Програма конкурентоспособност и иновации в предприятията 2021-2027

Програма конкурентоспособност и иновации в предприятията (ПКИП) ще предоставя финансова помощ по следните процедури през 2024 г.:

1. „Разработване на иновации в предприятията“
2. „Внедряване на иновации в предприятията“
3. „Подкрепа за семейните предприятия, предприятията от творческите индустрии и занаятите“