пчеларство
  • мярка Г „Мерки за подпомагане на лабораториите за анализ на пчелните продукти“

  • мярка Д „Мерки за подкрепа на подновяването на пчелните кошери в Европейския съюз“

  • мярка Е „Сътрудничество със специализирани органи за осъществяването на практика на приложните изследователски програми в областта на пчеларството и пчелните продукти“