на ново предприятие за преработка на риба и рибни продукти от Програмата за морско дело и рибарство на стойност 1 829 000 лева. По програмата са финансирани изграждането на сградата, [...]

2015-12-20T21:51:40+00:00

Съхранение и сортиране на плодове

База за сортиране и съхранение на плодове. Ето как би могло да изглежда бъдещето на модерното земеделие в сектор плодове и зеленчуци в България. Коста Петров, председател на Сдружение „Българска праскова“ за novek

2015-12-20T21:08:47+00:00

Производство на пелети по мярка 8.6

Когато става въпрос за пелети, може да се каже, че консултантите на novek са едни от най-добрите специалисти в страната, които базират опита си на реализирането на няколко проекта за производство на пелети [...]

2015-12-20T21:54:50+00:00

Алтернативен туризъм – конна база

През последните 20 години туризма в България се характеризира с много висок темп на развитие, което доведе до ултра-урбанизиране и пренасищане в туристическите курорти. Логично бе това да доведе до отлив на [...]