Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор
сектор 2019-2023 г.

Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019 – 2023г. (Националната програма) ще предоставя финансова помощ за следните мерки:

1. „Преструктуриране и конверсия на лозя“;
2. „Популяризиране в трети държави“;
3. „Инвестиции в предприятия“;
4. „Застраховане на реколтата“