СЪБИТИЕ НА МЕСЕЦА!

Събитието се организира във връзка с предстоящото откриване на подмерки 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства” и
4.2 „Инвестиции в производство/маркетинг на селскостопански продукти” от  Програма за развитие на селски райони, за периода на прилагане 2014-2020г. Ще бъдат засегнати две основни направления, а именно:

 • Eвропейско финансиране за сектор „Растениевъдство“;

 • Eвропейско финансиране за сектор „Животновъдство;

 • Европейско финансиране за преработватели на селскостопанска продукция.

На събитието ще бъдат дадени разяснения и насоки както за сферата на производството, така и за сферата на преработката и маркетинга на селскостопански продукти (растениевъдство и животновъдство), като в кафе – паузите ще имате възможност да комуникирате с членове на БАБЕП; дългогодишни представители на секторите „растениевъдство и животновъдство“; експерти областта на земеделието; официални вносители и представители на високотехнологична земеделска техника; представители на медии; бъдещи бенефициенти и техни партньори.

Събитието цели да насърчи и помогне на нашите членове, кандидати, настоящи бенефициенти по европейски програми и партньори – да общуват свободно помежду си, да обменят информация и да осъществяват професионални контакти.

ПРОГРАМА

22 юли 2016 ¦ 10:30 часа

 • 10:00 – 10:30 часа:  РЕГИСТРАЦИЯ

 • 10:30 – 11:30 часа: ЧАСТ I: ДИСКУСИЯ – ПОДМЯРКА 4.1 „ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА“

 • 11:30 – 12:00 ч.: КАК ДА ПОСТИГНЕМ ПО-ВИСОКИ РЕЗУЛТАТИ – ПРОФИАГРО

 • 12:00 – 12:40 часаРОЛЯТА НА БАНКАТА – ПРЕДСТАВЯНЕ НА РАЙФАИЗЕН БАНК

 • 12:40 – 13:10 часа: КАФЕ – ПАУЗА

 • 13:10 – 13:40 часаПРЕДСТАВЯНЕ НА ФИРМА VAREX

 • 13:40 – 14:10 часа: ПРЕДСТАВЯНЕ НА НОВИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ЖИВОТНОВЪДИТЕ ОТ AGROMASTERS

 • 14:10 – 14:40 часа: ПРЕДСТАВЯНЕ НА ФИРМА „АГРОПРОМ СЕРВИЗ“ ООД

 • 14:40 – 15:40 часа: КОКТЕЙЛ – ДИСКУСИЯ

 • 15:40 – 17:00 часа: ЧАСТ II: ДИСКУСИЯ – ПОДМЯРКА 4.2 „ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕРАБОТКА/ МАРКЕТИНГ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ“

НАШИТЕ ПАРТНЬОРИ

Партньори

ЗА КОГО Е ПОДХОДЯЩО СЪБИТИЕТО?

ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ - РАСТЕНИЕВЪДИ

Събитието ще Ви даде много повече от написаното в Наредба за прилагане на мерки 4.1  и 4.2; ще разкрие възможностите за финансиране на земеделски производители и преработвателите на селскостопански продукти. Ще разберете кои са актуалните тенденции в българското растениевъдство и възможностите за повишаване на продукцията/скъсяване времето за преработка – които предоставят съвременните производствените машини. Тази и още актуална информация – само на при нас!

ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ - ЖИВОТНОВЪДИ

Събитието ще Ви даде много повече от написаното в Наредба за прилагане на мерки 4.1  и 4.2; ще разкрие всички възможности за финансиране на земеделски производители – животновъди и преработвателите на животински продукти. Ще разберете кои са актуалните тенденции в българското животновъдство и възможностите за повишаване на продукцията/скъсяване времето за преработка – които предоставят съвременните производствените машини. Тази и още актуална информация – само на при нас!

ПРЕРАБОТВАТЕЛИ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ

Събитието ще Ви даде много повече от написаното в Наредба за прилагане на мерки 4.1  и 4.2; ще разкрие всички възможности за финансиране на преработвателите на селскостопански (растителни и животински) продукти. Ще разберете кои са актуалните тенденции в българското земеделие и възможностите за повишаване на продукцията/скъсяване времето за преработка – които предоставят съвременните производствените машини. Тази и още актуална информация – само на при нас!

КЪДЕ ЩЕ ПРОВЕДЕМ СЪБИТИЕТО?

Събитието ще проведем в град Пловдив от 10:30 часа.

 • Местоположение: хотел „Империал“ – зала „Империал“

 • Час за записване: 10:00

 • Час на започване: 10:30

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ ЗА БАБЕП

Без имеБългарска Асоциация на Бенефициентите по Европейски Програми (БАБЕП) е създадена с главна цел – обединение на настоящи и бъдещи членове, потенциални бенефициенти по европейски проекти и техни партньори – насърчавайки ги да комуникират помежду си; да обменят информация и да осъществяват професионални контакти – посредством ресурсите и достъпа до наличните бази данни на Асоциацията. Ние представляваме нашите членове, подкрепяме техните интереси и защитаваме ревностно правата им!

Участваме активно в работните групи към „Министерство на земеделието и храните“ – при подготовка на правилата за кандидатстване по различните програми. По този начин, имаме възможността да защитим максимално интересите на нашите членове и потенциални бенефициенти. Активната ни комуникация с „Министерството“ и представители на Държавен фонд „Земеделие“ гарантира, че Вие ще получите най-актуалната информация, относно възможностите за финансиране на Вашите идеи – с европейски средства.