ОВЦЕФЕРМА МЯРКА 4.1 И МЯРКА 4.1.2

Овцеферма и овцевъдство – две думи, които все по-малко ще чуваме.

Не такава е историята в едно малко село, в което има много трудолюбиви хора, които не спират да мечтаят. А когато мечтаеш много силно, тези мечти се материализират и превръщат в реалност. Това е един проект, благодарение на който, се осъществи много голям ремонт и реконструкция на съществуващи стопански постройки в модерна овцеферма и закупуването на съответното оборудване.

В стопанството се отглеждат 861 бр. овце- майки. Инвестициите по проекта са насочени към цялостно модернизиране и реорганизация на животновъдното стопанство, чрез ремонт и реконструкция на съществуващи стопански постройки за отглеждане на овце и повишаване на конкурентоспособността на стопанството чрез закупуване на модерно и високотехнологично оборудване за овцефермата, повишаване на енерийната ефективност и повишаване на санитрано-хигиенните и екологичните условия в обекта.

 

Инвеститорът има сключен Договор за контрол и сертификация съгласно Регламент ЕО 834/2007, по силата на който животновъдия обект, както и площите, предназначени за изхранване на овцете, се стопанисват и обработват, спазвайки разпоредбите за биологично животновъдсъво.

Предмет на инвестицията:

  • Ремонт, реконструкция и модернизация на сградния фонд;
  • Закупуване на ново, модерно и високо-ефективно специализирано технологично оборудване;
  • Закупуване и внедряване на фотоволтаична система за собствени нужди;

Проекта е реализиран по Мярка 4.1 от ПРСР

Вижте видеото, защото според нас, думите са излишни ;)

За нас
говорят във:

За нас
говорят също:

Милен Тонев - управител и собственик на Kolichka BAR, говори за работата си с novek

Novek e една от най-предпочитаните консултантски фирми в България. Когато искате да подготвите успешен европейски проект, бизнес план или да се преборите за банково финансиране на Вашия бизнес.

Novek управлява Finansirane.eu – платформа, която подкрепя предприемачите в България като предоставя информация и „know-how“по кандидатстване за евро субсидии. Концепцията на платформата е да помага на хората да взимат решения и да дава практически съвети за реализирането на инвестиционни проекти.

Помагаме както на нови, така и на съществуващи бизнеси да финансират и разширят своята дейност. Проучваме как Вашата идея може да получи финансиране, подготвяме успешни и изпълними европейски проекти, инвестиционни проекти, оказваме съдействие за банково кредитиране, подготвяме успешни бизнес планове.

Къде е бъдещето?

Ние от novek вярваме, че бъдещето е човешки капитал и информация. Ако управляваме успешно тези два актива, ще можем успешно да се адаптираме за бъдеще, в което финансовата грамотност и информацията, са двигателят на всеки успешен бизнес.

Ние от novek вярваме, че бъдещето е човешки капитал и информация. Ако управляваме успешно тези два актива, ще можем успешно да се адаптираме за бъдеще, в което финансовата грамотност и информацията, са двигателят на всеки успешен бизнес.