Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони на България 2023-2027

Индикативната програма за 2024 г. предвижда приеми по:

  • Мярка 4.1
  • Мярка 4.2
  • Мерки 6.1 и 6.3
  • Мярка 6.4
  • Мярка 7.2