Нови умения

Видео резюме
от наш експерт:

Нови умения

Допустими кандидати: Регистрирани предприятия по смисъла на Търговския закон

  • Цели: Предоставяне на възможности за квалификация, преквалификация и придобиване на нови умения с цел адаптиране към съвременните изисквани на работодателите. Повишаване адекватността и уменията на служителите.

Примерни допустими дейности

  1. Предоставяне на обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация
  2. Подкрепа на работното място чрез ментор за преназначени служители на други длъжности при същия работодател
  3. Специфични обучения, свързани с работното място – дигитални умения, „меки“ умения, бизнес умения и други

Интензитет на финансова помощ – до 50 до 70%

Минимален размер на БФП – 20 000 лв

Максимален размер на БФП – 391 166 лв

Общ размер на БФП по процедурата – 50 млн. лв

Индикативна дата на обявяване: Октомври 2023 г. и Март 2024

За нас
говорят във:

За нас
говорят също:

Милен Тонев - управител и собственик на Kolichka BAR, говори за работата си с novek

Novek e една от най-предпочитаните консултантски фирми в България. Когато искате да подготвите успешен европейски проект, бизнес план или да се преборите за банково финансиране на Вашия бизнес.

Novek управлява Finansirane.eu – платформа, която подкрепя предприемачите в България като предоставя информация и „know-how“по кандидатстване за евро субсидии. Концепцията на платформата е да помага на хората да взимат решения и да дава практически съвети за реализирането на инвестиционни проекти.

Помагаме както на нови, така и на съществуващи бизнеси да финансират и разширят своята дейност. Проучваме как Вашата идея може да получи финансиране, подготвяме успешни и изпълними европейски проекти, инвестиционни проекти, оказваме съдействие за банково кредитиране, подготвяме успешни бизнес планове.

Къде е бъдещето?

Ние от novek вярваме, че бъдещето е човешки капитал и информация. Ако управляваме успешно тези два актива, ще можем успешно да се адаптираме за бъдеще, в което финансовата грамотност и информацията, са двигателят на всеки успешен бизнес.

Ние от novek вярваме, че бъдещето е човешки капитал и информация. Ако управляваме успешно тези два актива, ще можем успешно да се адаптираме за бъдеще, в което финансовата грамотност и информацията, са двигателят на всеки успешен бизнес.