„Събиране на реколтата на зелено“

Кандидатите по тази мярка могат да бъдат:

  • Производители на винено грозде (гроздопроизводители), вписани в лозарския регистър по чл. 27 от Закона за виното и спиртните напитки
По тази мярка се подпомага извършването на резитби, с които се отстраняват или унищожават напълно зелени, все още неузрели гроздове, за намаляване до нула на добива от даден лозарски имот.

  • Лозовите насаждения, подлежащи на подпомагане, следва да са в добро агротехническо състояние;
  • Недопустимо за подпомагане е необраното грозде, отглеждано с цел получаване на продаваем продукт, оставено в лозовото насаждение в края на гроздоберната кампания за всяка винарска година.

Прилагането на мярката е недопустимо:

  • За един и същ лозарски имот през 2 последователни години;
  • В случай на пълно или частично увреждане на насажденията преди резитбата на зелено, вследствие на природно бедствие (слана, градушка, заледяване, дъжд или суша), унищожаващо над 30% от средногодишната продукция на даден гроздопроизводител за предшестващия 3 годишен период.
Максималният размер на финансовата помощ по мярката е до 50% от сумата от преките разходи за отстраняване на гроздовете и от загубата на приходи, произтичаща от прилагането на мярката.

Важна информация

  • Приемът по мярката се очаква да стартира през пролетта на 2016г.
Заяви безплатна консултация

Нека поговорим за това как ще превърнем твоята идея в поредната успешна история

Заяви безплатна консултация по мярка 4.1 в някой от нашите офиси в градовете София, Пловдив, Сливен, Монтана или Перник
Заяви безплатна консултация

Fully Responsive

This fully responsive slider ensures your content looks great on all screen sizes.

Perfect For All Sizes

No matter the size of your screen or device, your site will look fantastic.

Parallax Scrolling Effect

Beautiful butter smooth scrolling effect makes your slider stand out.

Eye Opening Effects

Parallax scrolling effect gives your slider the extra oomph it needs.

Full Size Control

Fusion Slider can handle all sizes with ease giving you full control of your slider.

Have No Limits

From fixed width to full width to full screen, Fusion Slider handles it all.