Професионална помощ при кандидатсване за инвестиционен кредит или мостово финансиране по ПРСР , ОПИК и ПМДР

„Ако не успееш да се подготвиш, то ти се подготвяш да се провалиш“
(Бенджамин Франклин)

Имам одобрен евро проект…
Търся банково финансиране!

Какви са основните проблеми при банковото финансиране на проекти по европейски програми?

Липса на достатъчно обезпечение

Това стъпката в която ще прегледаме договора ти с финансиращата институция, текущото състояние на кандидата в зависимост дали това е фирма с история или специално създадена проектна фирма. В тази стъпка ще добием представа за цялостната картина.

Много банки/Различни критерии

Липсата на опит и детайлното познаване начина на работа на всяка конкретна банка, както и алгоритъма за одобрение на инвестицонен кредит или мостово финансиране, е втората най-честа причина за провал на успешното кредитиране.

Национален Гаранционен Фонд

Използването на национален гаранционен фонд (НГФ) и други финансови инструменти в кредитния микс, би могло да бъде малкото камъче – причина за невъзможността дадена банка да одобри твоя инвестиционен кредит.

Как решаваме тези проблеми?
Запознай се с нашата система на работа!

Индивидуален подход
към всеки проект

Тъй като всеки проект е строго индивидуален сме разработили система, която гарантира индивидуален подход към подготовката за инвестиционен кредит, независимо от кредитната експозиция и текущото обезпечение на кандидата. Основните предимства при работа с нас са:

Анализ на твоя
одобрен проект

Това стъпката в която ще прегледаме договора ти с финансиращата институция, текущото състояние на кандидата в зависимост дали това е фирма с история или специално създадена проектна фирма. В тази стъпка ще добием представа за цялостната картина.

Изготвяме стратегия
за финансиране

В тази част от процеса осъществяваме предварителни разговори с нашите партньорски банки за специфичните параметри на кандидата и проекта. Разработваме гъвкави схеми на финансиране при липса на достатъчно обезпечение и подготвяме план за финансиране на инвестиционен кредит.

Подписване на договор
и управление

Тази част от нашата работа е свързана с обособяване на авансови, междинни и окончателни плащания (в зависимост от избраната стратегия), етапиране на проекта и евентуална промяна на договора (анексиране) с управляващия орган на съостветната програма.

Бързо позвъняване до наш офис:

Консултацията с наш експерт е напълно безплтна!

+3598 94 34 54 40

+3598 94 34 54 40

+3598 94 34 54 40

+3598 94 34 54 40

Ние сме novek и знаем добре,
че банките не са кутии пълни с шоколадови бонбони!

Novek e една от най-предпочитаните консултантски фирми в България. Когато искате да подготвите успешен европейски проект, бизнес план или да се преборите за банково финансиране на Вашия бизнес.

Novek управлява Finansirane.eu – платформа, която подкрепя предприемачите в България като предоставя информация и „know-how“по кандидатстване за евро субсидии. Концепцията на платформата е да помага на хората да взимат решения и да дава практически съвети за реализирането на инвестиционни проекти.

Помагаме както на нови, така и на съществуващи бизнеси да финансират и разширят своята дейност. Проучваме как Вашата идея може да получи финансиране, подготвяме успешни и изпълними европейски проекти, инвестиционни проекти, оказваме съдействие за банково кредитиране, подготвяме успешни бизнес планове.

Къде е бъдещето?

Ние от novek вярваме, че бъдещето е човешки капитал и информация. Ако управляваме успешно тези два актива, ще можем успешно да се адаптираме за бъдеще, в което финансовата грамотност и информацията, са двигателят на всеки успешен бизнес.

Ние от novek вярваме, че бъдещето е човешки капитал и информация. Ако управляваме успешно тези два актива, ще можем успешно да се адаптираме за бъдеще, в което финансовата грамотност и информацията, са двигателят на всеки успешен бизнес.