katerina

Начало/Катерина Делева

About Катерина Делева

Този автор все още не е попълнил своите детайли.
So far Катерина Делева has created 2 blog entries.

„Рационализиране на подвижното пчеларство“

By |2016-11-10T15:56:54+00:00ноември 10th, 2016|Uncategorized|

Мярка В Кандидатите по тази мярка могат да бъдат: Една браншова пчеларска организация, асоциация или сдружение на пчелари, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, за осъществяване на общественополезна дейност. Кандидатът по мярката е избран от представителите и председателите на пчеларските организации с пълно единодушие, за което е подписан споразумителен протокол Споразумителният [...]

„Техническа помощ за пчелари и сдружения на пчелари“

By |2016-11-10T14:58:56+00:00ноември 10th, 2016|Uncategorized|

Мярка А Кандидатите по тази мярка могат да бъдат: Физически лица Еднолични търговци Юридически лица регистрирани като земеделски стопани по реда на Наредба № 3 от 1999г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани, които отговарят едновременно на следните условия: стопанисват пчелни семейства под ветеринарномедицински контрол; стопанисват пчелни семейства в кошери, [...]