Инвестиции в центрове за подготовка за предлагане на пазара и съхранение на плодове и зеленчуци

Видео резюме
от наш експерт:

Инвестиции в центрове за подготовка за предлагане на пазара и съхранение на плодове и зеленчуци

Кой може да кандидатсва?

 • регистрирани земеделски стопани

 • групи или организации на производители, признати от министъра на земеделието.

  Земеделските стопани трябва да бъдат регистрирани за първи път преди 30 септември 2022 г.

  По процедурата могат да представят споразумения за сътрудничество със земеделски стопани в качеството им на асоциирани партньори.

КАКВО МОЖЕ ДА СЕ ФИНАНСИРА?

Подпомагат се само дейности, свързани с подготовка на селскостопански продукти за продажба, които попадат в обхвата на сектор „Плодове и зеленчуци“.

Допустими разходи

 • Изграждане или реконструкция на сгради и други недвижими активи
 • Закупуване на машини, съоръжения и оборудване, използвани за съхранение на продукцията.
 • Закупуване на машини, съоръжения и оборудване, чието предназначение е свързано с подготовка на продукцията за продажба.
 • Закупуване на специализирани транспортни средства – хладилни, за превоз на продукцията, както и машини, използвани за вътрешно цехов и вътрешнозаводски транспорт
 • Оборудване, предназначено за складиране на продукцията, като палетни колички, фолиращи машини, бокспалети, каси, щайги и др.

МИНИМАЛЕН И МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА БЕЗВЪЗМЕЗДНАТА ФИНАНСОВА ПОМОЩ

 • Финансовата помощ за одобрени проекти е в размер до 50 на сто от общите допустими разходи
 • Минималният размер на допустимите разходи за един проект е 300 000 лв. без ДДС.

 • Максималният размер на допустимите разходи за един проект е 2 346 960 лв. без ДДС

За нас
говорят във:

За нас
говорят също:

Милен Тонев - управител и собственик на Kolichka BAR, говори за работата си с novek

Novek e една от най-предпочитаните консултантски фирми в България. Когато искате да подготвите успешен европейски проект, бизнес план или да се преборите за банково финансиране на Вашия бизнес.

Novek управлява Finansirane.eu – платформа, която подкрепя предприемачите в България като предоставя информация и „know-how“по кандидатстване за евро субсидии. Концепцията на платформата е да помага на хората да взимат решения и да дава практически съвети за реализирането на инвестиционни проекти.

Помагаме както на нови, така и на съществуващи бизнеси да финансират и разширят своята дейност. Проучваме как Вашата идея може да получи финансиране, подготвяме успешни и изпълними европейски проекти, инвестиционни проекти, оказваме съдействие за банково кредитиране, подготвяме успешни бизнес планове.

Къде е бъдещето?

Ние от novek вярваме, че бъдещето е човешки капитал и информация. Ако управляваме успешно тези два актива, ще можем успешно да се адаптираме за бъдеще, в което финансовата грамотност и информацията, са двигателят на всеки успешен бизнес.

Ние от novek вярваме, че бъдещето е човешки капитал и информация. Ако управляваме успешно тези два актива, ще можем успешно да се адаптираме за бъдеще, в което финансовата грамотност и информацията, са двигателят на всеки успешен бизнес.