Мярка В

Кандидатите по тази мярка могат да бъдат:

  • Една браншова пчеларска организация, асоциация или сдружение на пчелари, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, за осъществяване на общественополезна дейност.
  • Кандидатът по мярката е избран от представителите и председателите на пчеларските организации с пълно единодушие, за което е подписан споразумителен протокол

Споразумителният протокол е част от документите на кандидата за кандидатстване по мярката.

По тази мярка, може да получите финансиране за дейности, популяризиращи българските пчелни продукти, в това число и произведените по биологичен начин.

По мярката се признават разходи за:

  • популяризиране на пчелните продукти;
  • организиране и провеждане на изложения и фестивали за популяризиране на пчелните продукти;
  • рекламни и информационни материали;
  • участия в международни изложения;
  • управление на проекта;
  • извършване на проучване и анализ по години
Финансовият лимит за всяка година от действието на програмата в периода 2014-2016, е в размер на 400 000 лева, в т.ч 100 000 лева за биологично пчеларство.

  • Финансовата помощ за бенефициента е в размер на 100% от одобрените разходи, в съответствие с лимита за разход.

Важна информация

  • Приема по мярката за Кампания 2016 стартира на 26 октомври 2015г и ще продължи 10 работни дни и не се спира при изчерпване на бюджета.
Заяви безплатна консултация

Нека поговорим за това как ще превърнем твоята идея в поредната успешна история

Заяви безплатна консултация по мярка 4.1 в някой от нашите офиси в градовете София, Пловдив, Сливен, Монтана или Перник
Заяви безплатна консултация

Fully Responsive

This fully responsive slider ensures your content looks great on all screen sizes.

Perfect For All Sizes

No matter the size of your screen or device, your site will look fantastic.

Parallax Scrolling Effect

Beautiful butter smooth scrolling effect makes your slider stand out.

Eye Opening Effects

Parallax scrolling effect gives your slider the extra oomph it needs.

Full Size Control

Fusion Slider can handle all sizes with ease giving you full control of your slider.

Have No Limits

From fixed width to full width to full screen, Fusion Slider handles it all.