Устойчива заетост за хора в неравностойно положение

Видео резюме
от наш експерт:

Устойчива заетост за хора в неравностойно положение

Допустими кандидати: Работодатели

  • Цели: Осигуряване на нови работни места и устойчива заетост на лица в неравностойно положение, включително чрез адаптиране на работните места

     

Примерни допустими дейности:

  1. Наемане на лица от целевата група, както следва:

 – за лица в неравностойно положение – до 12 м.

 – за лица с трайни увреждания – до 24 м.

  1. Подкрепа на работното място чрез ментор, съгласно индивидуалните нужди на новонаетите лица от целевата група за период до 6 м.
  2. Осигуряване на транспорт от и до работното място, в случай че лицето работи в населено място различно от местоживеенето му.
  3. Адаптиране на работното място за лица с трайни увреждания – СМР, оборудване и обзавеждане.

Интензитет на финансовата помощ – 100%

Минимален размер на БФП – 50 000 лв

Максимален размер на БФП – 391 166 лв

Общ бюджет: 100 млн. лв

Индикативна дата на обявяване – Юни 2023

За нас
говорят във:

За нас
говорят също:

Милен Тонев - управител и собственик на Kolichka BAR, говори за работата си с novek

Novek e една от най-предпочитаните консултантски фирми в България. Когато искате да подготвите успешен европейски проект, бизнес план или да се преборите за банково финансиране на Вашия бизнес.

Novek управлява Finansirane.eu – платформа, която подкрепя предприемачите в България като предоставя информация и „know-how“по кандидатстване за евро субсидии. Концепцията на платформата е да помага на хората да взимат решения и да дава практически съвети за реализирането на инвестиционни проекти.

Помагаме както на нови, така и на съществуващи бизнеси да финансират и разширят своята дейност. Проучваме как Вашата идея може да получи финансиране, подготвяме успешни и изпълними европейски проекти, инвестиционни проекти, оказваме съдействие за банково кредитиране, подготвяме успешни бизнес планове.

Къде е бъдещето?

Ние от novek вярваме, че бъдещето е човешки капитал и информация. Ако управляваме успешно тези два актива, ще можем успешно да се адаптираме за бъдеще, в което финансовата грамотност и информацията, са двигателят на всеки успешен бизнес.

Ние от novek вярваме, че бъдещето е човешки капитал и информация. Ако управляваме успешно тези два актива, ще можем успешно да се адаптираме за бъдеще, в което финансовата грамотност и информацията, са двигателят на всеки успешен бизнес.