Инвестиции в технологична и екологична модернизация

Видео резюме
от наш експерт:

Инвестиции в технологична и екологична модернизация

Кой може да кандидатсва?

Регистрирани земеделски стопани

Цел – придобиване на активи, допринасящи за опазване на околната среда, адаптиране на стопанствата към климатичните промени и подобряване използването на ресурсите. Ще се стимулират цифрови решения, които подобряват отглеждането на селскостопанските култури и животни, както и автоматизиране и роботизиране на производството.

Максимален размер на субсидията за един бенефициент – 500 000 хил. Лв

Процент на финансиране по проект – 50 %

Общ размер на публичния ресурс – 381,7 млн. лв

Примерни инвестиционни разходи:

  • съхраняване на животински и растителен торов отпадък, минерални торове;
  • производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствено потребление,
  • преработка на отпадъчни суровини от селскостопански продукти, използвани за собствено потребление;
  • прилагане на прецизно земеделие;
  • автоматизиране и роботизиране на производственитепроцеси;
  • превенция на екстремни прояви на неблагоприятниметеорологични явления;
  • мобилни кланични пунктове;
  • софтуер и/или хардуер за събиране, обработка и анализ на данни и информация от различните фази по отглеждане, производство, съхранение и продажба на селскостопански продукти;

За нас
говорят във:

За нас
говорят също:

Милен Тонев - управител и собственик на Kolichka BAR, говори за работата си с novek

Novek e една от най-предпочитаните консултантски фирми в България. Когато искате да подготвите успешен европейски проект, бизнес план или да се преборите за банково финансиране на Вашия бизнес.

Novek управлява Finansirane.eu – платформа, която подкрепя предприемачите в България като предоставя информация и „know-how“по кандидатстване за евро субсидии. Концепцията на платформата е да помага на хората да взимат решения и да дава практически съвети за реализирането на инвестиционни проекти.

Помагаме както на нови, така и на съществуващи бизнеси да финансират и разширят своята дейност. Проучваме как Вашата идея може да получи финансиране, подготвяме успешни и изпълними европейски проекти, инвестиционни проекти, оказваме съдействие за банково кредитиране, подготвяме успешни бизнес планове.

Къде е бъдещето?

Ние от novek вярваме, че бъдещето е човешки капитал и информация. Ако управляваме успешно тези два актива, ще можем успешно да се адаптираме за бъдеще, в което финансовата грамотност и информацията, са двигателят на всеки успешен бизнес.

Ние от novek вярваме, че бъдещето е човешки капитал и информация. Ако управляваме успешно тези два актива, ще можем успешно да се адаптираме за бъдеще, в което финансовата грамотност и информацията, са двигателят на всеки успешен бизнес.